Markkinakommentit

Mihin finanssimarkkinat ovat menossa? – sijoitusstrategi: ”Pettymyksille ei ole tilaa”

osakemarkkinat pörssi Wall Street markkinat sijoittaminen

Kuva: Kevin Hutchinson

Kuluvan vuoden alusta lähtien monien omaisuusluokkien tuotot ovat olleet negatiivisia tai vain hieman plussalla.

Kuluvan vuoden alusta lähtien monien omaisuusluokkien – valuutasta riippuen – tuotot ovat olleet negatiivisia tai vain hieman plussalla. Yhdysvaltain dollareissa tarkasteltuna Yhdysvaltojen ja globaalit osakeindeksit (MSCI World) ovat tuottaneet alle 0,5 prosenttia tammikuun alusta, ja Yhdysvaltojen valtionlainojen ja yrityslainojen tuotot ovat olleet miinuksella.

Pictet Wealth Managementin päästrategi Christophe Donayn pohtii, miltä markkinat näyttävät tästä eteenpäin.

Mihin siis sijoittaa tästä eteenpäin?

Donayn mielestä ensimmäiseksi sijoittajan pitää valita, mitä hän uskoo kuunnellessaan maailman talouskasvun moottoria: luottaako sen kehräävän laaja-alaisen talouskasvun ja Yhdysvaltojen verohelpotusten ansiosta vai päättääkö keskittyä moottorin sivuääniin (nousseet pitkät korot, inflaatio, muutokset korkokäyrän jyrkkyydessä.)

Sijoituspäätökset määräytyvät tehdyn valinnan perusteella. Tällä hetkellä Pictet valitsee ensimmäisen vaihtoehdon, sillä varainhoitoyhtiö pysyy vielä näkemyksesssään, että kestävällä pohjalla oleva talouskasvu tukee edelleen riskisiä omaisuusluokkia.

Toinen mietittävä asia on Donayn mukaan talouspolitiikan suunta, erityisesti Yhdysvalloissa.

Muuttavatko Trumpin viimeaikaiset aloitteet (uhka tuontitullien nostamisesta, suurten teknologiayhtiöiden sääntelyn tiukentaminen) Yhdysvaltojen talouspolitiikan suunnan vai ovatko ne vain kongressin välivaaleja edeltävää retoriikkaa.

”Olemme jälkimmäisen vaihtoehdon kannalla. Luotamme edelleen osakemarkkinoiden kykyyn karistaa epävarmuutensa”, päästrategi toteaa.

Pictet uskoo tosiasioiden tukevan optimismia.

”Sentimentin laskusta huolimatta globaali kasvu on vahvaa ja kestävällä pohjalla. Odotamme globaalin bruttokansantuotteen kasvavan noin 3,9 prosenttia tänä ja ensi vuonna. Yritysten investoinnit ovat olleet oudon vähäisiä nykyisen taloussuhdanteen aikana, mutta uskomme niiden kasvavan merkittävästi Trumpin veroleikkausten seurauksena ja tukevan talouskasvua Yhdysvalloissa. Euroopassakin uskomme yritysten investointien nousun saavan talouskasvun vakaammalle pohjalle”, Donay perustelee.

Inflaatio on kasvussa, mutta pelot hintojen noususta ovat Donayn mielestä liioiteltuja.

”Yhdysvalloissa palkat alkavat hiljalleen kasvaa, joskin hitaasti, joten sillä on vain vähän pohjainflaatioon. Vaikka inflaatio-odotukset ovat lisääntyneet, olemme vielä hyvässä maltillisen inflaation ja hyvän talouskasvun vaiheessa.”

Pictet uskoo Fedin ja muiden keskuspankkien jatkavan rahapolitiikan normalisointia, mutta varovan talouskasvua tukevan ja työttömyyttä alentavan talous- ja markkinadynamiikan häiritsemistä. Neutraali korkotaso (inflaatiokorjattu korko, jolloin Fed ei lisää eikä vähennä elvytystä) on nykyisin vain vähän nollan yläpuolella.

”Kovista kauppapuheista huolimatta uskomme, että talouspolitiikka Yhdysvalloissa ja muissa maissa säilyy kasvua tukevana.”

Miten nämä voimat vaikuttavat eri omaisuusluokkiin?

Donayn mielestä suhteellisen optimistisilla markkinoilla (mihin vaikuttaa poliittisten jännitteiden väheneminen Euroopassa) syntyy laskupainetta defensiivisille valuutoille kuten Sveitsin frangille, kun taas Yhdysvaltojen dollari tarjoaa korkeampaa tuottoa kuin frangi tai euro ja on sen vuoksi muuttumassa jälleen houkuttelevaksi carry trade -valuutaksi.

”Tarkkailemme myös aikapreemiota (korvaus, jonka sijoittajat saavat pitkän juoksuajan joukkolainojen omistamiseen liittyvästä riskistä). Se voi nousta, kun kasvu kiihtyy Yhdysvalloissa kuluvalla neljänneksellä.”

Jatkuva inflaation nousu voisi saada Pictetin muuttamaan näkemystään Yhdysvaltojen valtionobligaatioista, mutta tämä ei ole mukana varainhoitoyhtiön perusennusteessa.

”Itse asiassa Yhdysvaltojen 10 vuoden valtionlainojen korko on jo 3 % eli tasolla, jonka ennustimme vuoden lopun tasoksi. Olemme aina sanoneet, että inflaatio-odotusten noustessa näkisimme ylilyöntejä.”

Osakkeilla ei ole ollut selvää suuntaa viime aikoina. Muut omaisuusluokat käyttäytyvät sen näkemyksen mukaisesti, että markkinoilla on kasvua ja inflaatio nousee.

”Osakemarkkinat sen sijaan eivät ole vielä pystyneet erottamaan jyviä akanoista. Vaikka yritysten tulosten kasvu on yli 20 % Yhdysvalloissa, osakkeet kärsivät tällä hetkellä uudesta teknologiajättejä koskevasta sääntelystä ja kauppasodista. Näiden pelkojen laantuminen voisi saada osakkeisiin jälleen vauhtia”, Donay analysoi.

Samaan aikaan osakkeiden arvostukset ovat Pictetin näkemyksen mukaan pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella.

”Se taas tarkoittaa, ettei pettymyksille ole tilaa. Esimerkiksi ero tulostuoton ja lyhytaikaisten joukkolainojen tuottojen välillä on kasvanut. Mielestämme osakkeilla on kasvuvaraa nykyolosuhteissa, mutta se on hauraalla pohjalla. Yrityslainoihin vaikuttavat korkojen nousu pitkällä aikavälillä sekä spreadien liikkeet. Uskomme, että eurooppalaiset lainat ovat alttiimpia spreadien ja korkojen paineille kuin yhdysvaltalaiset”, päästrategi toteaa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös