Yritysuutiset

YIT, Nixu ja KONE – positiivisten tulosvaroitusten suma Helsingin pörssissä

Kolme Helsingin pörssin yhtiötä nosti näkymiään viime vuoden tuloksesta tai myynnistä.

Rakennusyhtiö YIT kertoi perjantaina alustavan oikaistu liikevoiton nousevan noin 122 miljoonaan euroon. Vuonna 2016 oikaistu liikevoitto oli vajaat 80 miljoonaa euroa.

Aiemmin YIT oli arvioinut oikaistun liikevoiton olevan 105 – 115 miljoonaa euroa.

Alustava liikevaihto nousee YIT:n arvion mukaan 1 908 miljoonaa euroon, kun se vuonna 2016 oli 1 784 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi noin 7 prosenttia edellisvuodesta.

Alustava oikaistu liikevoitto ylittää annetun tulosohjeistuksen ja alustava liikevaihto on tulosohjeistuksen mukainen.

Oikaistun liikevoiton aiempia odotuksia positiivisempi kehitys johtuu kaikkien toimialojen odotuksia vahvemmasta viimeisestä vuosineljänneksestä ja erityisesti joulukuun vahvasta tuloksesta.

Tulosarviota nostavat hyvä asuntomyynti Suomessa ja CEE-maissa sekä Venäjän asuntomyynnin piristyminen alkuvuoteen verrattuna. Toimitilat ja infra -segmentti onnistui toteuttamaan kaikki vireillä olleet kiinteistökauppansa joulukuun aikana.

Hissivalmistaja KONE puolestaan kertoi perjantaina, että sen vuoden 2017 liikevaihto oli odotettua korkeampi viimeisen vuosineljänneksen vahvojen uuslaitetoimitusten johdosta.

Ennakkotietojen perusteella KONEen liikevaihto kasvoi vuonna 2017 4,2 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein, kun liikevaihdon kasvuksi vertailukelpoisin valuuttakurssein arvioitiin aiemmin 1-3 prosenttia.

Ennakkotietojen mukaan vuoden 2017 oikaistu liikevoitto oli 1 230 miljoonaa euroa, mikä on aiemmin annetun 1 200-1 250 miljoonan euron ohjeistuksen sisällä.

Kolmas positiivinen tulosvaroittaja oli kyberturvayhtiö Nixu, joka nosti odotuksiaan liikevaihdon kasvusta.

Vahvana jatkuneen myynnin kasvun ja erityisesti vuoden loppuun ajoittuneiden lisenssikauppojen johdosta Nixu nostaa aikaisempaa arviotaan vuoden 2017 liikevaihdon kasvusta.

Nixu pyrkii edelleen kasvamaan kannattavasti ja toimintamarkkinoitaan nopeammin. Keskipitkän aikavälin tavoitteena on yli 15 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu ja yli 10 prosentin käyttökatetaso.

Voimakkaan orgaanisen kasvun ja vuosina 2016 ja 2017 toteutettujen yrityskauppojen johdosta yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan noin 50 prosenttia vuoden 2016 tasosta (21,6 MEUR).

Aiemmassa arviossaan yhtiö odotti liikevaihdon kasvavan vuonna 2017 40 prosenttia vuodesta 2016.

Kommentoi
Ylös
>