Kasvuosakkeet

10 kovaa kasvun ajuria

Pieni osa yrityksistä kasvaa kovaa ja tasaista vauhtia vuodesta toiseen. 

Pitkän aikavälin liikevaihdon kasvussa on todella suuria eroja. Pieni osa yrityksistä kasvaa aivan eri tahdilla kuin muut.

kasvun ajurit

Kovaa ja tasaisesti vuodesta toiseen kasvavissa yrityksistä löytyy seuraavia kasvun ajureita.

  1. Yritykset jotka muuttavat maailmaa. Monet jatkuvan kasvun yritykset muuttavat kulttuuriamme. Esimerkiksi Facebook on muuttanut tapaamme kommunikoida keskenämme ja Google on muuttanut tapaamme hankkia tietoa.
  2. Perustajien luotsaamat yritykset. Konsulttiyhtiö Bainin mukaan perustajien johtamat yritykset tuovat mukanaan ylituottoa. Tuottoero vuodesta 1990 vuoteen 2014 on ollut 3,1 kertainen. Efekti on suuri etenkin teknologiayrityksissä. Yrityksen johdolla on merkittävä rooli ja internetin mahdollistama nopea kasvu on mahdollistanut massiivisen kokoiset yritykset, joita yritysten perustajat edelleen johtavat ja joiden omistusosuus on merkittävä. Esimerkkinä mainittakoon Amazonin Jeff Bezos.
  3. Data-pohjaiset yritykset. Big data on muutakin kuin trendikäs termi. Esimerkiksi Alphabet, eli vanha Google, hyödyntää tietoa mainonnassaan. Datapohjaiset yritykset voivat laajemminkin käyttää isoa tietomassaa tarjotakseen asiakkailleen räätälöityjä ratkaisuja. Mainokset ovat vain yksi esimerkki.
  4. Digitaalinen tuote. Digitaalisen tuotteen jakaminen on lähes ilmaista. Kun tuotekehityskustannukset on maksettu, voidaan tuotetta jakaa kuinka monta kopiota tahansa. Toisaalta digitaalista tuotetta voidaan myös päivittää. Tilanne eroaa vaikkapa tuolista jonkin verran. Tuoli pitää ensin suunnitella, mutta sen jälkeen se pitää valmistaa ja toimittaa asiakkaalle. Tuotteen valmistus ja logistiikka luo omat rajansa kasvulle.
  5. Digitaaliset alustat.  Digitaalinen alusta on paikka, jossa ostaja ja myyjä kohtaavat. Myyjä haluaa mennä sinne missä on paljon asiakkaita. Asiakas haluaa mennä sinne mistä löytyy paljon myyjiä (eli valinnan varaa). Näin syntyy ajuri, joka vie kohti ”voittaja vie kaiken”-rakennetta.
kasvun ajurit

Booking.com on Pricelinen digitaalinen alusta. Alustan tehoa lisää merkittävät markkinointipanostukset.

6. Verkostot.Verkostot ovat eksponentiaalisesti jakautuneita ja niissä on mekanismeja, jotka tuovat verkostoihin ”voittaja vie kaiken”-rakenteen. Verkostoissa se yritys, jolla on eniten asiakkaita yleensä voittaa ja muut häviää.

7. APEX-rakenne. Perinteinen digitaalisen tuotteen päivittäminen vie viikkoja tai kuukausia. Mitä isompi tuote on kyseessä, sitä monimutkaisemmaksi työ tulee ja sen enemmän se vie aikaa. Apex-yritykset, kuten Amazon, pystyvät kuitenkin tuhansiin muutoksiin päivässä. Palveluiden matriisi mahdollistaa tämän

kasvun ajurit

APEX-Yrityksillä on siis järjestelmä, joka mahdollistaa jatkuvan integraation. Koko digitaalista tuotetta ei uusita kerralla, vaan tuote kehittyy jatkuvasti.

Tietokoneavusteinen integraatio mahdollistaa sen, että isosta koosta ei tulekaan enää hidaste, vaan nopeamman kehitystyön mahdollistava asia. APEX-rakenteeseen sisältyy myös testaaminen yhä isoimmilla asiakasryhmillä. Tämän seurauksena digitaalista tuotetta kehitetään asiakkaan toivomaan suuntaan, ja siihen suuntaan, joissa tuotteista tulee mahdollisimman kannattavia.

Yritykset joilla on APEX-rakenne, on käytössään ajuri joka vie niitä kohti ”voittaja vie kaiken”-rakennetta.

8) Sosiaalinen media. Tällä tarkoitetaan hiukan laajempaa käsitettä. Kun puhelin tuli aikoinaan markkinoille, puhelimen arvo kasvoi käyttäjien myötä. Mitä tekee puhelimella, jos ei ole ketään kelle soittaa?

Facebook on vastaavanlainen tuote. Facebookia on kiva käyttää, koska siellä on paljon käyttäjiä. Oman profiilin pystyttäminen ja päivän tapahtumien kommentointi olisi turhaa, jos niitä ei olisi kukaan katsomassa.

Sosiaalisen median vaikutus tulee sitä, että käyttäjät ovat olennainen osa tuotetta. Tästä syntyy kilpailuetu, joka vie kohti ”voittaja vie kaiken”-rakennetta. Ei riitä, että kehittäisi toimivuudeltaan paremman tuotteen, vaan tuotteelle pitää saada  myös käyttäjät, jotta se pystyisi tosissaan kilpailemaan jo käytössä olevan tuotteen kanssa.

9) Onnistuneet S-käyrähypyt. On monia yrityksiä, jotka eivät pysty hyppäämään uusille käyrille ja ikäänkuin jäävät markkinoiden armoille. Jostain syystä jotkut yritykset pystyvät useimpiin hyppyihin. Esimerkiksi Amazon oli ensin kirjakauppa. Sittemmin siitä tuli verkkokauppa ja alusta verkkokaupankäynnille. Tämän jälkeen Amazon alkoi myydä pilvipalveluita. Amazon web services onkin merkittävä uuden kasvun ajuri, joka tuottaa myös korkeata marginaalia.

hyppy, kasvun ajurit

Hyppy uudelle S-käyrälle.

S-käyrähypyt ovat kasvusijoittajille merkittävä asia, koska niitä on vaikea ennakoida ja mallentaa. Sen takia niitä ei ole leivottu osakkeen hintaan sisään. Toisaalta S-käyrähypyillä voidaan välttää luontainen kasvun hiipuminen.

10) Isot haasteet. Itseajavat autot ja kaupat, joissa tavaran voi suoraan pakata kassiin kulkematta kassan kautta voivat olla StartUp yrityksille haastavia. Tarttumalla tarpeeksi isoihin ja monimutkaisiin haasteisiin, pääsee iso yritys vähemmällä kilpailulla.

Haluatko oppia lisää?

 

Kommentoi
Ylös
>