Indikaattorit

Tähänkö tyssäsi työllisyyden kohentuminen?

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä likimain yhtä paljon kuin vuosi sitten.

Avoimet työpaikat neljännesvuosittain.

avoimet työpaikat työllisyys suhdanteet talous

Kuva: Tilastokeskus.

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä likimain yhtä paljon kuin vuosi sitten.

Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 60 100, kun vuotta aiemmin määrä oli 58 000. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilastosta ja kuvaavat maaliskuun ensimmäisen päivän tilannetta.

Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä avoimista työpaikoista 72 prosenttia eli 43 000 oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia. Vuotta aiemmin avoimia työpaikkoja oli yksityisellä sektorilla 45 500 eli 78 prosenttia kaikista avoimista työpaikoista.

Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi vuodentakaiseen verrattuna eniten Helsinki-Uudenmaan suuralueella. Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi eniten toimialaryhmässä julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut ja väheni toimialaryhmässä teollisuus, kaivostoiminta ja muu teollinen toiminta.

Avoimien työpaikkojen vähenemistä teollisuudessa selittää ainakin osittain vuodentakainen korkea taso ja otantaan liittyvän satunnaisvaihtelun suuruus ensimmäisellä vuosineljänneksellä, jolloin monet suuret toimipaikat hakevat paljon kesätyöntekijöitä.

Mielenkiintoista työllisyystilastoissa on vaikeasti täytettävien työpaikkojen raju kasvu.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä avoimista työpaikoista 45 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 29 prosenttia. Viime vuoden tammi-maaliskuussa niitä oli 16 900, nyt jo 27 100.

Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli paljon esimerkiksi kuljetus- ja varastointialan, rakennusalan sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen toimipaikoissa.

Kaikista avoimista työpaikoista 26 prosenttia oli osa-aikaisia ja 49 prosenttia määräaikaisia. Määräaikaisten työpaikkojen osuus on ensimmäisellä vuosineljänneksellä tavallisesti suuri muun muassa kesätyöntekijöiden haun vuoksi. Määräaikaisia avoimia työpaikkoja oli paljon tarjolla esimerkiksi kaupan alan sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen toimipaikoissa.

Kommentoi
Ylös
>