Asunnot ja kiinteistöt

Securent-verkkokauppa vuokranantajille

Securent-verkkokauppa tuo asuntosijoittajille uusia työkaluja omien asuntosijoitusten turvaamiseksi sekä stressin vähentämiseksi.

– KAUPALLINEN YHTEISTYÖ –

Securent-verkkokauppa tuo asuntosijoittajille uusia työkaluja omien asuntosijoitusten turvaamiseksi sekä stressin vähentämiseksi.

Asuntosijoittaminen on ollut nousussa Suomessa jo muutaman vuoden. Rakennuttaminen käy kuumana tietyillä alueilla ja toiset alueet pikkuhiljaa hiipuvat. Tämän epäkohdan korjaamiseksi on ehdotettu monenlaisia makrotason liikkeitä, mutta nopeita ratkaisuja tuskin tullaan näkemään.

Tämän lisäksi vuokramarkkinat saattavat kokea nopeitakin muutoksia lähivuosina, muuttuvien korkokustannusten tai muiden makro shokkien myötä.

Asuntosijoittajan profiili voi vaihdella laidasta laitaan ammattimaisesta sijoittajasta, joka seuraa asuntojaan kokonaisvaltaisesti aina yksittäisen asunnon omistajaan, joka on perinyt asunnon sen ollessa vuokrattuna. Myös ajattelumallit vaihtelevat suuresti, kovan velkavivun kanssa salkkuaan aktiivisesti kasvattavasta nuoresta sijoittajasta lähes 100 prosenttisen omavaraisuusasteen varmoihin vuokratuottosijoittajiin. Kaikille asuntosijoittajille on kuitenkin yhteistä tietyt riskit, joita jokaisen kannattaa pohtia.

Tällä hetkellä markkinoilla on yleistymässä trendi, jossa suuret vuokranantajat eivät peri vakuutta lainkaan vuokralaisilta. Tämä perustuu suurten vuokranantajien kykyyn hajauttaa riskiä suurella asuntokannalla. Pienasuntosijoittajien on vaikea kilpailla tätä trendiä vastaan, joka voi pahimmillaan johtaa tyhjiin kuukausiin omassa sijoitusasunnossa, jos viereisessä korttelissa vuokrataan samanlaisia asuntoja ilman vakuutta.

Tietyissä kaupungeissa taas vakuudet ovat vakiintuneet pienelle tasolle. Monessa kaupungissa on käytäntö, että vuokralaiselta peritään yhden kuukauden vuokraa vastaava vakuus. Näissä tapauksissa, kun kohdalle sattuu vuokralainen, joka ei maksakaan vuokriaan, on vakuus varsin riittämätön. Samalla tulee muistaa, että kun ihminen jättää asumiseen liittyvät maksut maksamatta, ovat maksuongelmat jo monesti varsin pitkällä. Tämä voi johtaa raskaisiin tappioihin vuokranantajan kohdalla ja pahimmillaan pitkiin perintäprosesseihin, joihin yksityisillä vuokranantajilla harvoin on aikaa ja rahaa.

Securent-verkkokauppa haluaa vastata näihin riskeihin tarjoamalla kaksi erilaista takaustuotetta asuntosijoittajille. Takauksella asuntosijoittaja voi kääntää asunnon vakuusprosessin niin, ettei vuokralaiselta tarvitse vaatia rahavakuutta lainkaan, jolloin asunnon kiinnostavuus markkinoilla kasvaa. Positiivisena ongelmana on, että joutuu valitsemaan parhaat vuokralaiset kasvavien hakemusten joukosta. Myös vakuuden käsittely poistuu takauksella kokonaan, joka helpottaa sekä vuokranantajan, että vuokralaisen elämää.

Lisävakuus voidaan ostaa rahavakuuden tueksi, silloin kun asuntosijoittaja haluaa enemmän turvaa kuin mitä vuokralaisen asettama rahavakuus antaa. Securentin takaus tuotteilla asuntosijoittaja voi olla varma, että hänen saatavansa eivät jää maksamatta.

Toinen asuntosijoittajien riskeistä on vuokralaisen koti- ja vastuuvakuutus, tai pikemminkin sen puute. Kaikki tarkat asuntosijoittajat muistavat vaatia vuokralaiselta koti- ja vastuuvakuutusta vuokrasopimuksessa, mutta tosiasia on, että vakuutuksen voimassaoloa ei vuokranantaja voi valvoa millään tavalla.

Tähän tarpeeseen on kehitetty vuokranantajan vakuutuksia, jotka korvaavat vuokranantajalle koituvia vahinkoja. Nämä ovat monesti kuitenkin varsin kalliita vuokranantajalle. Securent-verkkokaupasta vuokranantaja voi ostaa vuokralaisen koti- ja vastuuvakuutuksen vuokralaisen puolesta. Kyseessä on Securentin taustalla olevan Suomen Vuokravastuu Oy:n ja Fennian yhteistyössä rakennettu ryhmävakuutus.

Securent-verkkokaupan ajatuksena on ennen kaikkea tuoda asuntosijoittajille uusia työkaluja omien asuntosijoitusten turvaamiseksi sekä stressin vähentämiseksi. Securent edustaa myös uudenlaista ajattelutapaa asuntosijoittamisessa, josta hyötyy niin vuokranantajat kuin vuokralaisetkin.

Vuokra-asumisen uskomme yhä enemmän muuttuvan palveluksi, jossa vuokraan sisältyy nykyisten lähes vakioiksi muodostuneiden sähkön ja netin lisäksi vuokralaisen kotivakuutus sekä takaus. Takauksen ja kotivakuutuksen korotus vuokran määrään on häviävän pieni, kun katsotaan kokonaisuutta, miten paljon vuokranantaja sekä vuokralainen palvelusta saavat.

Tutustu Securent-verkkokauppaan osoitteessa www.securent.fi

Securent vuokraus vuokranantaja

Katso tästä videosta miten Securent-palvelu toimii.

 

Kommentoi
Ylös
>