Rahastotietoa

Rahastosijoittajat tankkasivat osakerahastoja – korkojen nousu ei pelota

Rahastosijoittajat eivät ainakaan vielä ole säikähtäneet Yhdysvaltojen nopeaa korkojen nousua.

nettomerkinnät rahastot rahastoluokat rahastopääomat sijoitusrahastot

Rahastosijoittajat eivät ainakaan vielä ole säikähtäneet Yhdysvaltojen nopeaa korkojen nousua.

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin huhtikuussa yhteensä 95 miljoonaa euroa uutta pääomaa, kertoo Finanssiala tiedotteessaan.

Positiivisen markkinakehityksen seurauksena rahastojen arvo kasvoi yli miljardilla eurolla. Kuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu arvo oli 115,8 miljardia euroa.

Korkojen nousu on ollut sijoittajien keskeinen huoli viime aikoina.

USA:n valtion 10-vuotisen lainan korko ylitti kolmen prosentin rajan huhtikuun lopulla. Valtion lyhyiden korkojen nousu on ollut vieläkin jyrkempää (ks. kuva alla). Lyhyiden ja pitkien korkojen välisen eron kaventumista seurataan tarkasti, koska korkoeron muuttuminen negatiiviseksi, eli niin sanottu laskeva korkokäyrä, on historiassa ennakoinut taantumaa.

Kuva: Yhdysvaltojen 2-vuoden valtiolainan korkokehitys.

2 vuoden velkakirja USA korko korkotaso rahapolitiikka korkosijoitus

”Vaikka korot nousevat Yhdysvalloissa siksi, että taloudessa menee hyvin, pelätään korkojen nousun lopulta hyydyttävän talouskasvua. Korkojen noustua riittävälle tasolle tarjoavat ne myös vaihtoehdon osakesijoituksille, mikä siirtäisi pääomia osakkeista korkosijoituksiin. Suuri kysymys siis on, milloin korkotaso saavuttaa tuon tason”, summaa johtava asiantuntija Elina Salminen Finanssiala ry:stä.

USA:n korkotason nousu ei kuitenkaan vielä näytä saavan rahastosijoittajia siirtämään varojaan pois osakerahastoista.

Finanssialan mukaan Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista nimittäin eniten varoja sijoitettiin osakerahastoihin, yhteensä 268 miljoonaa euroa.

Myös vaihtoehtoisiin rahastoihin kertyi 55 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Niihin lukeutuvat muun muassa asuntosijoitusrahastot. Pitkän koron rahastoista lunastettiin eniten pääomia, nettomääräisesti yhteensä 182 miljoonaa euroa. Myös yhdistelmärahastot ja lyhyen koron rahastot menettivät pääomia.

Osakerahastoissa eniten uusia sijoituksia kertyi globaalisti sijoittaviin rahastoihin, lähes 300 miljoonaa euroa. Eurooppaan sijoittavat rahastot, mukaan lukien Pohjoismaat ja Suomi, menettivät eniten pääomia.

Pitkän koron rahastoissa eniten uutta pääomaa sijoitettiin globaaleihin luokiteltuihin yrityslainoihin, yhteensä 80 miljoonaa euroa. Myös kehittyvien markkinoiden pitkän koron rahastot ylsivät plussalle 21 miljoonan euron nettomerkinnöillä. Muut pitkän koron rahastot menettivät pääomia.

Kommentoi
Ylös
>