Sijoittajan verotus

Sijoitusjohtaja: Osakesäästötili ei yksin ratkaise pääomaverotuksen pahinta ongelmaa

Osakesäästötili on herättänyt sijoittajapiireissä laajalti innostusta. Taaleri Kapitalin toimitusjohtaja Vesa Heikkilä muistuttaa, ettei osakesäästötili poista kaikkia sijoittajan verotuksen ongelmia.

Valtiovarainministeriön työryhmä selvittää tällä hetkellä laajasti eri sijoitusmuotojen verotusta Suomessa. Yhtenä selvitettävänä asiana sillä on sijoitussäästötilin käyttöönotto. Työryhmän työskentelyaika päättyy maaliskuun 2018 lopussa.

Osakesäästötilissä veroa maksettaisiin vasta sitten, kun tilin omistava sijoittaja nostaa tililtä rahaa. Silloin veroa menisi yleisen pääomaveron verran. Tällä hetkellä pääomatulovero on 30 prosenttia 30 000 euroon asti ja sen jälkeen 34 prosenttia.

Osakesäästötilille voisi sijoittaja siirtää rahaa ja tehdä osakkeiden ja muiden sijoitusinstrumenttien kauppaa ilman veroseuraamuksia. Myöskään saadut osingot eivät aiheuttaisi pääomaveroa. Pääomavero maksettaisiin vasta, kun sijoittaja nostaa osakesäästötililtä tuottoja käyttöönsä.

Osakesäästötili ei siis sinänsä vaikuttaisi sijoittajan maksamiin veroihin, se vain siirtäisi veronmaksua myöhemmäksi.

Osakesäästämisen kannustava veromalli puuttuu

Useissa Pohjoismaissa on viime vuosina otettu käyttöön osakesäästötili, joka mahdollistaa pitkäaikaissäästämisen ilman, että osinkovero tai luovutusvoittovero syö pääomaa vuosittain.

Suomesta kuitenkin puuttuu suoraan osakeomistukseen kannustava veromalli. Verotus suosii Suomessa tällä hetkellä välillistä osakesijoittamista sijoitusrahastojen kautta.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo on kertonut suhtautuvansa myönteisesti osakesäästötilin ajatukseen. Hänen mukaansa Suomessa voitaisiin ottaa käyttöön Ruotsin mallin mukainen osakesäästötili vielä tällä hallituskaudella.

Taalerin Kapitaalin toimitusjohtaja Vesa Heikkilä arvioi blogissaan, että suurin hyöty osakesäästötilin käyttöönotosta Suomessa olisi eri sijoitusmuotojen verokohtelun yhdenmukaistuminen.

”Tätä nykyä periaatteessa saman sijoituksen veroprosentti voi vaihdella nollan ja 34 %:n välillä sen mukaan miten hyvin sijoittaja tai hänen neuvonantajansa ovat kärryillä verotuksesta. Osakesäästötili tarjoaisikin myös karvalakkiluokassa samat lykätyn verotuksen edut kuin vakuutuskuoret, kuitenkin ilman vakuutusyhtiön maksuja ja monimutkaisia ehtoja”, Heikkilä arvioi.

Osakesäästötili ei poista ”juuriongelmaa”

Osakesäästötili ei kuitenkaan Heikkilän ratkaisisi kaikkia Suomen pääomaverotuksen ongelmia. Se olisi toteutuessaan ”yksi lisätilkku jo ennestäänkin tilkkutäkkimäisessä pääomatulojen verotuksessamme.”

Heikkilän mukaan osakesäästötili ei poista sitä juurisyytä, että pääomatuloveroprosenttimme on OECD:n kolmanneksi korkein.

”Ei olekaan yllätys, että osakesäästötilejä on luotu juuri niihin maihin, joissa pääomatuloveroprosentit ovat korkeimpia, kuten Skandinaviassa. Enemmän kuin osakesäästötilien eduista kertoo tämä siitä, että pääomatulojen verotuksessa on saavutettu lakipiste.”

Osana populistista veropolitiikkaa puolueiden on Heikkilän mukaan kaikkialla valtaan päästäkseen ollut helppo vaatia pääomaveron korotuksia.

”Jopa Sipilän porvarihallitus on nostanut ylintä pääomatulojen veroprosenttia. Vastaavasti pääomaveroprosentin alentaminen tuntuu poliitikoista yhtä houkuttelevalta kuin venäläisen ruletin pelaaminen täydellä lippaalla.”

Korkean pääomaveroprosentin vastineeksi Suomessa ja muualla on pääomaverotukseen leivottu iso joukko erilaisia huojennuksia. Nämä ovat Heikkilän mukaan kuitenkin silmänkääntötemppuja.

”Huojennusten ja muiden silmänkääntötemppujen ongelma on, etteivät ne jakaudu symmetrisesti. Seurauksena on pääomaverojärjestelmä, jossa samasta tulosta osa tulonsaajista, kuten yleishyödylliset yhteisöt, ei ehkä maksa veroa lainkaan ja lopuillakin tulonsaajilla veroprosentit voivat vaihdella sen mukaan mitä instrumenttia he ovat päätyneet käyttämään sijoituksessaan.”

Vaikka osakesäästötili onkin tervetullut uudistus, pitäisi Heikkilän mukaan pitemmällä tähtäimellä pääomaveropohjaa tiivistää ja laajentaa – ja samalla merkittävästi alentaa pääomaveroprosenttia.

Sijoittajan näkökulmasta ratkaisevaa on verojen jälkeinen nettotuotto. Heikkilän mukaan korkea pääomaverotus nostaa sijoittajan tuottovaatimusta. Se puolestaan rajaa kannattavien investointien määrää.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös