Oma talous

Kotitalousvähennys on rahanarvoinen etu – enimmäismäärä edelleen 2 400 euroa vuonna 2018

Verovelvollinen saa osittain vähentää veroista kotona teetetyn työn kustannukset kotitalousvähennyksenä. Vuonna 2008 vähennyksen ehtoihin ei tullut muutoksia.

Kotitalousvähennys ei muutu vuonna 2018.

Kotitalousvähennyksen tarkoitus on parantaa työllisyyttä kannustamalla kotitalouksia teettämään ulkopuolisilla sellaisia töitä, jotka ne aikaisemmin ovat tehneet itse. Lisäksi vähennyksen tarkoitus on edistää asuntojen omatoimista ylläpitotoimintaa ja torjua harmaata taloutta.

Vuoden 2017 alusta kotitalousvähennyksen vähennystä nostettiin. Yrittäjälle tai yritykselle sekä yleishyödylliselle yhdistykselle maksetusta työkorvauksesta myönnettävä vähennys nousi 45 prosentista 50 prosenttiin. Lisäksi kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä maksetusta palkasta vähennyskelpoista on 20 prosenttia aikaisemman 15 prosentin sijaan. Työn perusteella maksettujen palkan sivukulujen vähentämiseen ei tehty muutoksia. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä ei ole muutettu.

Henkilökohtainen vähennys

Kotitalousvähennys ei ole nimestään huolimatta kotitalouskohtainen, vaan henkilökohtainen vähennys. Siten esimerkiksi puolisoista vähennyksen voi saada kumpikin erikseen, jos heillä on riittävästi vähennyskelpoisia kustannuksia.

Kotitalousvähennystä voi saada kotitaloustyöstä, jonka henkilö on teettänyt kotona tai vapaa-ajan asunnossa. Tällaista työtä ovat esimerkiksi siivous, lastenhoito, asunnon remontointi ja tietotekniikkalaitteiden asennus. Vähennystä ei myönnetä verovelvollisen itse tekemästä työstä eikä työstä, jonka on tehnyt vähennystä vaativan verovelvollisen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö.

Lisätietoja vähennykseen oikeuttavista töistä löytyy esimerkiksi Veronmaksajain keskusliiton sivuilta.

Kotitalousvähennys on enintään 2 400 euroa henkilöltä vuodessa, ja sen voi saada vain työn osuudesta. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa henkilöltä.

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten puolisot voivat saada yhteensä 4 800 euron vähennyksen. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa hakea vain toiselle puolisolle. Silloin omavastuu vähennetään vain yhden kerran.

Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona henkilö on maksanut yrityksen laskun tai työntekijän palkan ja palkan sivukulut.

Kotityön tilaaminen yritykseltä

Jos kotityö ostetaan yritykseltä, voi työn tilaaja vähentää arvonlisäverollisesta työn osuudesta 50 prosenttia. Kannattaa aina tarkistaa, että yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin (tarkistuksen voi tehdä ytj.fi-sivujen yrityshausta). Yrityksen pitää olla ennakkoperintärekisterissä sillä hetkellä, kun sopimus tehdään.

Vähennystä ei saa tarvikkeista tai matkakuluista. Yrityksen on eriteltävä laskulla työn osuus ja vähennykseen oikeuttamattomat kulut, kuten tarvikkeet ja matkakulut.

Jos työn teettäjä palkkaa työntekijän, voi silloin vähentää 20 prosenttia maksetusta palkasta sekä palkkaan liittyvistä työnantajan sivukuluista.

Kotitalousvähennys tehdään ensisijaisesti valtion tuloverosta. Vähennys tehdään ansiotuloista ja pääomatuloista maksettavista veroista verojen määrien suhteessa.

Kotitalousvähennys on mahdollista vähentää myös pääomatuloista. Jos ansiotuloista maksettavia veroja ei ole, mutta pääomatuloista maksettavista veroja on, vähennys tehdään vain pääomatulojen verosta.

Jos verovelvollisen verot eivät riitä kotitalousvähennyksen tekemiseen, kustannuksia ei voi vähentää myöhempien vuosien verotuksessa.

Lähde: www.vero.fi

Kommentoi
Ylös
>