Markkinakommentit

Varainhoitoyhtiö: Houkuttelevia sijoituskohteita yhä vaikeampi löytää

Öljyn hinnan nousu tarjoaa kuitenkin mahdollisuuksia.

Sijoittamismaiseman ylle on kerääntymässä pilviä, arvioi Pictet tuoreimmassa Barometer-katsauksessaan.

”Yhdysvallat ja Kiina kalistelevat sapeleitaan kaupasta, Yhdysvaltojen keskuspankissa Fedissä mieliala on muuttunut koronnostoja suosivaan suuntaan, ja maailman talouskasvu on hidastunut samalla, kun yritysten tulosennusteet pysyvät itsepäisesti korkeina.”

Finanssimarkkinoilla on odotettavissa turbulenssia, mutta Pictet ei usko tilanteen kehittyvän kunnon myrskyksi.

”Nyt on pidettävä pää kylmänä, eikä ryhtyä siirtämään varojaan omaisuuslajista toiseen”, Pictet suosittelee.

Täysimittainen kauppasota on epätodennäköinen

Varainhoitoyhtiön analyysien mukaan nyt kannattaa pysyä neutraalina osakkeissa ja alipainossa joukkolainoissa, joissa kiristynyt rahapolitiikka jo tuntuu. Koska sijoittajat ovat suhteellisen hermostuneita ja lyhytkestoiset, jyrkät markkinaliikkeet ovat mahdollisia.

Pictet suosii myös ylipainoa käteisessä. Näin voidaan vähentää riskiä ja ylläpitää valmiutta tarttua ilmaantuviin sijoitusmahdollisuuksiin.

Täysimittainen kauppasota ei ole kenenkään etujen mukaista. Siksi kauppaneuvotteluissa päästään todennäköisesti jonkinlaiseen kompromissiin, Pictet uskoo. Tätä näkemystä tukevat Yhdysvaltojen hallinnon viime päivinä tekemät sovittelevat liikkeet, kuten kauppasopimus Etelä-Korean kanssa.

Talousnäkymät eivät myöskään ole niin huolestuttavia kuin ensinäkemältä voisi luulla.

”Vaikka maailman talouden kasvuvauhti osoittaa hidastumisen merkkejä, 3,6 prosentin vuosikasvu on edelleen selvästi yli potentiaalisen kasvun. Suhdanneindikaattoriemme mukaan Yhdysvaltojen talous näyttää erityisen vahvalta, sillä tärkein sitä kuvaava mittari on korkeimmillaan kuuteen vuoteen”, Pictet toteaa.

Yhdysvallat voi Pictetin mukaan siksi ylittää konsensusennusteet tämän vuoden toisella neljänneksellä, kun Trumpin veroleikkaukset tukevat yritysten investointeja. Globaalilla tasolla tämän pitäisi tasapainottaa Kiinan teollisen toimialan heikkoutta.

On kuitenkin mahdollista, että talouskasvu voi jäädä yritysten korkeisiin tulosennusteisiin sisään leivottua tasoa alemmaksi. Pettymyksen nielemistä voi helpottaa hiljattain tapahtunut korjausliike, joka painoi osakkeiden hintoja alas huomattavasti kestävämmälle tasolle, varainhoitoyhtiö arvioi.

Jenkkimarkkinoilla ei nousupotentiaalia

Alueista Yhdysvaltojen osakemarkkinat ovat Pictetin mukaan kaikkein kalleimmat, minkä johdosta niiden nousupotentiaali on rajallinen. Sijoittajien odotukset S&P 500 -yhtiöiden tulosten noususta – tällä hetkellä 19,5 prosenttia – edellyttäisivät Yhdysvaltojen nimelliseltä bruttokansantuotteelta 6 prosentin kasvua, mikä näyttää epätodennäköiseltä.

Pictetin optimismi alkaa hiipua myös japanilaisten osakkeiden suhteen.

”Maan pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat edelleen terveellä pohjalla, mutta talouskasvu on hidastunut viimeisen kuukausien aikana, etenkin viennissä ja rakennusteollisuudessa. Myös jenin viimeaikainen vahvuus painanee vientiä. Lisäksi Japanin keskuspankin tammikuinen päätös vähentää joukkolainojen ostoja antaa olettaa, että se voi seurata muita keskuspankkeja elvytyksen vähentämisessä.”

Japani on kuitenkin edelleen yksi edullisimmista isoista osakemarkkinoista, ja käynnissä on hyviä rakenteellisia muutoksia esimerkiksi hyvän hallintotavan suhteen.

Muilla alueilla Pictet näkee mahdollisuuksia euroalueella yritysten tulosten kasvun ansiosta.

Öljyn hinta saa tukea dollarista

Toimialoista energiaosakkeet näyttävät aiempaa houkuttelevammilta, Pictet toteaa.

”Öljyn hinta saanee tukea heikentyneestä dollarista ja Iranin ja Venezuelan geopoliittisen jännitteiden takia mahdollisesti vähenevästä tuotannosta, minkä pitäisi nostaa energiayhtiöitä.”

Varainhoitoyhtiö on nostanut maltillisesti sijoituksiaan kertakulutushyödykeosakkeisiin, joiden hinnat näyttävät markkinakorjauksen jälkeen paremmilta. Pictet pitää myös niistä niiden defensiivisyyden takia.

Teknologiaosakkeet ovat halventuneet. Niiden arvostukset eivät kuitenkaan ole niin houkuttelevia, että Pictet olisi valmis nykyistä neutraalia näkemystämme.

”Viime vuonna IT-sektori vastasi lähestulkoon yksin maailman osakenoususta, mutta nyt sitä painavat pelot lisääntyvästä sääntelystä ja hermostuneisuus Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasodan vuoksi. Olemme optimistisia IT-toimialan pitkän aikavälin tuloskehityksen suhteen, mutta uskomme, että tämä on jo hinnoiteltu osakkeisiin.”

Kommentoi
Ylös
>