Talouden trendit

Suomalaiset startup-yritykset keräsivät eniten pääomasijoituksia Euroopassa

Suomalaiset startup-yritykset keräsivät eniten pääomasijoituksia Euroopassa

eurooppalaiset kasvuyritykset pääomasijoitukset sijoittaminen

Kuva: Pääomasijoittajat ry.

Suomalaiset startupit ja aikaisen vaiheen kasvuyritykset ovat pääomasijoittajille Euroopan houkuttelevimpia.

Suomi jatkaa edelleen kärkisijalla, kun katsotaan Euroopassa eri valtioiden startupeihin ja aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin viiden edellisen vuoden aikana tehtyjä pääomasijoituksia, kertoo Pääomasijoittajat ry tiedotteessaan. Pääomasijoitusrahastojen keskimääräisessä koossa Suomella on Euroopan tasoon nähden kirittävää.

Suomi on viiden edellisen vuoden aikaväliä tarkasteltaessa Euroopan pääomasijoitustilastojen kärkimaa: vuosien 2013-2017 vuosittaisten keskiarvojen perusteella suomalaiset startupit ja aikaisen vaiheen kasvuyritykset ovat keränneet bruttokansantuotteeseen suhteutettuna eniten pääomasijoituksia, Ruotsin ja Irlannin ottaessa vertailussa toisen ja kolmannen sijan.

Pitkäjännitteinen työ tuottanut tulosta

Pelkästään vuonna 2017 suomalaisiin startupeihin ja aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin yrityksiin tehtiin Euroopan neljänneksi eniten pääomasijoituksia. Edelle tilastoissa yltävät vain Englanti, Ruotsi sekä Ranska. Euroopan eri maiden keskimääräisiin sijoitusosuuksiin verrattuna suomalaisyritysten saamien pääomasijoitusten määrä on kaksinkertainen.

”Suomalaisten startupien ja kasvuyritysten kasvun eteen tehdään valtavasti töitä yrittäjyysekosysteemin eri saroilla. On hienoa nähdä, että tämä pitkäjänteinen työ tuo tulosta ja suomalaisten yritysten huippuosaaminen houkuttelee pääomasijoituksia. Seuraavaksi tavoitteet pitää asettaa entistä korkeammalle,” iloitsee Pääomasijoittajien toimitusjohtaja Pia Santavirta.

Euroopan tason sijoitusdataa tarkasteltaessa toinen merkittävä kehityskulku on jättimäisten pääomasijoitusrahastojen yleistyminen Euroopassa.

Eurooppalaiset Venture Capital (VC) -rahastot ovat nyt ennätyksellisen suuria. Kerättyjen rahastojen keskikoko on noussut lähes 100 miljoonaan euroon, merkiten rahastojen keskimääräisen koon lähes kaksinkertaistuneen vain kymmenessä vuodessa. Myös buyout-rahastojen varoista 70 % kerättiin vuonna 2017 yli miljardin suuruisiin megarahastoihin, jotka edustavat nykyään jo 40 % Euroopan buyout-markkinasta.

Lisää suuria kotimaisia Venture Capital -rahastoja tarvitaan

Euroopan vahvan varainkeruun trendiä mukaillen rahastosijoittajat uskovat myös suomalaisen pääomasijoitusalan kasvun rakentamisen kykyyn yhä vahvemmin. Esimerkiksi kotimaiset VC-rahastot keräsivät vuonna 2017 kansallisen ennätysmäärän varoja sitten vuoden 2008 – yhteensä 169 miljoonaa euroa.

Suomi jää kuitenkin merkittävästi jälkeen Euroopan keskitasosta kerättyjen rahastojen keskikokoa tarkasteltaessa. Esimerkiksi vuosina 2013-2017 Suomessa kerättyjen uusien VC-rahastojen keskikoko on 40 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa kotimaisten rahastojen olevan kooltaan vain 40% Euroopan vastaavista.

”Suomessa aikaisimman siemenvaiheen startupeille on suhteellisen hyvin tarjolla rahoitusta. Kansainvälisessä kilpailussa mukana pysyäksemme tarvitsemme kuitenkin lisää tarpeeksi suuria kotimaisia VC-rahastoja, jotka kykenevät vetämään myöhäisemmän vaiheen suuria kansainvälisiä rahoituskierroksia. Suomen tulisikin pikimmiten varmistaa, että kaikki saatavilla olevat yksityiset pääomat saadaan käyttöön yritysten kasvua tukeviin pääomasijoitusrahastoihin,” Santavirta sanoo.

Kansainvälisessä varainhankinnassa korostuneen roolin ovat saaneet rahastojen rahastot, joiden osuus eurooppalaisten pääomasijoitusrahastojen varainkeruusta nousi vuonna 2017 jo 20 prosenttiin. Samalla Euroopan ulkopuolelta tulevien institutionaalisten sijoittajien osuus eurooppalaisten rahastojen varainkeruusta on jo yli 40 prosenttia.

”Isoimpien kansainvälisten institutionaalisten sijoittajien varojen ohjautuminen suomalaisiin VC- ja buyout-rahastoihin olisi todennäköisintä juuri rahastojen rahastojen kautta. Näiden sijoitusmahdollisuuksia suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin pyritään parhaillaan parantamaan lakimuutoksella, sillä tämänhetkinen kansallinen lainsäädäntö laskee merkittävästi Suomen houkuttelevuutta sijoituskohteena,” toteaa Santavirta.

Kommentoi
Ylös
>