Sijoitusideat

Wello – aalloista puhdasta energiaa

Aaltoenergia on tulevaisuuden uusiutuva energiamuoto.

-KAUPALLINEN YHTEISTYÖ-

Uusiutuvan energian tarve on megatrendi. Wello on suomalainen puhtaan energian yritys, joka tuottaa aalloista puhdasta, uusiutuvaa ja tasaista energiaa.

Ihmisten lukumäärä ja energiantarve kasvavat. Vuoteen 2040 mennessä energian tarpeen on arvioitu kasvavan 1,67 kertaiseksi 26 000 terawattituntiin.

Suurin osa ihmisten tuottamista hiilidioksidipäästöistä on lähtöisin fossiilisten polttoaineiden polttamisesta. Tällä hetkellä yli 60 prosenttia maailman sähköntarpeesta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla.

Pariisin ilmastosopimus tähtää uusiutuvan energian kehittämiseen ja hiilidioksidipäästöjen alentamiseen. Uusiutuvalle energialle on siis olemassa selkeä tarve.

Sijoitukset uusiutuvaan energiaan ovat globaalisti kovassa kasvussa. Tuuli- ja aurinkoenergian ongelma on, että aina ei tuule, eikä aina aurinko paista.

Maan pinnasta on 75 prosenttia vettä ja aaltoenergian potentiaali on valtava. Aallot tuovat tasaista energiaa, joten ne täydentävät hyvin muita uusiutuvia energianlähteitä

Aaltoenergiaan tarvittava teknologia on valmista ja sarjatuotannon myötä kustannukset putoavat avomereltä peräisin olevan tuulienergian tasolle ja allekin. Aaltoenergian potentiaalinen markkina on arvoitu 1000 miljardin euron kokoiseksi.

Wello Penguin – pyörivään liikkeeseen perustuvaa aaltovoimaa

Wello Penguin muuntaa aaltojen kineettisen energian sähköksi. Aaltojen surauksena asymmetrinen alus tuottaa pyörivän liikkeen ja tämä pyörivä liike pyörittää aluksen sisällä olevaa roottoria.

Wello Penguin on aaltoenergia ratkaisu, joka perustuu tasaiseen pyörivään liikkeeseen.

Wello Penguin laivaston kokoa voidaan kasvattaa yhdestä ylöspäin kapasiteetin tarpeen täyttämiseen asti. Alus on kiinnitetty meren pohjaan. Vain kaksi metriä yksiköstä on näkyvissä merenpinnan yläpuolella eikä alus tuota haitallista ääntä tai näköhaittaa.

Aluksen tuottama energia siirtyy merenalaisella kaapelilla sähköverkkoon.

 

Sähköenergian lisäksi Wello Penguin -muuntajaa voidaan käyttää laivoissa vähentämään polttoaineen kulutusta ja päästöjä ja sillä on myös laivaa tasapainottavia ominaisuuksia.

Kilpailuedut

Wello on uniikki yritys, koska sen teknologia perustuu jatkuvaan pyörimisliikkeeseen. Kilpailijoita ovat Eco Wawe, AW-Energy, Seabased ja Carnegie, mutta näiden teknologia perustuu edestakaiseen liikkeeseen. Pyörimisliike on tehokkaampi ja kestävämpi ratkaisu.

Eco Wawea lukuun ottamatta, kilpailijoiden ratkaisut ovat täysin pinnan alla. Se tuo Wellolle kilpailuedun, koska kelluva alus on halvempi huoltaa ja asentaa. Wellon tapauksessa kaikki liikkuvat komponentit ovat aluksen sisällä eivätkä ne ole kosketuksissa meriveteen.

Aaltoenergia tuotetaan usein pinnan alla. Wello Penguin on ratkaisu, joka voidaan asentaa ja huoltaa edullisemmin kelluvaan alukseen perustuvasta ratkaisusta johtuen.

Kilpailijoina voidaan luontaisesti nähdä myös aaltoenergian ulkopuolinen tuotanto. Tällä hetkellä esimerkiksi pääsiäissaarilla on päädytty siihen, että aurinkovoima ja tuulienergia eivät ole toivottu ratkaisu. Tällöin aaltoenergia on yksi harvoista uusiutuvan energian ratkaisuista, joita on jäljellä. Aaltoenergia on dieseliä edullisempi ratkaisu.

Toisena esimerkkinä ovat Falklandin saaret, joissa on niin hyvä aaltoympäristö, että aaltoenergia on edullisin energian tuotantomuoto.

Grönlannissa aurinkoenergia ei puolestaan ole taloudellisesti järkevä ratkaisu. Myöskään tuulivoima ei ole toimiva ratkaisu, koska tarvittavia nostureita ei saada kuljetettua paikan päälle. Näin ollen aaltoenergia on Grönlannissa yksi ainoista uusiutuvan energian lähteistä.

Strategia ja potentiaali

Wellon strategia on kaksiosainen.

Ensimmäisessä osassa aaltoenergiaa rakennetaan niihin paikkoihin, missä se on tällä hetkellä taloudellisesti järkevää. Tällaisten lokaatioiden tunnusmerkkejä ovat hyvät aalto-olosuhteet ja suhteellisen kallis energiantuotanto.

Wello on jo saanut Indonesiasta 10 megawatin kokoisen aaltoenergiapuiston tilauksen. Tilauksella voi olla potentiaalia enemmänkin, sillä Indonesian aaltoenergiamarkkinan koko on yli miljardi euroa.

Strategian toinen osa perustuu ulkoistamisen,  tuotannon kehittämisen ja sarjatuotannon tuomaan kustannussäästöön, joiden avulla on tarkoitus puolittaa Wello Penguinin tuotantokustannukset vuoteen 2019 mennessä.

Tällä hetkellä yksi Wello Penguin yksikkö maksaa keskimäärin 2,4 miljoonaa euroa, mutta kustannukset ovat riippuvaisia siitä, mihin järjestelmä asennetaan. Kustannus on jo tällä hetkellä erittäin kilpailukykyinen avomereltä peräisin olevan tuulienergian kanssa. Kustannusten puolittuminen tulee parantamaan Wello Penguin järjestelmän kilpailukykyä muihin energiantuotannon muotoihin verrattuna entisestään.

Globaalisti potentiaalisen aaltoenergiamarkkinan koon on arvioitu olevan 74 miljardia euroa.

Aaltoenergia on tulevaisuuden uusiutuvaa energiaa, jolla on tarkoitus kattaa 10 prosenttia Euroopan sähköntarpeesta vuoteen 2050 mennessä.

Rahoituskierros nyt auki

Welloon on nyt mahdollista sijoittaa Invesdorin alustan kautta. Omistusosuutta on jaossa 4,98 – 9,49 prosenttia ja yrityksen arvoksi on määritelty 19 miljoonaa euroa. Wellon liikevaihdon vuonna 2018 odotetaan olevan noin 6,2 miljoonaa euroa.

Welloon ovat sijoittaneet Fortum, puhtaisiin teknologioihin keskittyvä venture capital -yritys VNTM Management, Innovestor Ventures. Yrityksen hallitukseen osaamista tuovat näiden pääsijoittajien edustajat. Hallituksella on laaja kokemus puhtaan energian kehittämisestä ja kaupallistamisesta sekä yrityksen kasvattamisesta kansainväliselle tasolle.

Tuotekehitykseen on saatu rahaa myös Finnveralta, Tekesiltä ja Euroopan Unionilta.

1 kommentti

1 kommentti

  1. Juha

    31.5.2022 at 22:13

    Wellon anti oli puhdasta huijausta. Luotiin taas tarina jostain ”mullistavasta” keksinnöstä ja imettiin sijoittajien rahat firman omistajien taskuihin. Sitten vielä myöhemmin kehdattiin pyytää lisää rahaa.

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös