Talouden trendit

Keski-iän kynnyksellä tehdään eniten omaisuusrikoksia

Tilastokeskuksen mukaan nuorten osuus omaisuusrikoksiin syylliseksi epäillyistä on laskussa.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuonna 2017 koko maassa kaikkiaan 861 900 rikosta ja rikkomusta, mikä on 38 500 rikosta ja rikkomusta (4,7 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuonna 2017 selvitettyihin 644 500 rikokseen ja rikkomukseen epäiltiin syylliseksi yhteensä 669 900 henkilöä. Selvitettyihin omaisuusrikoksiin syylliseksi epäiltyjen suurimman ryhmän muodostavat 30–39-vuotiaat. 50 vuotta täyttäneiden osuuden kasvu selittyy ainakin osittain ikäluokan koon kasvulla.

30-39-vuotiaiden osuus on noussut 17,4 prosentista 20,9 prosenttiin epäillyistä, vaikka epäiltyjä on vajaa 600 vähemmän. Toisaalta kun tämän ikäluokan suhteuttaa väestön 1 000 asukasta kohden, ei ryhmä nouse mitenkään esiin.

Kuva: Selvitettyihin omaisuusrikoksiin syylliseksi epäiltyjen osuus ikäluokittain 2006–2017, %

Selvitettyihin omaisuusrikoksiin syylliseksi epäiltyjen osuus ikäluokittain 2006–2017, %

Lähde: Tilastokeskus.

Nuorten osuus selvitettyihin omaisuusrikoksiin syylliseksi epäillyistä on ollut laskussa viime vuodet. Vuonna 2017 15–17-vuotiaiden osuus omaisuusrikoksiin syylliseksi epäillyistä oli 8,2 prosenttia kun se vuonna 2006 oli 11,4 prosenttia.

Myös 18–20-vuotiaiden kohdalla kehitys on ollut samanlaista: vuonna 2017 heidän osuutensa oli 8,5 prosenttia ja vuonna 2006 osuus oli 10,3 prosenttia. Myös 21–24-vuotiaiden osuus on ollut pääosin laskusuunnassa: vuonna 2006 osuus oli 12,4 ja vuonna 2017 enää 10,8 prosenttia. Toisaalta alle 15–vuotiaiden osuus on ollut kasvussa vuodesta 2014 lähtien, vaikka oli sitä ennen laskusuunnassa. Epäiltyjen lukumäärä on laskenut kaikissa ikäluokissa vuoteen 2006 verratuna. Toisilla ikäluokilla enemmän kuin toisilla, mikä osaltaan selittää osuuksien muutoksia.

Osuudet on laskettu siten että henkilö on huomioitu vain kerran vuoden aikana. Näin ollen muutamien henkilöiden tekemät useat rikokset eivät näy luvuissa. Näin lasketut luvut poikkeavat tämän julkistuksen luvussa 2.2. taulukossa 6 esitetyistä luvuista, joissa sama henkilö on laskettu mukaan niin monta kertaa kuin hän on epäiltynä vuoden aikana.

 

Kommentoi
Ylös
>