Indikaattorit

Korot pysyvät tänä vuonna alhaalla

Danske Bankin mukaan euroalueen inflaatio on säilynyt maltillisena talouden kasvusta huolimatta.

Helmikuussa kuluttajahintojen nousu oli euroalueella keskimäärin 1,2 prosenttia, ja pohjahintojen kasvu hieman yli prosentin tuntumassa. Merkkejä laaja-alaisemmasta hintojen nousun kiihtymisestä ei ole, Danske Bank arvioi maaliskuun suhdannekatsauksessaan.

Pankin mukaan myöskään palkkojen nousu on toistaiseksi maltillista, ja useissa euroalueen maissa työttömyys ylittää rakenteellisen tason. Hintojen nousua hillitsee myös euron vahvistuminen.

”Hyvän talouskehityksen myötä vahvistuneen euron valuuttakurssi hillitsee tuontihintojen nousua. Inflaation osalta tilannetta kuitenkin seurataan aiempaa tarkemmin, ja osa ennustajista pelkää jo ennakoitua vauhdikkaamman inflaation ryöpsähtämistä.”

Danske Bank uskoo EKP:n jatkavan varovaista linjaansa.

”EKP ilmoitti syksyllä jatkavansa arvopapereiden osto-ohjelmaa ainakin vuoden 2018 syyskuuhun loppuun, joskin nettomääräisiä kuukausiostoja supistettiin 30 miljardiin euroon. Samalla EKP toisti, että ohjauskorkojen odotetaan pysyvän nykyisellä tai sitä alemmalla tasolla osto-ohjelman päättymisen jälkeenkin. Keskuspankki haluaa edetä varovaisesti. Käytännössä palkkojen nousuvauhdin pitäisi kiihtyä ja pohjahintainflaation nousta useana kuukautena perättäin lähemmäs 2 prosentin vauhtia, jotta hintavakaus näyttäisi kestävän.”

Keskuspankin politiikan ansiosta lyhyet korot pysyvät matalina, mutta pitkissä koroissa on jo nousupaineita.

”Lyhyet korot pysynevät negatiivisina ainakin vuoden 2018. Pitkissä koroissa on jo nähty nousua, joka on tosin viime aikoina tasaantunut. Jatkossakin voidaan nähdä pitkien korkojen loivaa nousua talouskasvun jatkuessa, EKP:n ostojen vähentyessä ja Yhdysvaltojen korkojen noustessa. Korkoero Yhdysvaltoihin silti levenee edelleen.”

Talouskasvun jatkuminen nostaa inflaatio-odotuksia, mikä saa EKP:n lopettamaan osto-ohjelman 2018 loppuun mennessä ja nostamaan ohjauskorkoa ennen juhannusta 2019, pankki ennustaa.

Kevyt rahapolitiikka aiheuttaa Danske Bankin mukaan kuitenkin riskin varallisuushintojen liiallisesta noususta, mitä on aikaisemminkin tapahtunut kevyen rahapolitiikan jälkeen.

Kommentoi
Ylös
>