Makrotalous

Suomen vienti on kasvussa

Tavaraviennin arvo nousi yhdeksän prosenttia helmikuussa ja metsäteollisuuden tuotteiden vienti on vahvaa selviää tullin ennakkotilastosta.

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi helmikuussa Tullin ennakkotilaston mukaan yhdeksän prosenttia viime vuoden helmikuusta. Viennin arvo oli helmikuussa lähes 4,8 miljardia euroa.

Tammi-helmikuun yhteenlaskettu viennin arvo nousi 11 prosenttia viime vuodesta.

Suomen viennin trendinä on kasvu.

SUomen vienti on kasvussa

Ennakkotilasto sisältää ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta kokonaistasolla.

Viennin kasvua tilastoitiin helmikuussa erityisesti metsäteollisuuden tuotteille. Paperimassan viennin arvo kasvoi jyrkästi, sahatavaran ja paperin hieman hitaammin.

Henkilöautojen viennin arvon kasvu oli viime kuukausien tapaan nopeaa. Kasvua kirjattiin myös öljyjalosteiden sekä kojeiden ja mittareiden vientiin. Koneiden ja laitteiden viennin arvo sen sijaan laski. Tammi-helmikuussa vienti EU-maihin kasvoi yhdeksän prosenttia ja ulkokaupan vienti 14 prosenttia. Vienti Saksaan ja Yhdysvaltoihin kasvoi nopeasti helmikuussa. Vienti Kiinaan kasvoi hieman hitaammin. Vienti Ruotsiin, Venäjälle ja Isoon-Britanniaan oli lähes viime vuoden helmikuun tasolla.

Vastaavasti myös tuonti on kasvanut.

Suomen tuonti on kasvanut

Lähes kaikkien arvoltaan suurimpien tavararyhmien tuonnin arvo kasvoi helmikuussa. Tuonnin arvo nousi helmikuussa kahdeksan prosenttia ja oli hieman alle 5,1 miljardia euroa. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta nousi kuusi prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Jyrkintä tuonnin kasvu oli metallien ja malmien kohdalla. Myös öljyn ja henkilöautojen osien tuonti kasvoi selvästi.

Tuonti EU-maista nousi yhdeksän prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta kaksi prosenttia tammi-helmikuussa.

Kauppatase oli helmikuussa 285 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-helmikuussa kauppataseen alijäämää kertyi 445 miljoonaa euroa. Viime vuoden helmikuussa kauppatase oli 295 miljoonaa euroa ja tammi-helmikuussa 835 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kommentoi
Ylös
>