Markkinakommentit

Pankkitili ei tarjoa tuottoa säästöille tulevaisuudessakaan

Säästäjän on turha odottaa pankkitililtä tuottoa säästöille tulevaisuudessakaan, varoittaa LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro.

Säästäjän on turha odottaa pankkitililtä tuottoa säästöille tulevaisuudessakaan, varoittaa LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro.

Nummiaro toteaa LähiTapiolan tiedotteessa, että reaalikorot eli korkojen ja inflaation erotus pysyvät alhaisena tai jopa negatiivisena tulevinakin vuosina. Riskiä karttavalle säästäjälle näkemys merkitsee sitä, että turvallisella pankkitilillä säästöille ei saa mitään tuottoa jatkossakaan. Pienikin inflaatio syö säästöjen ostovoimaa.

”Reaalikorko on suurimmaksi osaksi hallinnollinen päätös, koska keskuspankit ohjauskoroillaan asettavat rahamarkkinoiden korkotason. Ohjauskorko siten yhdistää talous- ja rahoitusmarkkinat toisiinsa. Kun maailma muuttuu, muuttuu reaalikorkokin mukana”, Nummiaro sanoo.

Suomessa reaalinen ohjauskorko on ollut 1990-, 2000- ja 2010 –luvuilla keskimäärin 3,6 prosenttia, 1,2 prosenttia ja -0,9 prosenttia. Nummiaron mukaan menetetyn vuosikymmenen aikana elvyttävä ja kriisisopeutusta tukeva rahapolitiikka on laskenut reaalikorkoa. Lisäksi työpanoksen ja tuottavuuden kasvua hidastavat voimat jylläävät taustalla.

”Alhaisen kasvun maailma on samalla alhaisen reaalikoron ympäristö. Tilisäästäminen on edelleen helppoa, mutta ei enää ostovoima-automaatti.”

Vaikka inflaatio on ollut matalaa kymmenen viime vuoden aikana, pankkitilisäästöjä se on nakertanut vääjäämättä. Tavalliselle pankkitilille talletetun tuhannen euron ostovoima on nyt enää runsaat 900 euroa.

Reaalikorkojen lisäksi myöskään nimelliskoroissa ei edelleenkään ole nousupaineita. Alla olevan twiitin kuvaaja osoittaa, että euroalueen pohjainflaatio (musta käyrä) on pysytellyt pitkään noin yhdessä prosentissa, eli selvästi alle Euroopan keskuspankin kahden prosentin tavoiteinflaation. Pohjainflaatiossa hintojen muutoksesta on poistettu esimerkiksi ruoan ja energian hintakehityksen vaikutukset.

Kun inflaatiopaineita ei ole, ei keskuspankilla ole kiirettä ohjauskoron nostoon.

Kommentoi
Ylös
>