Talouden trendit

Romutuspalkkio on piristänyt erityisesti pienikokoisten autojen kauppaa

Romutuspalkkio on alentanut selvästi kierrätykseen palautuneiden autojen ikää.

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan romutuspalkkiolla on tehty huhtikuun loppuun mennessä hieman yli 4 000 uuden auton tilausta ja palkkioon varatuista määrärahoista on käytetty noin 53 prosenttia. Romutuspalkkiolla hankituista autoista noin kaksi kolmasosaa on jo ensirekisteröity.

Romutuspalkkiolla hankituista autoista noin 70 prosenttia on kooltaan pienikokoisia niin sanotun B-segmentin autoja. B-segmentin autojen osuus oli viime vuonna ensirekisteröidyistä autoista noin 17 prosenttia.

Mallivalikoiman perusteella romutuspalkkio on ollut hyvä kannuste uuden auton hankintaan erityisesti niille kotitalouksille, joilla on ollut aktiivisessa käytössä romutusikäinen auto.

Romutuspalkkion vaikutus näkyy selvästi alkuvuoden ensirekisteröinneissä – tammi-maaliskuussa B-segmentin osuus ensirekisteröinneistä kasvoi noin 19 prosenttiin. Romutuspalkkiolla hankituista autoista yli 5 prosenttia on kaasu- tai sähköautoja.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana romutettiin 16 414 vanhaa henkilöautoa, joka on noin 36 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Kierrätykseen palautuneiden autojen määrä oli ollut kasvussa koko viime vuoden, sillä metallien maailmanmarkkinahintojen kasvu on lisännyt romutusten määrää. Romutuspalkkion käynnistyminen näkyy selvänä kasvuna romutustilastoissa.

Romutuspalkkio on suunnattu erityisesti sellaisille kuluttajille, joilla vanha auto on vielä ollut ajossa. Palkkion edellytyksenä on, että romutettava auto on liikennekäytössä. Lisäksi palkkion saajan on pitänyt olla vähintään vuoden ajan romutettavan auton haltija tai omistaja.

Romutuspalkkio on alentanut selvästi kierrätykseen palautuneiden autojen ikää. Tammi-maaliskuussa romutettujen autojen keski-ikä oli noin 1,7 vuotta alempi kuin viime vuonna romutettujen autojen keskimääräinen romutusikä.

Kommentoi
Ylös
>