Markkinakommentit

Sijoittaja, varaudu sietämään markkinaheiluntaa

FIM ei usko vielä osakemarkkinoiden trendin käänteeseen. Inflaation kiihtyminen luo kuitenkin paineita korkoihin.

VIX-indeksi pelkokerroin volatiliteetti osakemarkkinat sijoittaminen

Osakemarkkinoiden odotettua volatiliteettiä kuvaava VIX-indeksi.

Sijoituspalvelutalo FIM ei usko vielä osakemarkkinoiden trendin käänteeseen. Inflaation kiihtyminen luo kuitenkin paineita korkoihin.

FIM:n mukaan sijoitusympäristön olennainen muutos kohdistuu korkokehitykseen ja odotuksiin sen muutoksesta.

”Sijoitettaessa johonkin omaisuuserään maksetaan hinta tulevaisuuden kassavirroista. Jos korot nousevat, näiden tulevaisuuden kassavirtojen nykyarvo laskee, jolloin omaisuuserien hintojen pitäisi laskea. Lisäksi korkojen noustessa riskittömien sijoitustuotteiden, kuten valtionlainojen, houkuttelevuus suhteessa riskillisiin kohteisiin, kuten osakkeisiin, lisääntyy”, FIM toteaa markkinakatsauksessaan.

Esimerkiksi Yhdysvaltain kahden vuoden valtionlainan tuotto on kiivennyt jo 2,25 prosenttiin, kun S&P 500 -indeksin keskimääräinen osinkotuotto jää alle kahden prosentin, FIM muistuttaa. Korkojen noustessa myös osakkeiden arvostusmittarina käytettävät P/E-luvut eli hinta jaettuna yrityksen tuloksella yleensä laskevat, kun sijoittavat vaativat riskipitoisille sijoituksilleen suurempaa korvausta.

Edessä on aiempaa enemmän vauhtia ja vaarallisia tilanteita.

”Markkinoiden tasapaino on muutoksessa ja lähes varmuudella voikin odottaa, että sijoittajat joutuvat tänä vuonna sietämään viime vuoteen verrattuna selvästi suurempaa markkinaheiluntaa. Varsinkin jos inflaatio osoittaisi kiihtymisen merkkejä, mikä lisäisi keskuspankkien painetta kiristää rahapolitiikkaansa.”

Positiivisen osakemarkkinatrendin ei kuitenkaan tarvitse vielä kääntyä, FIM uskoo. Sijoituspalvelutalon mukaan tänä vuonna nähdyt kurssilaskut ovat vasta ”ensimmäinen valomerkki”. Erityisesti yritysten tuloskehitys on edelleen tukevalla pohjalla.

”Vaikka positiiviset yllätykset talousdatassa ovat viime aikoina vähentyneet, globaalin talouden kasvukuva on edelleen vahva. Tämä luo edellytykset yritysten tuloskasvulle, jonka ennustetaan tänä vuonna olevan Euroopassa keskimäärin 9 %, kehittyvillä markkinoilla 15 % ja Yhdysvalloissa osittain veronalennusten ansiosta yli 15 %. Näin markkinoiden P/E-luvut voivat laskea yritysten tuloskasvun seurauksena eikä osakkeiden hintojen laskun kautta.”

FIM uskookin edelleen, että vahva globaali talous- ja tuloskasvukuva dominoi markkinoilla, eikä korkojen nousu ole niin nopeaa, että se pääsisi kääntämään osakemarkkinoiden nousutrendiä.

”Poliittisten riskien arvioimme olevan tällä hetkellä markkinoiden kannalta vähemmän merkittäviä eikä markkinakäännettä tyypillisesti ennakoivia signaaleja, kuten leveneviä yrityslainojen riskimarginaaleja ole nähty. Pysymmekin allokaatiossamme osakkeiden osalta lievässä ylipainossa. Lievässä alipainossa olevissa korkosijoituksissa painotuksemme ovat lisäksi kehittyvien maiden lainoissa”, sijoituspalvelutalo toteaa.

Kommentoi
Ylös
>