Asunnot ja kiinteistöt

Asuntojen hinnat riippuvat yhä enemmän sijainnista

Sijainti on aina ollut tärkein asunnon hintaan vaikuttava tekijä. Nyt sen merkitys on kasvanut entisestään, väittää Suomen Pankki.

Talouden noususuhdanteesta huolimatta asuntojen hintojen nousuvauhti ei varsinkaan koko maan tasolla ole juuri kiihtynyt. Hintakehityksen ero kasvukeskusten ja muun Suomen välillä kuitenkin jatkuu.

Suomen Pankin mukaan vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat kasvoivat pääkaupunkiseudulla 2,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, kun ne muualla maassa kasvoivat vain 0,4 prosenttia.  Tammikuun kuukausitietojen perusteella asuntojen hintojen kasvu pysähtyi, ainakin hetkellisesti, myös pääkaupunkiseudulla.

asuntojen hintakehitys asuminen asunnot talous

SP:n mukaan alueelliset erot omakotitalojen hintakehityksessä olivat loka-joulukuussa vielä suurempia.

”Pääkaupunkiseudulla omakotitalojen hinnat kasvoivat edellisvuodesta 4,2 %, kun muualla maassa hinnat samaan aikaan laskivat 1,9 %. Omakotitalojen hintojen tilastointiin sisältyy tosin suurempi epävarmuus kuin osakehuoneistojen hintoihin.”

Asuntojen neliöhintojen kehitys on eriytynyt, paitsi maan eri osien välillä, myös kaupunkien keskustojen ja reuna-alueiden välillä, Suomen Pankki päättelee.

”Vuonna 2017 Helsingin keskustan (Tilastokeskuksen luokituksessa Helsinki 1) vanhojen asuntojen keskimääräinen neliöhinta suhteessa uloimman reuna-alueen (Helsinki 4) hintoihin oli viidenneksen suurempi kuin vuonna 2010. Myös Turussa ja Tampereella asuntojen hintaero kaupunkien keskustojen ja reuna-alueiden välillä on kasvanut.”

Samalla kun vanhojen asuntojen hinnat pääkaupunkiseudulla jatkavat kasvuaan, asuntotuotannon reipas kasvu näkyy seudun uusien asuntojen hintakehityksessä. SP:n mukaan vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä uusien asuntojen hinnat nousivat muualla maassa 2,8 prosenttia vuodentakaisesta, kun ne pääkaupunkiseudulla laskivat prosentin verran.

Kuvio 6.
Kommentoi
Ylös
>