Sijoitusstrategiat

Syntisektori, kannattaako siihen sijoittaa?

Syntisektori tarjoaa hyviä tuottoja ja mielenkiintoisen keskustelun aiheen.

Syntisektori ja vastuullinen sijoittaminen nähdään toistensa vastakohtina. Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristöasioiden, sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hallintotapa-asioiden huomioon ottamista sijoitustoiminnassa siten, että salkun tuotto- ja riskiprofiili paranevat.

Vastuullisuus- tai ESG-sijoittamisen perinteisin tapa oli poissulkeminen, jolloin ei yksinkertaisesti sijoiteta tiettyihin yrityksiin tai toimialoihin. Tätä aiempaa lähestymistapaa on kritisoitu. Sijoitusrahasto saattaa esimerkiksi välttää syntisektorin tuotteita eli uhkapelejä, aseita, alkoholia ja tupakkaa, ja rakentaa vain yhden toimialan poissulkevan rahaston saadakseen ”eettisyyden” brändillä myytävissä olevan tuotteen.

Voiko eettinen yritys toimia epäeettisellä toimialalla?

Karita Troberg on tutkinut Aalto-yliopiston rahoituksen pro gradu-tutkielmassaan syntisektorin tuottoja. Sosiaalisen vastuun sijoittamisen periaatteet voidaan jakaa useaan osaan, esimerkiksi etiikkaan tai lakiin liittyvään vastuullisuuteen.

Trobergin mukaan suuri osa syntisektorin yrityksistä kantaa vastuunsa, ja ovat kyseenalaisia lähinnä toimialansa puolesta.

Jos markkinoilla on paljon toimijoita, jotka sulkevat syntisektorin pois pitäisi seuraamuksena olla syntisektorin osakkeiden alhaisempi hinta ja sitä kautta parempi tuotto.

Trobergin tutkimuksen mukaan syntisektoriin sijoittava saa ylituottoa. Yleensä anomalia poistuu markkinoilta julkaisun jälkeen. Mutta vaikka syntisektorin ylituotto on julkaistua tietoa, ei ylituotto ole suinkaan poistunut vaan pikemminkin voimistunut.

Vuosina 1985-2015 syntisektori tuotti 4,7 prosenttia markkinoita paremmin. Vuosina 2008-2015 ylituotto oli kasvanut 16,3 prosenttiin, joka on jo varsin merkittävä lukema.

Syntisektori tuo mukanaan korkeammat tuotot.

Lisäksi Troberg oli rakentanut vertailukelpoisen portfolion mihin oli valittu mahdollisimman vertailukelpoisia yrityksiä, sillä erotuksella että ne eivät toimi syntisektorilla. Näin esimerkiksi alkoholia verrataan virvoitusjuomiin.

Vuodesta 2000-2015 myös tämä vertailukelpoinen portfolio voitti markkinat, mutta syntisektorin ylituotto oli 43 prosenttia korkeampi.

Puhtaasti sijoitusten tuottoja tarkasteltaessa syntisektoriin kannattaa siis sijoittaa.

Syntisektoriin suhtaudutaan varovaisesti

Institutionaaliset sijoittajat, hedge-rahaston hoitajat ja osakerahastot joutuvat jatkuvasti kertomaan omistajilleen omistuksistaan. Raportointivelvollisuus laskee motivaatiota sijoittaa kyseenalaisiin yrityksiin.

Sääntöön löytyy poikkeuskin, ja se on puhtaasti syntiin sijoittava rahasto. Vice Fund sijoittaa nimenomaan tupakkaan, alkoholiin, uhkapeleihin ja aseisiin. Syntisektorin positiivisina puolina luetellaan luontaiset alalle tulon esteet, tasainen ja suhdanneriippumaton kysyntä, globaalit markkinat, historian korkeat tuottomarginaalit ja osakkeiden alhainen arvostus.

Yksityisten sijoittajien ei tarvitse samalla tavalla raportoida omistuksistaan kuin institutionaalisten sijoittajien, joten ainoana esteenä on sijoittajan oma etiikka. Yksityissijoittajat omistavatkin isomman osan syntisektorin osakkeista verrattuna muihin osakeluokkiin. Syntisektorin osakkeita myös seuraa pienempi määrä analyytikkoja.

Mitä enemmän syntisektorin osakkeita karsastetaan, sen alhaisempi hinta ja sitä kautta korkeampi tuottopotentiaali niillä pitäisi periaatteessa olla. Mielenkiintoista onkin, että vastuullisiin rahastoihin sijoitettujen pääomien määrä korreloi positiivisesti syntisektorilta saatujen tuottojen kanssa.

Seksiin on hankala sijoittaa

Yksi syntisektori jäi Trobergin tutkimusten ulkopuolelle ja se on seksi ja prostituutio. Euroopassa on useita maita, joissa bordellit ovat laillista ja verotettavaa liiketoimintaa, mutta näissäkin maissa toiminta on pääosin maan alla. Liiketoiminnan määrä on kuitenkin merkittävän kokoista. Saksassa sen suuruudeksi on arvioitu 15 miljardia euroa vuodessa. Euroopasta ei Trobergin mukaan kuitenkaan juuri löydy listattuja yrityksiä joiden kautta aikuisviihteeseen voisi sijoittaa.

Syntisektori ei ole sijoittajan ainoa vaihtoehto

Nordea julkaisi tutkimuksen, jossa haarukoitiin vastuullisen sijoittamisen tuottohyötyjä viimeisen 10 vuoden ajalta. Tutkimuksessa käytettiin hyväksi MSCI:n vastuullisuusanalyysia, jossa yhtiöille jaettiin vastuullisuusperusteinen arvosana.

Tutkimustulos on mielenkiintoinen. Vastuullisuustutkimuksen tulosten perusteella vastuullinen sijoitustyyli on tuottanut vuoden 2012 jälkeen selvää ylituottoa.

Vastuullinen sijoittaminen on sittemmin kehittynyt suuntaan, jossa pyritään vaikuttamaan yritysten käytäntöihin vuoropuhelun pikemmin kuin välttelyn kautta. Jos yhteiskunnassamme kuitenkin saa myydä paitsi iloa myös riippuvuutta ja sitä kautta läheisten tuskaa aiheuttavia tuotteita, kuten alkoholia, tupakkaa ja uhkapelejä, niin saavutetaanko mitään sillä, että näitä yrityksiä yksinkertaisesti vain vältetään? Vai pitäisikö fokus olla ”syntiä” myyvän yrityksen tavassa toimia?

Syntiin sijoittaminen kannattaa rahallisesti, mutta myös vastuullisten periaatteiden noudattamisesta voi hyötyä.

Lue myös:

Treidaaja, tässä strategia joka saattaa oikeasti toimia

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös