Markkinakommentit

Osakesäästäjien analyytikko: Inflaation ja korkotason nousu ovat markkinoiden suurimmat riskit

Henri Huovinen analyytikko Osakesäästäjien keskusliitto

Yhdysvaltojen nopea talouskasvu saattaa nostaa inflaatiota ja sitä kautta myös korkotasoa. Se on markkinoiden suurin riski, arvioi Osakesäästäjien Keskusliiton analyytikko Henri Huovinen.

Osakemarkkinoiden härkämarkkina on jatkunut jo lähes yhdeksän vuotta. Mistä tämä johtuu ja onko kyseessä historian valossa poikkeuksellinen ajanjakso?

Nykyinen osakemarkkinoiden pitkä nousu on erityisesti keventyneen rahapolitiikan ja elpyneen talouskasvun ansiota, arvioi Osakesäästäjien Keskusliiton analyytikko Henri Huovinen SalkunRakentajalle.

”Keventyneen rahapolitiikan myötä korkotaso on laskenut historiallisen alhaiselle tasolle, mikä on heikentänyt korkotuotteiden tuotto-odotusta. Tämä on tarkoittanut osakemarkkinoilla kohonneita arvostustasoja. Lisäksi vahvistunut talouskasvu on näkynyt yhtiöiden hyvänä tuloskehityksenä. Nämä tekijät yhdessä maltillisen inflaation kanssa ovat muodostaneet otollisen ympäristön osakkeiden kurssikehitykselle viime vuosina”, Huovinen toteaa.

Huovinen muistuttaa kuitenkin, ettei nykyinen härkämarkkina ole vielä poikkeuksellisen pitkä. Historian pisin nousujakso koettiin Yhdysvalloissa vuosien 1987 – 2000 välillä. Nykyinen nousumarkkina on kuitenkin jo toiseksi pisin, mikä on pitkälti keskuspankkien ansiota.

Ovatko osakkeet jo kuplassa?

Kurssinousu on herättänyt epäilyjä osakekuplasta, kun arvostustasot ovat nousseet pitkän nousumarkkinan vanavedessä. Huovinen ei kuitenkaan osakekuplaan usko.

”Osakkeet eivät ole vielä kuplahinnoissa suhteessa korkotuotteiden heikkoon tuotto-odotukseen. Osakkeiden arvostuskertoimissa ei ole kuitenkaan enää nousuvaraa, joten kurssinousu tukeutuu yhä enemmän tuloskasvuun. Se vaatii taakseen globaalin vahvan talouskasvun jatkumista.”

Riskejäkin markkinoilla kuitenkin piisaa. Huovisen mielestä suurin riski osakemarkkinoille on inflaation odotettua nopeampi kiihtyminen, mikä näkyisi korkotason kohoamisena.

”Korkotason odotettua nopeampi kohoaminen tarkoittaisi sijoittajien tuottovaatimuksen nousua, mikä laskisi osakkeiden nykykursseja. Lisäksi rahoituskustannukset kasvaisivat, mikä olisi jo itsessään suuri huolenaihe monille velkaantuneille kotitalouksille, yrityksille ja valtioille”, Huovinen varoittelee.

Inflaation odotettua nopeamman kohoamisen voisi saada Huovisen mukaan aikaan esimerkiksi USA:n ennakoitua vahvempi talouskasvu yhteisöveron alentumisen ja vahvan globaalin kysynnän tukemana.

Huovisen mukaan korjausliike osakemarkkinoilla on päivä päivältä todennäköisempi. Onneksi pitkäjännitteinen sijoittaja voi varautua korjausliikkeeseen muutamalla sijoittamisen perusopilla.

”Nykyisen noususyklin aikana korjausliikkeitä on ollut neljä. Korjausliikkeellä tarkoitetaan osakemarkkinoiden yli 10 prosentin, mutta alle 20 prosentin laskua. Tilanteeseen tulisi varautua rebalansoimalla salkkua. Viime vuosien osakkeiden kurssinousun myötä useiden sijoittajien osakepaino salkussa on kasvanut, mikä on johtanut koko salkun riskiprofiilin muutokseen. Sijoittajan tulisikin aika ajoin tarkastella, vastaako nykyinen salkun sisältö omaa sijoitusprofiilia muun muassa riskin ja sijoitushorisontin suhteen.”

Onko Kiinan talouskasvu hallinnassa?

Nykyiselle nousumarkkinalle on ollut ominaista Kiinan vahva veto maalimantaloudessa ja sitä myötä myös sen vaikutukset osakemarkkinoille. Kiinan tilanne on kuitenkin herättänyt myös pelkoja esimerkiksi kasvavan varjopankkitoiminnan ja maan velkaantumisen kasvun vuoksi.

Kiinan talouden merkitys koko globaalin talouden näkökulmasta on kiistaton, ja finanssikriisin jälkeen noin kolmasosa globaalista talouskasvusta on Kiinan ansiota, Huovinen toteaa. Tällä hetkellä Kiinan taloustilanne näyttää jatkuvan vahvana hyvän globaalin kysynnän ansiosta.

Kiinalaisyhtiöiden velkaantuneisuus on kuitenkin kohonnut kuitenkin jo huolestuttavalle tasolle.

”Nykyisillä talouskasvuluvuilla tilanne pysynee vielä hallinnassa. Riskinä on kuitenkin maan talouskasvun hidastuminen tulevaisuudessa. Keskeisessä asemassa luottokriisin välttämisessä tulevat olemaan maan hallinnon toimet, joiden avulla suurimmat ongelmat luottopuolella voidaan mahdollisesti estää. Kiinalla on onneksi tällä hetkellä myös länsimaita paremmat valmiudet elvyttää rahapoliittisesti tarvittaessa.”

Korkojen nousu ei ole uhka lähiaikoina

Entäpä millainen uhka on korkojen nousu? Esimerkiksi Yhdysvaltojen valtiolainojen korot ovat nousseet viime viikkoina reippaasti.

Huovisen mielestä korkojen nousu ei vielä lähiaikoina jarruta osakemarkkinoiden kehitystä, mikäli koronnostot tapahtuvat suunnitellusti. ”Yllätykset sitä vastoin korkokäyrässä voivat aiheuttaa nopeitakin liikkeitä osakemarkkinoilla.”

Korkosijoittajan tilanne on edelleen vaikea. Huovisen mielestä korkomarkkinoiden tilanne on tällä hetkellä selvästi osakemarkkinoita haasteellisempi.

”Joukkolainojen hinnat ovat erittäin kalliilla tasolla erityisesti niiden korkoriskiin verrattuna. Länsimaiden sijasta monien kehittyvien maiden korkotaso on edelleen länsimaita selvästi korkeampi, mikä voi tarjota länsimaita parempia mahdollisuuksia. Sijoittajan on toisaalta hyvä tiedostaa monien kehittyvien maiden riskit muun muassa oman valuutan ja dollarin suhteen.”

Entä miltä näyttää Suomen osakemarkkinoiden tilanteen? Onko euroalueen elpymisen ja yritysten tuloskunnon vaikutukset jo osakkeiden hinnoissa?

”Suomen osakemarkkinoiden tilanne näyttää edelleen hyvälle. Suurten Helsingin pörssin yhtiöiden tärkeimmillä liiketoiminta-alueilla talouskasvun kehitys on vahvaa. Tämä on toisaalta tarkoittanut sitä, että tulosodotukset ovat kohonneet, joten pettymyksillekään ei ole varaa. Mikäli tuloskehitys jatkuu ennusteiden mukaisesti, osakkeet ovat jo muutaman vuoden horisontilla arvostustasoiltaan huomattavasti houkuttelevampia”, Huovinen arvioi.

SalkunRakentajan yhteistyökumppanin, Osakesäästäjien jäsenyys tarjoaa runsaasti rahanarvoisia etuja sekä tietoa sijoittamisesta ja säästämisestä.

 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös