Sijoittajan verotus

Sijoittaja, muista ilmoittaa virtuaalivaluuttojen tulot verotuksessa

Verohallinto muistuttaa virtuaalivaluuttojen käytöstä saatujen tulojen verotuksesta ja ilmoittamisesta veroilmoituksella.

Virtuaalivaluuttojen suosio sijoituskohteena on kasvanut huimasti. Erityisesti bitcoin on noussut suosituksi sijoituskohteeksi.

Virtuaalivaluutoista saadut pääomatulot verotettavaa tuloa siinä missä osakkeiden myyntivoitot. Virtuaalivaluutan käytöstä saadut tulot ovat veronalaisia, muistuttaa Verohallinto.

Virtuaalivaluuttakaupoissa tulot tulevat Suomessa verotettaviksi sinä vuonna, kun ne realisoituvat. Kun sijoittaja käy kauppaa virtuaalivaluutoilla, kuten bitcoineilla, tulee muistaa ilmoittaa syntyneet tulot verotuksessa.

Verohallinnon mukaan nämä neljä asiaa kannattaa muistaa, kun sijoittaja ilmoittaa virtuaalivaluutan käytöstä saamiasi tuloja veroilmoituksella.

1) Tee veroilmoitus verkossa.

Tee täydennykset veroilmoitukseen osoitteessa vero.fi/veroilmoitus. Voit ilmoittaa virtuaalivaluuttatulot verkkopalvelussa kohdassa ”Muut pääomatulot”. Ilmoita louhinnasta saadut tulot kohdassa ”Muut ansiotulot”. Veroilmoituksen viimeiset palautuspäivät ovat 8.5. ja 15.5.

2) Älä lähetä paperisia erittelyjä virtuaalivaluuttatapahtumista veroilmoituksen mukana.

Säästä virtuaalivaluutoilla tehdyt hankinta/osto- ja myyntidokumentit itselläsi. Verohallinto pyytää muistiinpanoja tarvittaessa. Muistiinpanoja on säilytettävä kuusi vuotta verotusvuoden päättymisestä.

3) Tulot verotetaan joko pääomatulona tai ansiotulona.

Virtuaalivaluutan käytöstä saatu tulo verotetaan kokonaan pääomatulona. Louhinnassa saatu tulo verotetaan kokonaan ansiotulona. Virtuaalivaluutan arvona käytetään sen vaihtokurssia käytön tai louhinnan hetkellä.

4) Toimi ajoissa.

Vältä työläs jälkiselvittely ja ikävät seuraamukset ilmoittamalla tiedot veroilmoituksella ajallaan. Verohallinto seuraa ja valvoo myös virtuaalivaluuttakauppojen ilmoitustietoja.

Verohallinnon mukaan tämänkaltaisiin uusiin ilmiöihin voi liittyä harmaata taloutta, mutta usein on kysymys siitä, ettei ilmoittaja tiedä, mitä kaikkea kuuluu ilmoittaa. Verohallinto kohdistaa verovalvontaa tehostetusti niihin toimijoihin, joiden ilmoituksissa havaitaan puutteita. Valvonnassa hyödynnetään käytössä olevia vertailutietoja.

Kommentoi
Ylös
>