Rahastot

Indeksisijoittaja, varo harhaanjohtavia arvostuskertoimia

Osakeindeksien arvostuskertoimien erilaiset laskentatavat saattavat hämmentää indeksisijoittajaa. Eri laskentatavat antavat yllättävän suuria eroja indeksin P/E-kertoimelle.

Osakeindekseihin sijoittamisessa tunnusluvut ovat yhtä tärkeitä kuin suorissa osakesijoituksissakin. Indeksisijoittaja ei ole kiinnostunut vain yleisestä markkinatilanteesta, vaan hän haluaa myös tietää, mikä on indeksin hinta suhteessa indeksiin kuuluvien yhtiöiden tuloksentekokykyyn ja tasesubstanssiin.

Russell 2000 on amerikkalainen pienyhtiöiden osakeindeksi. Luulisi olevan helppoa kaivaa indeksiä ylläpitävän yhtiön sivuilta indeksin P/E-kerroin, eli indeksin yhtiöiden markkina-arvo suhteessa niiden yhteenlaskettuihin tuloksiin ja tehdä sitten sen perusteella tulkintaa indeksin arvostuksesta ja tuottopotentiaalista.

Tämä ei kuitenkaan ole ihan niin yksinkertaista. Kuinka ollakaan, Russell 2000 -Indeksille löytyy nimittäin kolme eri P/E-kertoimen arvoa seuraavasti:

20,38

24,95

107,15

Tässä siis pienyhtiöindeksin P/E-kertoimelle kolme lukua, joista yksi ihan eri tasolla.

Ensimmäinen P/E-kerroin on iShares-yhtiön Russell 2000 -indeksiin sijoittava ETF-rahaston arvostuskerroin. Rahasto on nimeltään iShares Russell 2000 ETF. Toinen on Russell 2000 indeksin luoneen ja indeksiä ylläpitävän FTSE Russell -yhtiön ilmoittama P/E-kerroin Russell 2000 indeksille. Kolmas luku on Investorshub-sivuston ilmoittama lukema Russell 2000 -indeksille.

Miten ihmeessä yhdestä ja samasta indeksistä saadaan kolme arvostuskerrointa, joista yksi on monikertaisesti kahta muuta korkeampi?

Selitys on yksinkertainen.

iSharesin ja FTSE Russell -yhtiön ilmoittamat P/E-kertoimet on laskettu vain niistä yhtiöistä, joiden osakekohtainen tulos on positiivinen. Näiden positiivisen osakekohtaisen tuloksen yhtiöiden P/E-kertoimet on sitten laskettu yhteen. Yksittäisen yhtiön P/E-kertoimen laskentahan edellyttää, että kaavan nimittäjä on positiivinen luku, muutoin lukema ei anna mielekästä tulkintaa.

Investorshub-sivuston ilmoittama P/E-kerroin on laskettu toisin. Siinä on ensin laskettu yhtiöiden markkina-arvot yhteen ja erikseen yhtiöiden tulokset yhteen. indeksin P/E-kerroin saadaan sitten jakamalla kaikkien indeksin yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo kaikkien yhtiöiden yhteenlasketuilla tuloksilla. Näin laskien negatiiviset tulokset eivät haittaa, koska yhtiöiden yhteissumma on positiivinen.

Kumpi laskentatapa on sitten oikein?

iShares ja FTSE Russell eivät bluffaa. Ne ilmoittavat avoimesti jättäneensä negatiivisen tuloksen yhtiöt laskennasta pois. Esimerkiksi FTSE Russell ilmoittaa P/E-kertoimen otsikolla ”P/E Ex-Neg Earnings”. Kaikki kaavat ovat siis teknisesti oikein. Kyse on siitä, mikä luvuista antaa mielekkäimmän tulkinnan Russell 2000 -indeksin arvostustasosta.

Indeksin tulevan tulospotentiaalin kannalta mielekkäimmän tulkinnan antaa suurin lukema, eli Investorshub-sivuston laskema yli 107x P/E-kerroin.

Ei ole mitään aitoa syytä jättää negatiivista tulosta tehneet yritykset pois P/E-kertoimen laskennasta. Nämä yhtiöt ovat oman markkina-arvonsa mukaisesti vaikuttamassa osakeindeksin markkina-arvoon ja hintavaihteluihin. Siksi niiden vaikutus koko indeksin arvostukseenkin pitäisi ottaa huomioon.

Kaikki yhtiöt huomioiva P/E-kerroin on Russell 2000 -indeksillä järkyttävän korkea. Jos lasketaan tulostuotto, eli  P/E-kertoimen käänteisluku ja esitetään se prosenttilukuna, saadaan lukemaksi vaivaiset 0,93 prosenttia. Tuo on siis amerikkalaisen pienyhtiöindeksin yhteenlaskettu tulos prosentteina suhteessa niiden markkina-arvoon. Se on myös odotettu tuotto nykyisellä markkina-arvolla ja tämän hetken 12 kuukauden tuloksilla.

Alle prosentin tuotto kovia riskejä sisältävästä pienyhtiöiden osakeindeksistä ei vaikuta kovin houkuttelevalta. Jotta näin korkea arvostus olisi hyväksyttävää, pitäisi Russell 2000 -indeksin yrityksillä olla keskimäärin vähintäänkin erinomaiset tuloksen kasvunäkymät.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös