Sijoittajan verotus

Sijoitussäästötili nyt astetta lähempänä toteutumista

Valtiovarainministeriö esittää eri sijoitusmuotojen verotukseen yhtenäisiä periaatteita.

Osakesäästötilin, tai toiselta nimeltään sijoitussäästötilin, mahdollinen toteutuminen nytkähti yhden askeleen eteenpäin. VM:n työryhmä esitteli tänään sijoitussäästötiliä käsittelevän esityksen.

Osakesäästötili on tili, johon voi siirtää rahaa ja käydä tilin sisällä kauppaa pörssiosakkeilla. Tapahtumia tilin sisällä ei veroteta. Osakkeita on siis mahdollista myydä ilman välittömiä verovaikutuksia ja osingot voi sijoittaa uudelleen ilman, että niistä menee välissä veroa.

Osakesäästötilit ovat pohjoismainen tapa säästää. Tilit ovat jo käytössä Ruotsissa ja Norjassa ja Tanskassakin asiaa valmistellaan. Osakesäästötilit ovat käytössä muuallakin päin maailmaa, kuten Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Virossa.

VM:n mukaan sijoitustoiminta on entistä yleisempää ja kansainvälisempää.

”Noin 62 prosentilla suomalaisista on varoja säästettynä tai sijoitettuna. Nykyiset tuloverosäännökset on kuitenkin laadittu aikana, jolloin sijoitustoiminta oli pitkälti kotimaista ja selkeästi pienimuotoisempaa. Nykyisin sijoitustuotteiden verotukseen joudutaan hakemaan tulkintasääntöjä oikeuskäytännöstä, ja verotuksen ennakoitavuus kärsii”, VM toteaa.

Työryhmä arvioi eri sijoitusmuotojen verotusta toimivuuden, ajantasaisuuden, kannustavuuden ja neutraalisuuden näkökulmista. Työryhmä tunnisti periaatteita, joilla voidaan lähentää erilaisten sijoitustuotteiden tuloverokohtelua toisiinsa nähden, ja antoi suosituksia tulevaa lainvalmistelua varten.

Työryhmä tarkasteli välillisiä sijoittamisen muotoja, eli sijoitusrahastoja, säästö- ja sijoitusvakuutuksia, kapitalisaatiosopimuksia, kertamaksullisia eläkkeitä, kommandiittiyhtiömuotoisia pääomarahastoja sekä mahdollista sijoitussäästötiliä. Sijoitustuotteet ovat kaikki erilaisia, ja niitä myös säännellään yksityisoikeudellisesti eri tavoin.

Sijoitussäästötili edellyttää vielä jatkovalmisteluja

Sijoitussäästötili on aiheena ajankohtainen, ja sen käyttöönotolla arvioidaan olevan merkittäviä vaikutuksia verotuottoihin.

VM:n mukaan toteutusmallista riippuen sijoitussäästötilillä olisi vaikutusta myös osinkoverotuksesta kertyviin verotuottoihin. Todennäköisesti sijoitussäästötili lisäisi myös toimialaneutraalisuutta, kun välillisen sijoittamisen palveluntarjoajien määrä laajenisi.

Suomessa ei tällä hetkellä ole sääntelyä sijoitus- tai osakesäästötilistä, joten sen käyttöönotto edellyttäisi huolellista jatkovalmistelua.

Työryhmä kannattaa sijoitussäästötilin perustamista siksi, että nykyinen luovutusvoittoverotus aiheuttaa talouteen niin sanottuja ”lukkiutumisvaikutuksia”. Se rajoittaa yksityishenkilöiden järkevää salkunhoitoa ja vinouttaa sijoituskohteiden valintaa rahoitusmarkkinoilla.

Työryhmä suosittaa, että paras sijoitussäästötilin  malli olisi sellainen, jossa luovutusvoitot ovat tilin sisällä, mutta osinkojen ja muiden juoksevien tulojen verotus on tilin ulkopuolella. Vuosittain tulevista osingoista maksettaisiin siis veroa.

Kun sijoittaja nostaisi varoja tililtään, hän maksaisi aina veroa mahdollisesta tuotosta suhteessa nostettuun summaan. Tappiot olisivat vähennyskelpoisia, mutta vasta tiliä lopetettaessa.

