Makrotalous

Freelancer-yrittäjä: Perustulo ainoa järkevä malli luoda työllisyyttä

Freelancer-yrittäjä kertoo joutuvansa jatkuvasti kysymään kelasta, saako hän tehdä töitä.

Sipilän hallituksen käynnistämä perustulokokeilu on nyt puolivälissä ja etenee suunnitelman mukaan. Kokeiluun osallistuvat 2 000 koehenkilöä saavat joka kuukausi 560 euron suuruisen perustulon riippumatta muista tulostaan tai esimerkiksi siitä, hakevatko he aktiivisesti töitä.

Kokeilu käynnistyi tammikuussa 2017, ja se jatkuu vielä vuoden 2018 loppuun. Tämän hetken tietojen mukaan kokeilu ei jatku tai laajene sen jälkeen.

Perustulokokeilun tavoitteena on selvittää, miten sosiaaliturvajärjestelmän yksinkertaistaminen ja työnteon rahallisten kannustimien parantaminen vaikuttavat koehenkilöiden työllisyyteen. Vaikutuksia aletaan tutkia vasta kokeilun päätyttyä eli vuonna 2019.

Perustulon ydinidea on, että perustulon varassa elävän kansalaisen kannattaa taloudellisessa mielessä ottaa vastaan mitä tahansa työtä, niin tilapäistä kuin osa-aikaistakin, koska kaikki ansiot lisäävät käteen jääviä nettotuloja.

Freelancer-yrittäjä Saija Vartiainen puolustaa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan voimakkaasti perustuloa.

”Perustulo auttaisi yrittäjää elättämään itsensä myös hiljaisina aikoina”, Vartiainen perustelee.

”Aloitin yritystoiminnan vuonna 2016. Olen laittanut nyt toiminnan tauolle. Yrittäjyyden riski pienen lapsen yksinhuoltajana on liian iso. En voi silti muuttaa kokopäiväistä yritystä sivutoimiseksi helposti”, Vartiainen toteaa.

Vartiaisen yrittäjätyöt ovat luonteeltaan projektiluontoista työtä, ja hän laskuttaa työnsä laskutusosuuskunnan kautta. Jos kuitenkin Vartiainen saa vuodessa freelancer-tuloa yli 7 600 euroa, hän joutuu maksamaan eläkemaksua, jolloin Kela voi taas katsoa hänet yrittäjäksi.

”Joudun jatkuvasti kysymään Kelasta, saanko ottaa vastaan tämän projektin vai katkeaako työttömyysetuus sitten kokonaan. Helpointa olisi olla tekemättä töitä lainkaan. Se ei kuitenkaan ole hyvä vaihtoehto toimeentulon ja uran kannalta.”

Vartiainen on mielestään samassa tilanteessa kuin lukuisat pienyrittäjät ja freelancerit.

”Monille yrittäjyyden vaihtoehto on työttömyys. Moni yritys myös nykyään mieluummin työllistää toista yrittäjää kuin palkkaa työntekijän.”

Vartiaisen mukaan tarvitaan rakenteita, jotka korvaavat menetetyn palkka­turvan. Perustulo on hänen mielestään siksi ainoa järkevä malli luoda lisää työllisyyttä, tukea sivu­toimista työskentelyä ja rohkaista yrittämään.

Kommentoi
Ylös
>