Sijoitusideat

Evli aloitti Taalerin seurannan ostosuosituksella

Evli aloittaa varainhoitoyhtiö Taalerin seurannan ostossuosituksella.

Evli aloittaa varainhoitoyhtiö Taalerin seurannan ostossuosituksella.

Evli odottaa Taalerin jatkuvien tuottojen kasvun jatkuvan sekä tuottopalkkioiden ja sijoitustoiminnan tuottojen osalta enemmän potentiaalia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Taalerin kannattavuustaso on nähnyt huomattavaa parannusta ja kannattavuus tulee säilymään hyvällä tasolla, Evli toteaa aamukatsauksessaan.

Evli odottaa Taalerin jatkuvien tuottojen osalta kasvua kaikissa kolmessa segmentissä.

”Varainhoidon kasvua tukee odotettu AUM:in kasvu pääomarahastojen ohjaamana ja Rahoituksessa takausvakuutuskannan kasvu. Energian kasvua tukee äskettäin täyteen sijoitettu Aurinkotuuli-rahasto. Odotamme jatkuvien tuottojen kasvavan noin 13 % vuosina 2017-2020E (CAGR). Odotamme tuottopalkkioiden ja sijoitustoiminnan tuottojen laskevan vuonna 2018, vuoden 2017 erinomaisten tuottojen jälkeen, ja odotamme kyseisten tuottojen kasvavan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Liikevaihtoennusteemme vuodelle 2018 on EUR 72.2m”, Evli toteaa.

Evlin mukaan Taalerin kannattavuus on nähnyt parannuksia viime vuosina, vuoden 2017 ollessa poikkeuksellisen hyvällä tasolla sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta.

”Odotamme kannattavuuden pysyvän hyvällä tasolla mutta laskevan hieman vuonna 2018 alhaisemmasta liikevaihdosta johtuen. Vuosina 2019-2020 odotamme kannattavuustason parantuvan liikevaihdon kasvun ja kulukurin johdosta. Odotamme suurinta kannattavuuden parannusta Varainhoidosta ja Energiasta ja Energian kääntyvän kannattavaksi vuodesta 2019 eteenpäin.”

Evlin tavoitehinta Taalerin osakkeelle on 11 euroa. Tavoitehinta perustuu osien summa -ja diskontatun kassavirran laskelmiin. Taalerin P/E kertoimet vuosille 2018 ja 2019 ovat 17,9x ja 12,3x Evlin tulosennusteilla.

”Ennusteillamme arvostustaso verrokkeihin nähden on 2018 kertoimilla korkeahko vuoden 2018 tuloksen jäävän ennusteillamme heikommaksi. 2019E kertoimilla arvostus on linjassa. Odotamme vahvempaa keskipitkän ja pitkän aikavälin potentiaalia.”

 

Kommentoi
Ylös
>