Sijoitusstrategiat

Turvavyöt kiinni, osakesijoittaja – tämä tuottovertailu saattaa tehdä rauhattomaksi

Tilastovertailu 20 vuoden korkosijoitusten ja osakesijoitusten tuottojen välillä ei ole iloista luettavaa osakesijoittajalle.

Aktiivinen Twitterin käyttäjä ja Pension Partners -yhtiön tutkimusjohtaja Charlie Bilello julkaisi perjantaina Twitterissä mielenkiintoisen kuvaajan.

Osakkeiden piti olla se kaikkein tuottavin omaisuusluokka pitkällä aikavälillä.

Bilellon Twitterissä julkaisemat tilastot kertovat kuitenkin jotain muuta. Hän vertaili kahden rahaston 20 vuoden tuottoja keskenään.

Toinen on indeksirahasto Vanguard Long-Term Bond Index Fund, joka sijoittaa valtion ja yritysten pitkän koron velkakirjoihin. Sijoitussalkun sisällöstä yli 40 prosenttia on Yhdysvaltojen pitkissä velkakirjoissa. Sijoituksista lähes koko pääoma on sijoitettu maturiteetiltaan vähintään 10 vuoden lainoihin.

Toinen on puolestaan pörssinoteerattu indeksirahasto SPDR® S&P 500 ETF. Tämä ETF sijoittaa varansa USA:n S&P 500 osakeindeksin suurimpiin yhtiöihin.

Molemmat rahastot ovat siis alhaisten hallinnointikustannusten passiivisia rahastoja. Toinen seuraa pitkien korkosijoitusten tuottokehitystä, toinen osakeindeksin tuottokehitystä.

Korkosijoituksilla parempi tuotto pienemmällä riskillä

Bilellon vertailu osoittaa, että korkorahaston 20 vuoden kokonaistuotto oli korkeampi kuin osakerahaston tuotto. Korkorahaston tuotto oli +258 prosenttia, kun osakerahaston tuotto oli +252%.

Vaikkei ero tuotoissa ole suuri, voi vertailun tulosta silti pitää jonkinmoisena yllätyksenä.

Kun vertaillaan tuotto/riski -suhdetta, on ero korkosijoitusten hyväksi selvempi, sillä pitkien korkojen volatiliteetti on ollut huomattavasti alhaisempi kuin osakeindeksin. Osakeindeksin volatiliteetti oli Bilellon mukaan 20 prosenttia, kun pitkien velkakirjojen vain 10 prosenttia.

Korkosijoitukset antoivat siis paremman tuoton pienemmällä riskillä kuin osakkeet.

Lisäksi Bilellon jakama kuvaaja osoittaa, että korkorahasto on antanut osakerahastoa selkeästi parempaa turvaa finanssikriisin pahimpina vuosina. Osakerahaston tuottokehitys romahti kriisivuosina selvästi korkorahastoa enemmän. Itse asiassa korkorahasto ei romahtanut vuonna 2009 lainkaan, kun osakerahaston romahdus oli merkittävä.

Mitä tästä vertailusta pitäisi siis ajatella? Eivätkö osakesijoitukset olekaan se kaikkein tuottavin omaisuuslaji?

Johtopäätösten suhteen pitää olla kuitenkin varovainen.

Ensinnäkin on muistettava että viimeiset 20 vuotta ovat olleet korkosijoitusten suhteen poikkeuksellisen tuottoisaa aikaa. Yhdysvalloissa pitkät korot ovat tulleet aina näihin päiviin asti alaspäin siitä tasosta mikä pitkillä koroilla oli 20 vuotta sitten.

Alla oleva kuvaaja osoittaa, että USA:n 10 vuoden valtiovelan korko kävi 80-luvun alussa yli 14 prosentissa. 20 vuotta sittenkin korko oli vielä noin kuudessa prosentissa. Sen jälkeen korko on romahtanut jopa alle kahden prosentin.

Kun velkakirjan korko laskee, sen hinta ja tuotto nousee. Siksi pitkään jatkunut poikkeuksellinen korkojen laskutrendi on ollut korkosijoittajalle hyvää aikaa. Esimerkiksi 50- 60- ja 70-luvuilla tilanne ei ollut samanlainen.

Vertailun 20 vuotta ei siis ole riittävän pitkä ajanjakso, jotta voisimme vetää jotain yleisempiä johtopäätelmiä korkosijoitusten ja osakesijoitusten tuottoeroista.

Keskustelua aiheesta sosiaalisessa mediassa

Bilellon vertailu synnytti myös mielenkiintoisen keskustelun Facebookin Sijoituskerho-ryhmässä. Eräs ryhmän jäsen jakoi kuvaajan, jossa oli vertailtu eri omaisuuslajeja erittäin pitkällä aikavälillä.

Kuvaajassa vertailuajanjakso on vuodet 2802 – 1997. Tuona lähes 200 vuoden aikana amerikkalaisiin osakkeisiin sijoitettu yksi dollari olisi noussut lähes 7,5 miljoonaan dollariin keskimääräisen vuosituoton ollessa 8,4 prosenttia. Korkosijoitusten tuotto jäi selvästi vaatimattomammaksi.

Myös SalkunRakentajan Sijoittamisen ABC -sivulla julkaistu kuvaaja kertoo samaa tarinaa. Vuosina 1802 – 2012 osakkeiden keskimääräinen vuosituotto oli 6,6 prosenttia, kun korkosijoitukset tuottivat 3,6 prosenttia.

Niin tai näin, Charlie Bilellon twiitti on hyvä muistutus siitä, että sopivana ajankohtana korkosijoituksetkin saattavat olla erinomaisen tuottavia sijoituskohteita. Monen mielestä nyt ei kuitenkaan ole korkosijoitusten aika, koska keskuspankit ovat kiristämässä rahapolitiikkaansa. Lisäksi ainakin Yhdysvalloissa inflaatio on kiihtymässä, mikä luo paineita erityisesti pitkien korkojen nousulle ja niiden markkinahintojen laskulle.

1 kommentti
  • Nimetön sanoo:

    Mielenkiintoista. Mitäs mieltä porukka on kehittyvistä korkomarkkinoista tällä hetkellä?

  • Ylös
    >