Mitään tämän konkreettisempaa työryhmä ei vielä tässä vaiheessa sijoitussäästötileistä esitä.

Ministeri puoltaa sijoitussäästötiliä

Valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan sijoitussäästötilistä on hyviä kokemuksia Norjasta ja Ruotsista, jossa tilejä on avattu yli kaksi miljoonaa kappaletta. Myös Suomessa yli 800 000 yksityishenkilöä omistaa pörssiosakkeita.

”Hallituksen veropolitiikan keskeinen tavoite on tukea kotimaista omistajuutta. Uskon, että sijoitussäästötili olisi erinomainen sijoittamisen työkalu suomalaiselle piensijoittajalle ja tukisi aktiivista sijoittamista kotimaisiin listautuneisiin yrityksiin”, toteaa valtiovarainministeri Petteri Orpo.

”Käynnistämme sijoitussäästötiliä koskevan valmistelun valtiovarainministeriössä heti. Tavoitteenani on, että sijoitussäästötili voidaan ottaa käyttöön myös Suomessa”, ministeri toteaa.

Sijoitusrahastojen verotuksen periaatteita ei ehdoteta muutettaviksi, mutta verosääntelyä tulisi kuitenkin täsmentää tulo- ja lähdeverolaissa. Sijoitusrahastoa koskeva verosääntely on nykyisellään suppeaa ja kansainvälisissä tilanteissa puutteellista.

Ehdotuksia kapitalisaatiosopimusten verotuksen muuttamiseksi

VM:n mukaan säästö- ja sijoitusvakuutusten verotusta tulisi muuttaa siten, että nostetuista varoista tulisi aina katsoa veronalaiseksi tuloksi se osa, joka vastaa vakuutukseen maksetuille määrille kertyneen tuoton suhteellista osuutta vakuutussäästöstä. Tämä muuttaisi verotusta varsin lähelle sijoitusrahastojen kasvuosuuksien verokohtelua.

Kapitalisaatiosopimusten eli vakuutusyhtiön ja asiakkaan välisten sijoitussopimusten verokohtelusta tulisi säätää vastaavalla tavalla kuin säästö- ja sijoitusvakuutusten verokohtelusta. Nykyisin kapitalisaatiosopimusten verokohtelusta ei ole erikseen säädetty.

Tähän mennessä kapitalisaatiosopimuksilla ja sijoitusvakuutuksilla on ollut veroetu varojen nostamisen yhteydessä. Varoja on voitu nostaa verovapaasti niin kauan kun on nostettu alkuperäistä sijoittua pääomaa. Vasta tuottojen nosto on ollut pääomaverotettua.

Työryhmä siis ehdottaa tämän verotuksen lykkäämisedun poistamista, mutta vastineeksi tappiot alkaisivat olla myös näissä tuotteissa vähennyskelpoisia, toisin kuin nyt.

VM:n työryhmän mielestä kertamaksullisilta eläkevakuutuksilta tulisi poistaa niiden nykyinen verosanktio. Verosääntely on merkinnyt osittain kahdenkertaista verotusta, mikä on käytännössä estänyt kertamaksullisten eläkkeiden markkinoita muodostumasta.

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri iloitsee uutisesta Kauppalehdessä ja toivoo osakesäästötilien toteutuvan jo vuoden vaihteessa.

”Minusta tässä on löydetty hyvä tapa, miten voimme saada nopealla aikataululla sijoitussäästötilit käyttöön. Tämä hallitus voisi saada tämän vuoden aikana säädettyä sellaisen lain, joka voitaisiin ottaa käyttöön, mutta jatkaa kehittämistä. Toivon, että osakesäästötilit olisivat käytössä jo vuodenvaihteessa.”

1 kommentti

1 kommentti

  1. Lauri

    4.5.2018 at 22:26

    Ensin annetaan pankkien sijoitusrahastoille ja vakuutusyhtiöiden vakuutuskuorituotteille yli 30 vuotta putkeen veroetu suhteessa kansalaisten omaan sijoittamiseen ja nyt sitten ehdotetaan ’yhtenäisiä periaatteita’. Minä vaadin 30 vuoden tasoittavaa etua !!

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös