Asunnot ja kiinteistöt

Taloyhtiöille tulossa mahdollisuus rahan ansaitsemiseen

Valmisteilla olevan järjestelmän ansiosta taloyhtiöille syntyy tulevaisuudessa mahdollisuus tuloihin ylijäämälämmöstä.

Energia-alaa edustava Energiateollisuus (ET) arvioi kaukolämpöverkkojen avautuvan eri puolilla Suomea laajemmin heti, kun se on taloudellisesti järkevää ja teknisesti mahdollista.

”Alan yritykset ovat laajasti sitoutuneet ostamaan asiakkaidensa ja muiden tuottajien ylijäämälämpöä kaukolämpöverkkoihin”, sanoo ET:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Suomessa on yli 300 lähinnä kuntien, kaupunkien ja valtion omistamaa kaukolämpöjärjestelmää. Asiakkaita niillä on kymmenistä muutamiin tuhansiin. Suurimmassa järjestelmässä Helsingissä asiakkaita on tällä hetkellä noin 15 000. Lähes kolme miljoonaa suomalaista asuu kaukolämpökiinteistössä.

Ylijäämälämpöä myyntiin

Alan tavoite on nyt, että esimerkiksi taloyhtiöt ja kauppakeskukset voisivat myydä kaukolämpöverkkoon ihmisten ja koneiden synnyttämää ylijäämälämpöä. Kun kaukolämpöyhtiöt ostavat lämpöä, tavoitteena on pienentää asiakkaan laskua.

”Kaukolämpöyhtiöt ovat kuitenkin erilaisia ja eri kehitysvaiheissa. Monilla paikkakunnilla lämmön ostaminen on jo arkipäivää. Esimerkiksi Tampereella on käynnissä Suomen ensimmäinen kerrostalokokeilu, jossa asiakkaan kanssa kehitetään sovellusta pientenkin lämpömäärien ostamiseksi”, Leskelä kertoo.

Ministeri Kimmo Tiilikainen otti tänään tiistaina Energiateollisuudelta vastaan keskustelupaperin ja konsulttiyhtiö Pöyryllä teetetyn selvityksen, jonka mukaan tehokkain keino avata lämmitysmarkkinoita on välttää raskasta sääntelyä. Selvitys esittelee myös kaukolämpöverkkojen avaamiseen liittyviä markkinamalleja.

Megatrendit muokkaavat lämmitysmarkkinoita

ET:n Leskelä korostaa, että digitalisaatio ja kaupungistuminen muokkaavat nyt vauhdilla lämmitysmarkkinoita ja että energia-ala arvioi tuoreessa visiossaan murroksen hyödyttävän asiakasta kilpailukykyisenä hintana, uusina palveluina ja tuotteina.

”Suomessa kaukolämpö on eurooppalaisittain edullisimmasta päästä ja toimitusvarmuus hipoo sataa prosenttia. Lämmitysmarkkinoiden tulee jatkossakin pohjata asiakkaalle lisäarvoa tuottavien palvelujen kehittämiseen liiketoiminnallisin perustein – ei sääntelyn lisäämiseen.”

Kiinteistöliitto tukee energia-alan toimijoiden pyrkimyksiä mahdollistaa taloyhtiöille ylijäämälämmön myyminen kaukolämpöverkkoon.

Kiinteistöliiton energia- ja ilmastoasioista vastaava johtava asiantuntija Petri Pylsy korostaa mahdollistavan ja markkinoiden tehokasta toimintaa kunnioittavan lainsäädännön merkitystä kaukolämpöverkkojen avaamisessa.

”Asiakkaiden kannalta lämmityksessä oleellisimpia asioita ovat lämmityksen luotettavuus ja hinta. Kaukolämmön toimitusvarmuus on Suomessa nykyisin lähes sataprosenttinen, ja hinta keskimäärin useimpiin muihin EU-maihin verrattuna selvästi edullisempi”, Pylsy muistuttaa.

Riskinä kaukolämmön hinnannousu

Pylsy toi asiakkaan eli taloyhtiöiden näkökulman esiin tiistaina Energiateollisuus ry:n järjestämässä seminaarissa, jossa Energiateollisuus ry luovutti kaukolämpöverkkojen avaamista koskevan keskustelupaperin asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle.

Kaukolämpöverkkojen avaaminen ei Petri Pylsyn mielestä vaadi raskasta sääntelyä tai esimerkiksi kaukolämpöverkkojen ja kaukolämmön myynnin eriyttämistä toisistaan sähkömarkkinoiden tapaan.

”On olemassa riski, ettei kaukolämpöverkkojen avaaminen käytännössä lisää kilpailua. Tällöin verkkojen ja energian myynnin eriyttäminen saattaisi pikemminkin nostaa kuin laskea kaukolämmön kokonaishintaa taloyhtiöille”, Pylsy varoittaa.

Kaukolämmön hintojen nouseminen puolestaan kasvattaisi asumiskustannuksia ja kiihdyttäisi taloyhtiöiden siirtymistä kaukolämmöstä muihin lämmitysmuotoihin.

Kiinteistöliiton Petri Pylsy pitää tärkeänä, että kaukolämmön markkinamallia kehitetään yhteistyössä asiakkaiden eli esimerkiksi taloyhtiöiden kanssa.

”Asiakkaan on oltava kaiken toiminnan keskiössä, ja markkinoiden on annettava löytää kustannustehokkaimmat keinot energiamurroksen toteuttamiseen ja ylijäämälämpöjen hyödyntämiseen”, Pylsy sanoo.

Kiinteistöliitto odottaa, että energia-alan tekemiä sitoumuksia ylijäämälämmön myynnin mahdollistamisesta ryhdytään nyt yhteistyössä asiakkaiden kanssa kehittämään kohti käytännön toimia.

Kommentoi
Ylös
>