Kasvuosakkeet

Todellinen kasvusijoittaja pyrkii hyötymään korkoa korolle ilmiöstä

Koron koron kaavaa sanotaan maailman kahdeksanneksi ihmeeksi.

Tarkastellaanpa hypoteettista tilannetta, jossa yrityksen liikevaihto kasvaa 40 prosentin vuosivauhtia. Vaikka liikevaihto hiljalleen rauhoittuisikin ehtii yritys kasvaa 25 vuodessa 1490 kertaiseksi. Tämä on yksi perusargumentti kasvusijoittamisen puolesta. Kasvusijoittamisessa on huima potentiaali!

Seuraavaksi kasvusijoittamiseen tutustutaan toista kautta. Nyt ei tarkastella yhtä yritystä, vaan miten kasvu isossa kuvassa jakautuu. Sitä kautta pääsemme näkemään mihin kultakaivokseen todellinen kasvusijoittaja yrittää päästä käsiksi.

Exponentiaalinen jakauma

S&P500-indeksi on suunniteltu kuvaamaan laajasti koko Yhdysvaltojen taloutta ja kaikkia sen toimialoja. Tarkastellaanpa miten S&P500-yritysten liikevaihdon kasvu jakaantuu yritysten kesken. Tähän kuvaajaan on laskettu liikevaihdon kasvu vuodesta 2007 vuoteen 2014. S&P500-yritykset ovat vaaka-akselilla ja pystyakselilla on liikevaihdon kasvu prosenteissa.

Kuvaajasta näkee, että jakauma on pikemminkin eksponentiaalisesti jakautunut, kuin normaalijakautunut. Mitä normaalijakauma tarkoittaa? Tarkastellaanpa tätä hiukan tarkemmin. Esimerkiksi ihmisten pituus on normaalijakautunut. Tältä näyttää 500 ihmisen pituuden jakauma vastaavalla tavalla kuvattuna.

Koska pituus on jakautunut normaalisti, kuvaa keskiarvo populaatiota varsin hyvin. Keskiarvo 68 tuumaa kuvaa tilannetta varsin hyvin, koska suurin osa ihmisistä on kutakuinkin 68 tuumaa pitkiä. Ero kaikista suurimman ja keskiarvon välillä ei ole järin suuri. Populaation pisin on vajaa 74 tuumaa. Eroa keskiarvoon on ainoastaan 8,7%.

Yritysten pitkän ajan liikevaihdon kehityksen kohdalla tilanne on erilainen. Keskiarvo ei kuvaa tilannetta hyvin, koska suurin osa yrityksistä on keskiarvon alapuolella. Ero suurimman arvon (8143%) ja keskiarvon (114,1%) välillä on todella suuri. Ero on 71 kertainen.

Menneisyyden kasvu ennakoi tulevaa

Mennyt kasvu on todiste tulevasta. Alla olevissa kuvaajissa on verrattu S&P500-yhtiöiden liikevaihdon kasvua yhden vuoden aikana ja seitsemän vuoden aikana. Kuvasta näkee, että käyrä jyrkkenee, kun aikaa lisätään. Se tarkoittaa sitä, että uusi kasvu ei jakaannu sattumanvaraisesti yritysten kesken. On paljon todennäköisempää, että Facebook kasvaa ensi vuonna kovempaa kuin perinteistä kauppaa harjoittava Walmart. Koska S&P500-indeksi kuvaa laajasti koko Yhdysvaltojen teollisuutta ja sen kaikkia toimialoja, nähdään alla olevasta kuvasta, että sama pätee myös talouden isossa kuvassa: isossa kuvassa mennyt kasvu ennakoi tulevaa kasvua.

On siis olemassa yrityksiä, jotka kasvavat voimakkaasti vuodesta toiseen. Ylläoleva kuva havainnollistaa kuinka huikea potentiaali muutamalla yrityksellä voi olla. Nyt on tärkeää huomata, että se ei tarkoita sitä etteikö olisi yrityksiä joiden kasvu hiipuu. Ennen kaikkea on tärkeää tehdä jako jatkuvan kasvun ja lyhytaikaisen kasvun välille.

Todellisten kasvuyritysten lisäksi on olemassa riskiyrityksiä ja kertaluontoisen tapahtuman yrityksiä. Kertaluontoinen tapahtuma voi olla vaikkapa toisen yrityksen ostaminen. Tällöin liikevaihdossa voi näkyä isojakin hyppäyksiä, mutta ne eivät kuitenkaan ole luonteeltaan jatkuvia. Esimerkki riskiyrityksestä on biotekniikkayhtiö, joka saa ensimmäisen myyntilupansa lääkkeelleen. Vuosien ja taas vuosien työ näkyy yhtäkkiä “kertaheitolla” yrityksen liikevaihdossa. Hyppäys on iso, koska pohjalla oleva liikevaihto on vähäistä. On epärealistista odottaa, että kasvu jatkuisi tällaisessa tapauksessa vuodesta toiseen samanlaisena.

Tämä on toinen argumentti kasvusijoittamisen puolesta: kasvavasta laadusta kannattaa maksaa. Todellisten kasvuyritysten ero tavallisiin yrityksiin on valtava. Todelliset kasvuyritykset maksavat paljon enemmän kuin tavalliset yritykset, mutta ne myös kasvavat paljon enemmän kuin tavalliset yritykset.

Liikevaihdon kasvu ja osakkeen kurssikehitys on kaksi eri asiaa

Sijoittajan on aina hyvä muistaa, että se paras yritys ei välttämättä ole se paras sijoitus. Syy on se, että laatu vaikuttaa hintaan. Tehokkaiden markkinoiden teorian mukaan, osakkeet hinnoitellaan siten, että systemaattinen riskikorjattu ylituotto on vaikea saavuttaa.

Hyvästä yrityksestä joutuu maksamaan paljon, ja vaikka yrityksen liiketoiminta kehittyy loistavasti, ei tästä ole sijoittajalle suurtakaan hyötyä, koska se kehitys on jo hinnoiteltu osakkeen hintaan.

Huonomman yrityksen liiketoiminta kehittyy heikommin, mutta se ei sijoittajaa haittaa, koska osakkeen ja yrityksen tuotot sai ostettua halvempaan hintaan. Näin se isossa kuvassa menee ja tehokkaiden markkinoiden voidaan myös nähdä suojelevan sijoittajaa.

Pitkässä juoksussa  vaikuttaa kuitenkin olevan niin, että myös eri osakkeiden sijoittajalle tuomassa tuotoissa on eroja.  Professorin Bessembinderin tulosten mukaan osakekkeiden omaisuusluokan ylituotto saavutetaan todellisuudessa lukumääräisesti pienestä joukosta osakkeita.

Listatuista osakkeista 58 prosenttia häviää valtion velkasitoumusten tuomalle korolle, eli riskittömälle tuotolle. Datan moodi, eli yleisimmin esiintyvä elinikäinen tuotto on -100%. Jos olisit ostanut summamutikassa yhden listatun osakkeen ja pitänyt sen tappiin asti, olisi osakkeen todennäköinen tuotto ollut puhdas nolla.

Osakkeiden tuotto ei ole normaalisti jakautunut, vaan eksponentiaalisesti

Kuva: Osakkeiden tuotto on eksponentiaalisesti jakautunut. Muokattu Bessembinderin julkaisemista tuloksista.

 

Haluatko oppia lisää?

 

Kommentoi
Ylös
>