Sijoitusideat

Sanoma nousi Inderesin osakesuosikkien listalle

Media- ja oppimismateriaaliyhtiö korvaa TOP3-osakelistalla sopimusvalmistaja Scanfilin.

Media- ja oppimismateriaaliyhtiö korvaa TOP3-osakelistalla sopimusvalmistaja Scanfilin.

Sanoman kausiluonteisesti vaisu ensimmäisen kvartaalin tulosraportti oli hienoinen pettymys odotuksiin nähden, toteavat Inderesin analyytikot Petri Aho ja Antti Viljakainen. Analyytikot pitävät kahdeksan prosentin kurssilaskua ennallaan olevaan positiiviseen tuloksen ja kassavirran kasvunäkymään sekä hyvin maltilliseen arvostukseen nähden ylimitoitettuna.

Inderes odottaa Sanomalta vahvaa tuloskasvua ja korkeaa osinkotuottoa.

”Odotamme Sanoman osakkeen tarjoavan lähivuosina noin 10-15 %:n kokonaistuoton, 6-11 %:n tuloskasvun ja noin 5 %:n osinkotuoton yhdistelmänä. Yhtiön arvostuskertoimet (FY’18 EV/EBIT 10x ja P/E 11x) ovat lisäksi hyvin maltilliset, joten osakkeen hinnoittelu on mielestämme houkutteleva.”

Inderesin mukaan Sanoma on saanut päätökseen mittavan rakennemuutoksen, mikä on tehnyt yhtiöstä merkittävästi pienemmän, mutta fokusoituneemman, matala riskisemmän ja selvästi kannattavamman.

”Sanoman liikevaihto nojaa yhä vahvasti taantuvaan painettuun mediaan, mikä heikentää liikevaihdon kasvua. Yhtiön kannattavuus ja kassavirta saavat kuitenkin nostetta parantuvasta tehokkuudesta, vahvasti kasvavista digituotoista, sekä suotuisasta suhdanteesta. Osakkeen arvostustaso on kohtuulliseen tuloskasvuun, vahvaan osinkotuottoon ja maltilliseen riskitasoon nähden houkutteleva”, Petri Aho toteaa Sanoman yhtiöraportissa.

Ahon mielestä Sanoman markkina-asema on kaikissa segmenteissä vahva, mikä yhdessä toteutettujen rakennemuutosten ja kasvavan yritysostoaktiviteetin kanssa antaa yhtiölle hyvät edellytykset uudistumiseen ja murroksen hallitsemiseen kannattavasti.

”Kun rakennemuutoksen myötä myös Sanoman taseriskit, velkaantuneisuus ja rahoituskulut ovat pienentyneet merkittävästi, ovat yhtiön tuotto- ja riskiprofiilit parantuneet huomattavasti.”

Scanfil oli puolestaan TOP3-listalla reilut kaksi kuukautta ja tässä ajassa osakkeen kokonaistuotto oli kurssinousu ja irronnut osinko huomioiden 15 prosenttia. Nosto TOP3-listalle oli onnistunut, sillä samaan aikaan Helsingin Pörssin painorajoitettu tuottoindeksi nousi neljä prosenttia.

Listalta poistumisesta huolimatta Scanfilillä on analyytikoiden mielestä edelleen tuottopotentiaalia.

”Suhtaudumme Scanfiliin edelleen positiivisesti, sillä yhtiön Q1-raportti indikoi ripeän tuloskasvun jatkuvan tänä vuonna ja tähän suhteutettuna osakkeen arvostustaso (2018e: P/E 11x, EV/EBITDA 7x) on mielestämme kaikkien arvostusmittareiden valossa maltillinen. Myös vakuuttavan kannattavan kasvun track-recordin omaavan yhtiön pitkän tähtäimen näkymät ovat suotuisat.”

Inderesin tavoitehinta Sanoman osakkeelle on 10,8 euroa ja suositus on osta.

Kommentoi
Ylös
>