Johdannaiset

Öljyllä on yhä merkitystä maailman taloudelle

Öljy on edelleen hyvin keskeisessä osassa globaalissa maailmantaloudessa, mutta vihreät vaihtoehdot ja uusi teknologia muuttavat öljyn roolia energian lähteenä.

 

Öljy vaikuttaa yhä maailmantalouteen. Talouskasvu.

-KAUPALLINEN YHTEISTYÖ-

Öljy on edelleen hyvin keskeisessä osassa globaalissa maailmantaloudessa, mutta vihreät vaihtoehdot ja uusi teknologia muuttavat öljyn roolia energian lähteenä.

Bensapumpulla sen huomaa. Öljyn hinta on noussut. Halusimme tai emme, vaikuttaa öljy edelleen voimakkaasti jokapäiväiseen elämäämme ja talouteen laajemminkin.

On arvioitu, että öljyn hinta on globaalia taloutta tukevaa liikkuessaan 50–70 dollarin hintahaarukassa. Tämän hintahaarukan kummallakin puolella syntyy ongelmia.

Kun polttoaineen hinta nousee, jää entistä vähemmän rahaa muuhun kulutukseen. Jos kulutus tippuu merkittävästi, on sillä vaikutusta globaalin talouden kehitykseen.

Toisaalta, jos öljyn hinta laskee liikaa, alkaa öljyä tuottavien maiden talous sakkaamaan. Öljyn merkitys maailmantaloudelle on niin merkittävä, että se vaikuttaa myös osakkeiden hintaan.

Öljyn merkitys maailman taloudelle

Energian hinta vaikuttaa suoraan taloudelliseen aktiviteettiin. Kalliit lentoliput saa lomailijan miettimään kahteen kertaan, että tarvitseeko sitä ulkomaan matkaa etelän lämpöön nyt tehdä.

Vastaavasti yritykset laskevat, mihin kannattaa investoida ja mihin ei. Jos investoinnit eivät ole kannattavia tai mikäli investointeihin liittyvä riski koetaan liian suureksi, on seurauksena, että investoinnit pistetään jäihin. Tekemätön investointi on talouskasvusta pois. Yhden yrityksen investointi on toisen yrityksen rahan teon paikka.

Tällaisten kerrannaisvaikutusten kautta öljyn hinta vaikuttaa myös niiden yritysten näkymiin, jotka eivät suoraan osallistu merkittäviltä osin öljyn tuotantoon tai kulutukseen.

UBS-pankki muistuttaa, että öljyn hintapiikki voi johtaa taantumaan. Öljyn hinta on UBS:n mukaan merkittävä riskitekijä: Yhdysvaltojen viimeisestä kuudesta taantumasta peräti viittä edelsi öljyn hintapiikki.

UBS näkee riskirajana 100 dollarin tynnyrihinnan. Tällä tasolla öljyn hinta nostaisi inflaatiota odotettua enemmän ja alkaisi vaikuttamaan negatiivisesti maailman talouskasvuun.

Hajautushyötyä raaka-aineista

Lainojen korot ovat historiallisen alhaisella tasolla ja halvan rahan aika on kannatellut globaalia taloutta.  Sijoittajat ovat käyttäneet velkaa vipuna ja ottaneet lisää riskiä. Myös kotitaloudet ja yritykset ovat ottaneet entistä enemmän velkaa. Globaali julkinen velka on puolestaan noussut korkeimmalle tasolleen sitten toisen maailmansodan ja vuoden 1980-luvun velkakriisin.

Jos öljyn hinta nostaa inflaatiota odotettua voimakkaammin, on todennäköinen seuraus keskuspankkien nopea koronnosto. Kansainvälisen valuuttarahaston mukaan markkinat eivät hinnoittele merkittävästi korkeampaa inflaatiotasoa seuraaville vuosille. Toisin sanoen merkittävästi ennakoitua nopeampi koronnosto johtaisi todennäköiseen osakekurssien laskuun.

Tämän seurauksena osakesijoittaja kantaa öljyn hintaan liittyvää riskiä. Sanotaan, että hajauttaminen on sijoittajan ainoa ilmainen lounas. Hajauttamista kannattaa kuitenkin pohtia isossa kuvassa, ei pelkästään yhden omaisuusluokan sisällä.

Kukaan ei toivo öljyn hintapiikin tuomaa osakkeiden kurssilaskua. Hajautetusti sekä öljyyn että osakkeisiin sijoittanut kokisi kuitenkin puhdasta osakesijoittajaa pienemmän tappion: öljysijoituksesta saatu voitto pehmentäisi osakekurssien laskun tuomaa tappiota.

