Makrotalous

Mihin yli kahden miljardin asumistuet menevät?

Infograafi Tiedote Tilastokatsaus asumistuki talous

Kela maksoi viime vuonna asumistukia yhteensä yli 2000 miljoonaa euroa.

2010-luvulla asumistuen summa on kasvanut 65 prosenttia. Asumistukea nosti viime vuonna se, että opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin elokuussa 2017.

Kelan maksamien asumistukien piirissä oli vuoden 2017 lopussa lähes 863 000 henkilöä, mikä on noin 16 prosenttia maamme väestöstä. Täysi-ikäisiä yleisen asumistuen, eläkkeensaajan asumistuen ja opintotuen asumislisän saajia oli vuoden 2017 lopussa 672 000
henkilöä.

Yleinen asumistuki uudistettiin vuonna 2015. Uudistuksen myötä asumistuesta tuli aiempaa yksinkertaisempi ja tuen taso koheni jonkin verran. Asumistuen menot kasvoivat vuonna 2015 uudistuksen ja työttömyyden kasvun myötä, mutta menojen kasvu oli jo tasaantunut vuonna 2017 ennen opiskelijoiden siirtymistä yleiseen asumistukeen.

Asumistukijärjestelmä herättää yhä enemmän kritiikkiä. Asumistukien väitetään valuvan suoraan vuokriin, eli ne nostavat yleistä vuokratasoa. Turun Sanomat kertoo, että sosiaalisessa mediassa leviävän lahtelaisen vuokranantajan vuokrailmoituksessa kerrotaan esimerkiksi vuokran määräytyvän sen perusteella, kuinka paljon vuokralainen saa Kelan myöntämää asumistukea.

Kelan mukaan neljännes asumistukea saaneista ruokakunnista asuu pääkaupunkiseudulla. Puolet tukijaksoista päättyy alle puolessatoista vuodessa.

Suurin osa yleisen asumistuen saajista on yksinasuvia. Vuosina 2013–2016 yksinasuvien osuus oli hieman alle 60 prosenttia asumistukea saaneista ruokakunnista. Opiskelijoiden siirtyminen yleiseen asumistukeen nosti yksinasuvien osuuden 66 prosenttiin vuonna 2017.

Noin puolet yleistä asumistukea saaneista ruokakunnista asuu pääkaupunkiseudun ulkopuolella suurissa kaupungeissa ja kaupunkiseutujen kehyskunnissa.

Yleisen asumistuen saajat ovat pääosin nuoria. Ruokakuntia, joissa tuen hakija oli alle 35-vuotias, on yli puolet yleistä asumistukea saaneista vuosina 2013–2016. Opiskelijoiden siirtyminen yleiseen asumistukeen kasvatti alle 35-vuotiaiden osuutta entisestään, yli 60 prosenttiin.

Asumistuen saajat jakautuvat väestöryhmittäin seuraavasti:

  • eläkeläiset 32%
  • opiskelijat 25%
  • työssä käyvät 13%
  • muut 30%

Muut-ryhmä koostuu pääasiassa työttömistä, mutta joukossa on myös esimerkiksi pienten lasten vanhempia sekä sairaus- tai kuntoutusrahaa saavia.

1 kommentti

1 kommentti

  1. ErkkiJJ

    17.8.2019 at 16:55

    Tarkoittaa lähimain sitä, että veronmaksajat maksavat yliopistokaupungeille opiskelijoiden aiheuttamat kustannukset. Suomessa viisi kaupunkia vie veronmaksajien rhat.

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös