Talouden trendit

Suomalaiset kuvittelevat tuloerot suuremmiksi kuin mitä ne todellisuudessa ovat

tuloerot todellinen arvioitu tulojakauma tulonjako talous

Lähde: www.eva.fi.

Suomalaiset hahmottavat yhteiskunnan tulonjaon eriarvoisemmaksi kuin se todellisuudessa on. Tämä käy ilmi EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Kansa aliarvioi keskituloisten määrän sekä yliarvioi pieni- ja suurituloisten osuudet.

EVA:n asennetutkimuksen mukaan keskiluokkaan uskotaan kuuluvan noin 50 prosenttia suomalaisista, kun siihen tilastojen mukaan kuuluu 68 prosenttia suomalaisista. Pieni- ja suurituloisia taas uskotaan olevan enemmän kuin heitä tilastojen mukaan on; arviointivirhe kummankin tuloryhmän kohdalla on noin 8 prosenttiyksikköä.

Myös oman aseman arviointi tulonjaossa on vaikeaa. Vastaajista 25 prosenttia uskoo kuuluvansa pienituloisten ryhmään, vaikka tuloluokkaan kuuluu todellisuudessa 13 prosenttia suomalaisista.

”On ongelmallista, jos kansalaisten käsitykset tulonjaosta ovat kovin erilaiset kuin tulonjaon todellisuus. Mielikuvat voivat herättää aiheetonta huolta ja tyytymättömyyttä, joka taas voi tarjota elintilaa poliittiselle populismille”, toteaa EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Lähes joka toinen (48 %) suomalainen allekirjoittaa väitteen, jonka mukaan nykyään puhetta yhteiskunnan eriarvioisuudesta lietsotaan, mikä luo politiikkaan tarpeettomia jakolinjoja ja jännitteitä.

Arvo- ja asennetutkimuksen tulokset ovat samansuuntaiset kuin vuonna 2009 tehdyssä kansainvälisessä tutkimuksessa.

EVAn arvo- ja asennetutkimuksen tulokset perustuvat 2 073 henkilön antamiin vas­tauksiin.  Tiedot kerättiin 2.–15.1.2018. Vastaajat edustavat koko maan aikuisväestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internetpaneelilla ja painotettu edustamaan väestöä sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mu­kaan.

Tilastokeskuksen mukaan tuloerot ovat Suomessa edelleen Euroopan unionin keskitasoa pienemmät, vaikka ne kasvoivat kansainvälisesti verraten nopeasti erityisesti 1990-luvulla.

Tuloerot kaventuivat 1960-luvun puolivälistä 1980-luvulle. Muutokset olivat tämän jälkeen pieniä, kunnes tuloerot kasvoivat muutamassa vuodessa 1990-luvun loppupuolella lähelle nykytasoa. Tämän jälkeen muutokset ovat olleet vähäisiä. Tuloerot kasvoivat hieman vuoteen 2007 asti, jonka jälkeen ne ovat lievästi kaventuneet.

EVA Analyysi luettavissa ja ladattavissa osoitteessa www.eva.fi

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös