Sijoitusstrategiat

Suomalaisprofessorin salkkumalli tuottaa tehokkaita sijoitussuosituksia

Varainhoitajat laativat sijoitussuosituksia tilastomatematiikkaan perustuvien mallien avulla.

Mallit pyrkivät löytämään historiallisesta aineistosta säännönmukaisuutta ja riippuvuuksia, joiden perusteella voidaan päätellä miten sijoituskohteet todennäköisesti tuottavat jatkossa.

Åbo Akademin laskentatoimen ja optimointijärjestelmien professori Ralf Östermarkin kehittämä salkkumalli RMP (Recursive multi-period portfolio modeling) näyttää toimivan paremmin kuin staattiseen portfolioteoriaan perustuvat mallit. Salkkumalli RMP käyttää Östermarkin kehittämää tekoälypohjaista suurteholaskenta-alustaa GHA, joka on hänen akateeminen elämäntyönsä.

Näin salkkumalli toimii

Malli käyttää melko suurta joukkoa parametreja pääasiassa osakemarkkinoiden ja fundamenttien historiallisesta kehityksestä. Hyvien parametrien löytäminen vaatii raskasta rinnakkaisprosessointia. Tässä OMXH 25-testissä parametrit on kuitenkin täsmennetty yksinkertaistetusti yhdellä prosessorilla.

Parametrointia pitää seurata ja tarvittaessa päivittää.

”Mallia käyttävän pitää tuntea markkinat, seurata niitä, ja käyttää mallia oman intuition tukena”, Östermark sanoo.

Parametrien laskenta tehdään valitulta aikajaksolta. Tätä voi verrata sijoittamisen ja erilaisten arvopapereiden lainalaisuuksien opetteluun.

RMP toimii kahdessa vaiheessa. Ensin se laskee tilastollisesti tuottoennusteita valituille arvopapereille. Mukaan otetaan vain arvopapereita, joilla on siedettävä riskitaso ja hyvä kasvupotentiaali.

Ennusteiden perusteella järjestelmä tekee kyseisellä hetkellä parhaan sijoitussuosituksen ja valitsee alkusalkun.

”Kakkosvaiheessa parametriarvoja ja alkusalkkua käytetään sijoittamalla virtuaalista tai oikeaa rahaa markkinoilla. Molemmissa vaiheissa käytetään aitoja ennusteita”, Östermark sanoo.

Testisalkun tuotto selvästi indeksisalkkua kovempi

Östermark laski Arvopaperille testin, jossa sijoituskohteet valittiin Helsingin pörssissä. Parametriarvot laskettiin keskustietokoneella ja testisalkkua seurattiin kolme viikkoa.

Sekä virtuaalisen testisalkun että verrokkina käytetyn OMXH25-indeksisalkun alkuarvo oli 2. toukokuuta puoli miljoonaa euroa.

Testin päättyessä 25. toukokuuta testisalkun arvo oli runsaat 520 000 euroa ja OMXH25-indeksisalkun runsaat 511 000 euroa. Testisalkku tuotti nimellisesti 4,1 prosenttia ja indeksisalkku 2,4 prosenttia. Kaikissa RMP-salkun allokoinneissa otettiin huomioon kiinteät (minimi) ja muuttuvat välityspalkkiot.

Alla oleva kuvaaja ei sisällä kaikkia RMP-salkun kokoonpanossa tehtyjä muutoksia. Kaikki sijoitussuositukset on talletettu ajopäiväkohtaisiin hakemistoihin. Tulokset voidaan siten tarvittaessa toistaa/todistaa.

Salkkumalli RMP OMXH25 sijoitusstrategia sijoitussalkku tuotto

Östermarkin mukaan Arvopaperille tehty vain kolmen viikon mittainen testi ei vielä todista mallin toimivuutta.

Hän esitteli mallin johtamisen ja Stoxx50-datalla ajetun laajan testin viime vuonna European Journal of Operational Research -lehdessä, joka on arvostettu vertaisarvioitu tieteellinen julkaisu. Artikkelia varten Östermark suoritti CSC – Tieteen Tietotekniikan Keskus OY:n Cray XC40 superkoneella laajamittaisia tilastomatemaattisia testejä salkkumallin toimivuudesta ja luotettavuudesta.

”Artikkelissa esittämäni tilastotieteellisen todistusaineiston kanssa OMXH 25-testissä saadut tulokset kannustavat kehittämään järjestelmää edelleen”, Östermark sanoo.

Poikkeaa pankkien varainhoidon salkkumallista

Verrattuna pankkien varainhoidossa yleisesti käyttämään Markowitz-pohjaiseen portfolioteoriaan Östermarkin salkkumalli ottaa salkun koostumuksen lisäksi huomioon kaupankäyntikulut ja määrittää myös arvopapereiden osto- ja myynti- tai merkintä- ja lunastushetken.

”Staattisesta portfolioteoriasta poiketen se laskee myös mahdollisesti tarvittavan korkoinstrumenttien osuuden salkussa.”

Monien rahoituksen tutkimuksessa käytettyjen monijaksoisten mallien laskenta epäonnistuu, kun salkun sijoitusavaruutta kasvatetaan.

”Tämä järjestelmä käsittelee ongelmitta 50:ttä, 500:ttä tai vielä useampaa sijoituskohdetta ympäri maailman”, Östermark sanoo.

Professori Östermark hakee parhaillaan kumppaneita tieteelliseen jatkokehitykseen ja tuotteistukseen.

2 kommenttia
 • Theodore Roosevelt sanoo:

  Simplify, simplify, simplify.

  • Bernstein sanoo:

   Eikö pikemminkin olisi avattava lisää, koska tuossa vain sanotaan, että on olemassa parempikin tapa sijoittaa, kertomatta yksityiskohtia. Niiden kertominen toki olisi liikesalaisuuden paljastamista, joten josko kirjoittaja sen sijaan paljastaisi, mistä tuota Östermark-RMP:tä voi ostaa.
   😉

 • Ylös
  >