Indikaattorit

Pahenevat rekrytointivaikeudet varjostavat Suomen suhdannekuvaa

Erityisesti palvelualoilla ovat rekrytointiongelmat kärjistyneet alkuvuonna, toteaa Elinkeinoelämän Keskusliitto.

Elinkeinoelämän Keskusliiton huhtikuussa tekemässä suhdannebarometrissa suomalaisyritykset kuvaavat suhdannenousun jatkuneen alkuvuonna. Erityisesti teollisuudessa kehitys on ollut vahvaa. Tämänhetkisen tilanteen arvioidaan olevan kaikilla päätoimialoilla keskimääräistä parempi.

Yleiset suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat edelleen yleisesti suotuisat. Suhdannekuvan arvioidaan kirkastuvan jonkin verran seuraavan puolen vuoden aikana. Yleisiä suhdannenäkymiä luotaava saldoluku oli teollisuudessa tasolla +18 (tammikuussa +17). Rakentamisessa tilanteen odotetaan pysyvän lähes ennallaan, ja saldoluku on -2 (tammikuussa +4). Palvelualojen näkymät nousivat +17 pisteeseen (tammikuussa +15).

Suhdannebarometrin mukaan yritysten tuotannon ja myynnin kasvu on yleisesti jatkunut. Palveluissa vauhti jäi hieman odotuksia hitaammaksi. Teollisuuden saamien uusien tilausten määrä on edelleen kasvanut. Lähikuukausina kasvun ennustetaan jatkuvan melko ripeänä, ja odotukset myös kolmannelle vuosineljännekselle ovat hyvät.

Tilauskanta on teollisuudessa kasvanut, ja sen taso on selvästi yli normaalin. Myös rakentamisessa tilauskanta koheni yli tavanomaisen. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste on noussut korkeaksi, sillä 88 prosentilla vastaajista oli kapasiteetti täysin hyödynnettynä (tammikuussa 80 %), EK kertoo.

Työvoiman määrän kasvu jatkui teollisuudessa ja palveluissa. Seuraavalle kolmelle kuukaudelle ennustetaan kohtalaista henkilöstön kasvua kaikilla päätoimialoilla. Kannattavuuden odotetaan paranevan jonkin verran kaikilla päätoimialoilla.

Kasvun jatkumisen eteen on kuitenkin tullut uusi varjo.

Rekrytointiongelmat ovat barometrin mukaan vaikeutuneet kaikilla toimialoilla. Erityisesti palveluiden tilanne on kärjistynyt alkuvuonna. Koko elinkeinoelämän vastaajista 28 prosenttia koki rekrytointiongelmat kasvun esteeksi (tammikuussa 22 %). Kapasiteettipula on jonkin verran yleistynyt teollisuudessa, mutta rahoitusvaikeudet olivat varsin vähäinen toiminnan este.

Kuva: Yritysten kasvun esteet

yritysten kasvun esteet EK talous

Tällä viikolla myös Teknologiateollisuus varoitti uhkaavasta työvoimapulasta.

Teknologiateollisuuden tuoreen selvityksen mukaan teknologiayritykset tarvitsevat yli 53 000 uutta osaajaa vuoteen 2021 mennessä. Yksinomaan ict-osaajien tarve on neljässä vuodessa noin 11 400. Pelkästään digitalisaation, tekoälyn ja data-analytiikan osaajia tarvitaan tulevien neljän vuoden aikana noin 11 400. Osaajien saatavuus on kasvava haaste kaikenkokoisille yrityksille ja muodostaa uhan Suomen talouskasvulle, Teknologiateollisuus toteaa.

Henkilöstömäärän ja osaajatarpeen arvioidaan kasvavan kaikilla teknologiateollisuuden päätoimialoilla, erityisesti pk-yrityksissä. Rekrytointitarpeesta 60 prosenttia kohdistuu korkeakoulutettuihin ja 40 prosenttia ammatillisen tutkinnon suorittaneisiin tai muuten ammattitaidon hankkineisiin.

Koulutusjärjestelmä pystyy nykyisellään tuottamaan teknologiateollisuuden korkeakoulutettujen osaajatarpeesta määrällisesti vain 70 prosenttia ja ammattiosaajien tarpeesta alle puolet. Uudet osaamistarpeet muuttavat tilannetta nopeasti.

Alla olevalla videolla EK:n johtaja Penna Urrila taustoittaa taloustilannetta ja esittelee EK:n toukokuun Suhdannebarometrin.

Kommentoi
Ylös
>