Rahastotietoa

Sijoittajat käyttävät ETF:iä enemmän kuin koskaan

BlackRockin iShares-liiketoiminta kasvoi nopeammin kuin koskaan aiemmin vuonna 2017, joka oli ETF- ja indeksisijoittamisen menestysvuosi.

iSharesin rahastoihin virtasi uusia varoja ennätykselliset 246 miljardia dollaria. ETF-alalla hallinnoitujen varojen määrä ylitti ensimmäistä kertaa 4,5 biljoonan dollarin rajan.

iSharesin kasvua edistivät kaikenlaisten sijoittajien kasvanut mielenkiinto sekä ydinrahastoja että tarkasti kohdennettuja rahastoja kohtaan, jotka tarjoavat uusia tapoja sijoittaa eri markkinoille. iSharesin hallinnoimien varojen määrä vuoden 2017 lopussa oli 1,754 biljoonaa dollaria. Osake-ETF-rahastojen osuus tästä oli 1,33 biljoonaa ja korko- ja hyödyke-ETF-rahastojen 427 miljardia.

iSharesin korko-ETF:t hyötyivät siitä, että yhä useammat sijoittajat pitävät joukkolaina-ETF:iä olennaisena osana nykyaikaista joukkolainasalkkua.

Joukkolaina-ETF:ien käyttö kaupankäyntivälineenä lisääntyi, kun joukkolainamarkkinat jatkoivat kehittymistään meklarien välittämiltä OTC-markkinoilta avoimempaan ”kaikilta kaikille” -verkostoihin. iSharesin korko-ETF-rahastoihin tulleet nettovarat kasvoivat 13 prosenttia, uusia varoja niihin sijoitettiin 68 miljardia dollaria. Nykyisellä vauhdilla joukkolaina-ETF:t ylittävät 1,5 biljoonan rajan vuoteen 2022 mennessä.

iSharesin keskeisimmille markkina-alueille sijoittavat globaalit Core-ETF:t ylittivät 500 miljardin rajan. Vuoden 2017 lopussa hallinnoitujen varojen määrä oli 514 miljardia, mikä merkitsee edellisvuoteen verrattuna 58 prosentin kasvua. Vuoden aikana uusia sijoituksia tuli ennätykselliset 123 miljardia, kun yksityis- ja instituutiosijoittajat hakivat arvoa ja laatua pitkän aikavälin perussijoituksilleen.

iShares säilytti asemansa faktori- ja älybeeta-ETF-tuotteiden markkinajohtajana, koska sijoittajat käyttävät faktoreita aiempaa järjestelmällisemmin osana sijoitussalkkuaan.

BlackRock uskoo pörssinoteerattujen rahastojen kasvuun kovaan tulevaisuudessakin.

”Arvioimme, että globaalit ETF-markkinat yli kaksinkertaistuvat hallinnoitujen varojen määrällä mitattuna vuoteen 2022 mennessä. Kasvun takana on kolme globaalia trendiä: asiakkaiden palkkioihin pohjautuva varainhoito, verkottunut kaupankäynti joukkolainoilla ja johdannaisilla sekä aktiivista salkunhoitoa harjoittavien varainhoitajien alfan etsiminen”, toteaa BlackRockin Mark Wiedman, iSharesin ja indeksisijoitusten globaali johtaja.

iShares tarjoaa yksityisille ja institutionaalisille sijoittajille pörssinoteerattuja indeksiosuusrahastoja eli ETF:iä. Sillä on maailmanlaajuisesti yli 800 eri omaisuuslajien ja strategioiden rahastoa, ja sen hallinnoimat varat olivat yli 1500 miljardia dollaria.

Kommentoi
Ylös
>