Talouden trendit

Suomessa kehitetään lohkoketjuun perustuvaa liiketoimintaverkostoa

Asiakastieto, Nordea, OP ja Tieto ovat yhdessä viranomaisten kanssa kehittäneet maailman ensimmäistä lohkoketjuteknologiaan perustuvan liiketoimintaverkoston.

Verkoston avulla osakeyhtiön voi perustaa täysin digitaalisesti. Lohkoketjujen avulla uusille yrityksille syntyy myös reaaliaikaisesti päivittyvä, täysin digitaalinen identiteetti.

Viranomaisten ja yritysten yhteistyössä on luotu liiketoimintaverkosto, jossa osakeyhtiön voi perustaa luotettavasti, vaivattomasti ja täysin digitaalisesti. Suomessa kehitystyötä ovat tehneet Asiakastieto, Nordea, OP ja Tieto. Hankkeessa ovat olleet mukana myös Veron ja Patentti- ja rekisterihallituksen asiantuntijat.

”Kyse on täysin uudenlaisesta mahdollisuudesta perustaa osakeyhtiö digitaalisesti. Yritykseen liittyvää tietoa voi jakaa reaaliaikaisesti luotettujen toimijoiden verkostossa. Tämä luo yritystoimintaan aivan uudenlaisia mahdollisuuksia”, toteaa OPn uusien liiketoimintojen johtaja Masa Peura.

”Viimeisen parin vuoden aikana lohkoketjuun perustuvat alustat ovat yleistyneet merkittävästi, mikä antaa mahdollisuuden perustaa uudenlaisia, usean toimijan liiketoiminta- ja luottamusverkostoja. Julkisella sektorilla on yhteiskunnan kilpailukyvyn kannalta aivan keskeinen rooli digitalisaation edistäjänä, sillä sen ylläpitämissä rekistereissä on perusdataa, jota hyödynnetään sekä julkisten että yksityisten organisaatioiden välisissä transaktioissa. Tästä hyvänä esimerkkinä yrityksen perustaminen digitaalisesti”, toteaa Tiedon lohkoketjuteknologiaratkaisuista vastaava johtaja Markus Hautala.

Lohkoketjuteknologian ansiosta yhteistyössä luodulla liiketoimintaverkostolla tiedot yrityksen omistajista ja sen edustajista voidaan päivittää kaikille verkoston osapuolille täysin reaaliaikaisesti. Nykyisissä järjestelmissä tiedon päivittäminen esimerkiksi viranomaisille ja finanssialan toimijoille ajantasaisesti ja yhtäaikaisesti ei ole mahdollista.

Osakeyhtiölle luodaan prosessissa ensimmäistä kertaa myös digitaalinen identiteetti. Sen avulla yritys voidaan tunnistaa luotettavasti ja yritys voi toimia täysipainoisesti jakaen verkossa itseään koskevia vahvistettavia tietoja. Näin yritys voi esimerkiksi valtuuttaa työntekijänsä edustamaan yritystä digitaalisesti. Yritykselle voidaan avata tilit, se voidaan rekisteröidä ALV-velvolliseksi, ottaa ennakkoperintärekisteriin, PRH voi rekisteröidä yrityksen ja yritys voi itse hallita osakasluetteloaan, kaikki täysin digitaalisesti.

”Jatkossa yhä useamman suomalaisen työllistyminen perustuu omaan yritystoimintaan, ja tämän edistyksellisen kehitystyön tuloksena yrityksen perustaminen helpottuu. Digitaalinen identiteetti tekee yrityksen perustamisprosessista myös luotettavamman ja vähentää väärinkäytösten mahdollisuutta”, toteaa Asiakastiedon Yritystietopalveluiden johtaja Heikki Koivula.

Suomalaisten yhteistyössä kehittämän verkostoalustan hyödyntäminen olisi mahdollista myös globaalisti. Käytetyt teknologiaratkaisut eivät ole maantieteellisesti rajattuja. Alusta pohjautuu avoimiin Corda- ja Hyperledger Indy -lohkoketjuteknologioihin.

Nyt kehitetty lohkoketjuihin perustuva liiketoimintaverkosto on pilottiprojekti, jonka jatkokehitystä on suunniteltu entistä laajemmassa yhteistyössä suomalaisten toimijoiden kesken.

Kommentoi
Ylös
>