Yritysuutiset

UPM löi odotukset komeasti

Metsäyhtiö UPM pystyi korottamaan hintoja ja toimitusmääriä viime vuoden viimeisellä kvartaalilla.

Metsäyhtiö pystyi korottamaan hintoja ja toimitusmääriä viime vuoden viimeisellä kvartaalilla.

Metsäyhtiön liikevaihto kasvoi viime vuoden neljännellä vuosineljänneksellä 2 571 miljoonaan euroon vuotta aiemmasta 2 476 miljoonasta eurosta. Liikevaihto osui lähelle odotuksia, sillä Factsetin mukaan analyytikoiden konsensusennuste oli 2 557 miljoonaa euroa.

Kannattavuus sen sijaan löi odotukset. Yhtiön vertailukelpoinen liiketulos oli loka-joulukuussa 366 miljoonaa euroa, kun se oli edellisvuonna samaan aikaan 283 miljoonaa euroa. Analyytikot odottivat vertailukelpoisen liiketuloksen olleen 317 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos kasvoi 0,56 euroon vertailukauden 0,41 eurosta. Analyytikoiden konsensusennuste oli 0,49 euroa.

”2017 oli UPM:lle ennätysvuosi, ja sen viimeinen neljännes oli 19. perättäinen, jolloin tulos nousi. Suotuisat markkinat, hyvin ajoitetut kasvuinvestoinnit ja kustannusten nousua lievittäneet toimenpiteet vaikuttivat tulokseen myönteisesti. UPM:n liiketoimintamalli, tulokseen tähtäävä kulttuuri ja investointien tehokkuus tuottivat jälleen erinomaista tulosta”, kommentoi tulosta UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Pesosen mukaan yhtiö onnistui korottamaan hintoja ja kasvattamaan hyvin toimitusmääriä, mitkä ylittivät tällä neljänneksellä korkeampien tuotantokustannusten ja epäsuotuisten valuuttakurssien vaikutukset. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi viimeisellä neljänneksellä 29 % 366 miljoonaan euroon.

UPM on nyt hyvissä asemissa tekemään merkittäviä uudistushankkeita, Pesonen toteaa.

”Olen tyytyväinen, että olemme päässeet merkittävään sopimukseen Uruguayn hallituksen kanssa paikallisista toimintaedellytyksistä mahdolliselle uudelle sellutehdasinvestoinnille. Infrastruktuurihankkeet ja tehtaan esisuunnittelu etenevät. Mahdollinen tehdas merkitsisi UPM:n selluliiketoiminnalle harppausta liiketoiminnan koossa ja tuotoissa.”

Toinen merkittävä uudistumisen mahdollisuus yhtiölle on kasvavissa biomolekyyliliiketoiminnoissa, eli biopolttoaineissa ja biokemikaaleissa.

”Neljännellä vuosineljänneksellä aloitimme esisuunnitteluvaiheen, jonka päämääränä on teollisen mittakaavan biokemikaalijalostamo Saksassa. Biokemikaaliliiketoiminnan kehittäminen voi tarjota UPM:lle merkittäviä kasvumahdollisuuksia vuosikymmeniksi eteenpäin”, toimitusjohtaja toteaa.

Perusteet UPM:n liiketoiminnoille vuonna 2018 jatkuvat myönteisinä.

Yhtiö arvioi terveen kysynnän kasvun jatkuvan useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa vuonna 2018, kun taas kysynnän laskun odotetaan jatkuvan UPM Paper ENAssa maltillisena. Myyntihintojen odotetaan nousevan useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa verrattuna vuoteen 2017.

Tuotantopanosten kustannusten odotetaan jatkavan nousua vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kulujen vähentämiseksi lieventääkseen tämän vaikutusta. Vuosi 2018 alkaa epäsuotuisammilla valuuttakursseilla kuin 2017.

Pohjois-Euroopan poikkeuksellisen lämmin ja sateinen sää vuoden 2017 lopulla ja vuoden 2018 alussa on väliaikaisesti rajoittanut puunkorjuuta, minkä odotetaan vaikuttavan negatiivisesti 2018 ensimmäisen neljänneksen tulokseen.

UPM:n vuoden 2017 viimeinen kvartaali lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 29 % 366 (Q4 2016: 283) miljoonaan euroon.
  • Myyntihintojen nousu ja toimitusmäärien kasvu vauhdittivat tuloskasvua ja ylittivät korkeampien tuotantokustannusten ja epäsuotuisien valuuttakurssien vaikutuksen.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 407 (405) miljoonaa euroa.
  • Nettovelka laski 174 (1 131) miljoonaan euroon.
  • UPM ja Uruguayn hallitus allekirjoittivat sopimuksen kilpailukykyisten paikallisten toimintaedellytysten luomiseksi mahdolliselle uudelle sellutehtaalle.
  • UPM ilmoitti seuraavasta vaiheesta uuden kestävän biokemikaaliliiketoiminnan kehittämisessä.
  • UPM ilmoitti uudesta kohdennetusta kasvuinvestoinnista UPM Chudovon vaneritehtaalla Venäjällä.
  • UPM sulki graafisten papereiden kapasiteettia Yhdysvalloissa ja ilmoitti suunnitelmista optimoida toimintoja Saksassa.
  • UPM Kymin sellutehtaan laajennus ja UPM Raflatacin laajennus Puolassa saatiin valmiiksi.
Kommentoi
Ylös
>