Vastaavasti edullinen öljyn hinta ja öljyn hinnan vakautta edistävä kehitys on osakemarkkinoiden kannalta positiivinen uutinen.

Öljyn hinta, kysyntä ja tarjonta

Öljyn hinta syntyy kysynnän ja tarjonnan laista. Kun tarjonta lisääntyy, on seurauksena, että öljyn hinta laskee. Vastaavasti kun kysyntä nousee, on seurauksena öljyn hinnan nousu.

Koska öljyn hinta on seurausta kysynnän ja tarjonnan välisestä tasapainosta, ovat Venezuelan ja Lähi-idän poliittiset jännitteet omiaan nostamaan öljyn hintaa. Tuotanto-ongelmat laskevat tarjontaa ja mitä vähemmän tarjontaa, sen korkeampi on öljyn hinta.

Öljyn tuotantoa lisäävät uutiset puolestaan laskevat öljyn hintaa. Saudi-Arabian ja Venäjän tuoreet suunnitelmat öljyn tuotannon nostamisesta miljoonalla barrelilla päivässä saivat öljyn hinnan laskuun. Öljyn hintaan vaikuttavat myös muutokset varastossa olevan öljyn määrässä. Näistä raportoi esimerkiksi American Petroleum Insititute.

Öljyn tuotanto on seurausta myös teknologian kehityksestä ja viranomaisvaatimuksista. Esimerkkinä teknologian kehittymisen merkityksestä on Yhdysvaltojen liuskeöljytuotanto.

Kansainvälisen merenkulkujärjestön uusi vaatimus rikin maksimitasoista astuu voimaan vuonna 2020. Rikin maksimitasoa lasketaan 3,5 prosentista 0,5 prosenttiin. Pudotus on siis merkittävä. Laivat kuluttavat noin viisi prosenttia maailman öljystä ja Morgan Stanley on arvioinut, että uudet viranomaismääräykset tulisivat nostamaan öljyn hinnan 90 dollariin barrelilta vuoteen 2020 mennessä.

Öljyn kysynnän kehityksestä on useita eri arvioita. Kansainvälinen energiajärjestö IEA uskoo öljyn kysynnän edelleen kasvavan vuosikymmenien ajan siitäkin huolimatta, että sähköisten autojen lukumäärä kasvaisi merkittävästi vuoteen 2040 mennessä.

Öljyyn voi sijoittaa vaivattomasti Nordnet Marketsin tuotteilla

Mikäli uskot öljyn hinnan nousuun tai laskuun, tarjoaa Nordnet Markets tähän bull ja bear -sertifikaatteja, minifutuureita ja Unlimited turboja.

Nordnetin alustaa käyttäessä saat nämä tuotteet ilman välityskuluja (yli 100 € kaupat). Tuotteet löytyvät helposti Nordnetin kotisivuilta markkina-välilehden alta.

Öly ja vivutetut tuotteet. Nordnet

Näkemystä voi ottaa kumpaankin suuntaan. Valitessasi long tai bull – tuotteet nousevat öljyn hinnan nousun myötä.

Voit myös valita bear- tai short-tuotteita, jotka nousevat öljyn hinnan laskun myötä.

Jos öljyn hinta nousee päivässä prosentin, nousee 5x-bull-sertifikaatin arvo 5 prosenttia. Samassa tilanteessa 5x-bear-sertifikaatin arvo laskee 5 prosenttia.

Johdannaisilla on mahdollista tehdä merkittäviä tuottoja, mutta on hyvä sisäistää, että johdannaisten sisältämät riskit tulee ymmärtää ennen kuin niillä alkaa käymään kauppaa.

Bull ja bear -sertifikaattien kohdalla on myös hyvä huomioida, että arvonvaihtelu syö niiden arvoa. Tämä johtuu siitä, että arvo lasketaan päivittäisen hinnanmuutoksen perusteella.

Käydäksesi kauppaa Nordnet Markets -tuotteilla sinun on läpäistävä tietämystesti varmistaaksesi tuotteiden soveltuvuuden sinulle. Kaupankäynti pörssilistatuilla tuotteilla sisältää korkean riskin, joka ei sovi kaikille. Sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Ennen kaupankäynnin aloittamista sijoittajan tulee ymmärtää kaupankäyntiin liittyvät riskit ja tuotteeseen liittyvät ehdot.

Kommentoi
Ylös
>