Sijoittajan verotus

Taloustieteilijältä kovaa kritiikkiä SDP:n vero-ohjelman pääomaveron kiristyssuunnitelmalle

Puolueen vastikään julkistetussa vero-ohjelmassa pyritään äärimmäisen tarkoitushakuisesti legitimoimaan suurempi julkinen sektori ja alati kiristyvä verotus, ärähtää taloustieteen professori Matti Viren.

SDP julkaisi viime viikolla vero-ohjelmansa. Ohjelman esityksistä erityisesti ehdotus pääomaverojen kiristämisestä on saanut paljon huomioita. Puolue haluaisi esimerkiksi tiukentaa listaamattomista yrityksistä nostettujen osinkojen verotusta.

SDP:n mukaan Suomessa omistamisen verotuksen osuus kaikista verotuloista on ollut matalampi kuin muissa EU-maissa. Vuonna 2015 niiden osuus oli 16 prosenttia, kun EU:n keskiarvo oli 21 prosenttia.

SDP:n vero-ohjelman punainen lanka on innostunut suhtautuminen verojen korotuksiin, kritisoi ohjelmaa Matti Viren Uuden Suomen blogissaan.

”Raportin logiikka on se, että jos jonkin veromuodon osuus (!) on Suomessa pienempi kuin muissa EU-maissa, seuraa tästä välittömästi vaatimus asianomaisten verojen (tason) nostamisesta. Toisin päin logiikkaa ei sitten noudatetakaan yhtä orjallisesti”, Viren kritisoi.

Julkisen sektorin menojen supistamismahdollisuuksista ei ohjelmassa Virenin mukaan hiiskuta sanallakaan.

”Lisää verotuksen progressiota, lisää pääomaveroja (30à 32, 34 à 35) ja tietenkin kireämpää asumisen verotusta. Asumisen hintaanhan nämä tekijät eivät vaikuta. Asuminen on vain varallisuutta, joka on paha asia.”

Professorin mielestä pääomaverotuksen kiristäminen tuntuu olevan jonkinlainen ilmainen lounas vasemmistolle.

”Ilmeisesti kukaan ei tajua, että monen pienyrittäjän on maksettavaa paitsi pääomavero myös ALV. Ja kun nämä laskee yhteen, veroaste ei suinkaan ole (ehdotettu) 35 vaan 48 %. Asiaa ei auta, että ohjelmassa kerrotaan, että ”pienten ansioiden tulotukea ja sosiaaliturvaa uudistettaessa tulisi varmistaa yksinyrittäjälle tasapuolinen kohtelu ja kunnon turvaverkot”. Ensin rahat pois ja sitten tulotukea! Kaiken kruunaa ajatus exit -verosta, jolla maastamuuttajia rangaistaisiin Suomessa ansaituista tuloista. Vain köyhät saisivat muuttaa pois Suomesta (nerokas idea sinänsä).”

Löytyy SDP:n vero-ohjelmasta jotain positiivistakin. Ohjelmassa puhutaan paljon veropohjan tiivistämisestä, mikä on professorin mielestä hyviä asia. Tosin Viren kummastelee, miksi voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen verovapauteen ei puututtaisi.

”Käytännössä tämä tarkoittaa AY -liikettä. Niiden jäsenmaksujen verotuen arvo on VATT:n arvioiden jopa 500 miljoonaa euroa ja päälle tulevat vielä verovapaista pääomatuloista tuleva verohyöty. Pääomatulojen suuruutta emme edes tiedä, kun kaikki ammattiliitot eivät suvaitse julkaista tuloslaskelmiaan. Periaatteet ovat periaatteita, mutta omista pitää aina pitää kiinni.”

Viren mielestä SDP:n vero-ohjelmalla pyritään tekemään korkeammista veroista ja suuremmasta julkisesta sektorista hyväksyttävämpi.

”Paljon on tekstiä mutta kaikki on kirjoitettu äärimmäisen tarkoitushakuisesti vain legitimisoimaan suurempaa julkista sektoria ja alati kiristyvää verotusta. Niinpä ohjelma vilisee kommentteja, joissa vähätellään verotuksen hyvinvointi- ja kasvuvaikutuksia.”

SDP:n vero-ohjelmassa vähätellään verojen niin sanottuja dynaamisia vaikutuksia eli vaikutuksia ihmisten käyttäytymiseen. Vero-ohjelmassa väitetään, että verotuksen suorat vaikutukset ihmisten käyttäytymiseen olisivat vähäiset. Tätä väitettä Viren ihmettelee.

”On totta, että ekonomistit yleensä tutkimustensa johtopäätöksissä varottelevat vetämästä liian voimakkaita johtopäätöksiä ja esittävät erilaisia varauksia, mutta on totaalista vääristelyä ylikorostaa näitä varauksia ja väittää, että taloustieteen kirjallisuus sanoo verotuksen vaikutusten olevan olemattoman pieniä.”

Kommentoi
Ylös
>