Sijoitusstrategiat

Globaali hajautus ja pitkäjännitteisyys on robovarainhoitaja Evervestin sijoitusstrategian kulmakivi

Automatisoitua varainhoitopalvelua tarjoava Evervest ei käy asiakkaiden varoilla kauppaa aktiivisesti.


– KAUPALLINEN YHTEISTYÖ –

Automatisoitua varainhoitopalvelua tarjoava Evervest ei käy asiakkaiden varoilla kauppaa aktiivisesti.

Varainhoitopalvelu Evervest tarjoaa automatisoitua varainhoitopalvelua. Evervestin roboneuvoja on internetissä päivystävä tietokone, joka kysyy sijoittamiseen liittyviä kysymyksiä ja suosittelee kysymysten perusteella sijoittajalle sopivaa allokaatiota.

Allokaation toteuttamiseen Everest käyttää kustannustehokkaita eurooppalaisia ETF:ä eli pörssinoteerattuja indeksirahastoja.

Yksilöllisen sijoitussuunnitelman luomiseksi Evervest tutustuu aluksi sijoittajan tavoitteisiin ja laatii sopivaan riskitasoon.

Evervest rakentaa sitten sijoittajalle sijoitusstrategian tämän tavoitteiden ja mieltymysten pohjalta. Kone tekee myös asiakkaan niin halutessa tarvittavat kaupat ja jää sitten pitämään salkkua silmällä.

Evervestin asiakas maksaa palvelusta prosenttipohjaisen vuotuisen hallinnointipalkkion.

Sijoitusstrategiassaan Evervest luottaa ETF:ien lisäksi alueelliseen ja pitkän aikavälin hajautukseen. Lähtökohtana on näkemys, jonka mukaan täsmällisellä ja oikein tehdyllä allokaatiotyöllä, pitkäjänteisyydellä ja matalalla kustannustasolla saavutetaan asiakkaalle paras lopputulos.

Evervest ei pyri käymään kauppaa aktiivisesti tai tekemään voimakkaita, subjektiivisia, salkunhoitajan näkemykseen perustuvia valintoja eri omaisuusluokkien välillä, vaan pyrkii optimaaliseen pitkän aikavälin hajautukseen.

Evervestin mukaan tehokkaalla ja laajalla hajautuksella saavutetaan tavoiteltu tuotto matalammalla riskillä verrattuna sijoitusstrategiaan, jossa riittävää hajautusta ei ole toteutettu.

Sijoitusmalli perustuu viimeisimpään akateemiseen tutkimukseen. Sijoitusstrategian ytimessä on algoritmi, jonka avulla Evervest kullekin riskitasolle optimaalisen hajautuksen. Sen ”moottori” on laajan datamassan päälle rakennettu monimuuttujamalli.

Mallin taustalla yhtiö käyttää dataa lukuisista eri tietolähteistä (esimerkiksi MSCI, Citibank, Federal Reserve, Euroopan Keskuspankki). Erilaisia allokaatiomalleja on tutkittu valtavasti ja Evervestin käyttämät monimuuttujamallit edustavat viimeisintä akateemista tutkimusta.

Lue tästä lisää Evervestin palvelusta.

Kommentoi
Ylös
>