Makrotalous

Tarvitsevatko työttömät keppiä vai porkkanaa? Ekonomistit uskovat keppiin

Ekonomistien enemmistön mielestä uhka työttömyyspäivärahan pienenemisestä kannustaa työtöntä hakeutumaan lyhytaikaisiin töihin tai koulutukseen.

Ekonomistien enemmistö katsoo, että uhka työttömyyspäivärahan pienenemisestä kannustaa työtöntä hakeutumaan lyhytaikaisiin töihin tai koulutukseen.

Tulos selviää Ekonomistikoneen vastikään julkaistuista uusista kyselytuloksista.

Ekonomistikunnalle esitetty kysymys/väite kuului seuraavasti:

Työttömien kannustaminen lyhyidenkin työjaksojen tekemiseen tai työvoimakoulutukseen työttömyyspäivärahan pienentämisen uhalla on järkevää työllisyyspolitiikkaa.

Talousasiantuntijoista peräti 63 prosenttia oli väitteen kanssa joko samaa mieltä tai vahvasti samaa mieltä. Eri mieltä tai vahvasti eri mieltä oli vain yhdeksän prosenttia vastanneista.

Tulos on sikäli mielenkiintoinen, että sen mukaan näyttäisi siltä, ettei suurin osa ekonomistikunnasta näe työttömyyttä vain suhdanteista aiheutuvana työn kysynnän ongelmana. Ekonomistit siis uskovat ongelmia olevan myös työn tarjonnassa, eli että kaikki työttömät eivät ole halukkaita ottamaan vallitsevilla työehdoilla töitä vastaan.

Esimerkiksi Hankenin professori Tom Berglund on vahvasti samaa mieltä. Näin hän perustelee kantaansa.

Järkevää maksaa suurempi tuki niille jotka aktiivisesti pyrkivät parantamaan mahdollisuuksiaan löytää sopiva työpaikka, kuin niille jotka eivät. Vaikea nähdä, että saman tuen maksaminen olisi jossain mielessä oikeudenmukaisempaa.

Vastikään taloustieteen nobel-palkinnolla kruunattu amerikkalaisen MIT-yliopiston professori Bengt Holmström nostaa esiin usein viime aikoina esiin tulleen Tanskan mallin.

Tanskalainen malli on toiminut hyvin, mutta kesti aikansa ennen kuin tähän pisteeseen päästiin. On löydettävä looginen kokonaisuus joka toimii kontekstissa. Tämä vaatii avointa mieltä esiintyvien epäkohtien suhteen, ja sikäli kun ne ovat merkittäviä kokonaistarkastelussa, korjauksia tarvitaan. Tämä koskee uusien kannustinjärjestelmien käyttöönottoa yleisesti.

Holmström oli väitteen kanssa samaa mieltä.

Nykyisin Tukholman yliopiston taloustieteen professorina toimiva Markus Jäntti on tunnetusti työllisyyspolitiikassa ekonomistikunnan vastarannankiiski. Hän on väitteestä eri mieltä.

Työttömyysvakuutuksen tehtävä on suojata työttömyyden tuomalta tuloriskiltä ja myös suoda mahdollisuus etsi sopivaa työpaikkaa, jotta työpaikka sopii työntekijälle (jotta ”match” [engl.] olisi hyvä); tätä tukeen viimeisin tutkimuskin. Työllistyminen ansiosidonnaiselta yleensä muita peruspäivärahalta todennäköisempää, joten eri muotojen kohtelu samalla tavalla ei järkevää. Sinänsä aktiiviset työvoimatoimet yleisesti ottaen ovat kannatettavia, mutta nyt käsillä olevat muutokset tuskin hyvin perusteltuja.

Marraskuussa 2017 avanneella Ekonomistikone.fi-sivustolla 50 suomalaisekonomistia, muun muassa Bengt Holmström, Markus Jäntti, Marko Terviö ja Matti Pohjola ottavat kantaa ajankohtaisiin talouden kysymyksiin. Ekonomistikone on pysyvä, päivittyvä, akateemiseen asiantuntemukseen nojaava työkalu toimittajien, päättäjien ja taloudesta kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös