Sijoittajan verotus

Veronmaksajat: Enemmistö päättäjistä haluaisi laskea veroastetta

Veronmaksajain Keskusliiton selvityksen mukaan yli puolet talouspolitiikan keskeisimmistä päättäjistä haluaisi alentaa veroastetta.

Veronmaksajain Keskusliiton selvityksen mukaan yli puolet talouspolitiikan keskeisimmistä päättäjistä haluaisi alentaa veroastetta.

Yli puolet Suomen talouspolitiikan keskeisistä päättäjistä on sitä mieltä, että kokonaisveroastetta tulisi seuraavalla vaalikaudella laskea. Kolmannes pitäisi veroasteen nykyisenä. Vain kahdeksan prosenttia Veronmaksajien kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että veroastetta tulisi korottaa.

Asenteet olivat hyvin yhdenmukaiset niin poliittisten vaikuttajien, virkamiesten kuin järjestöjohtajienkin välillä. Tärkeimmäksi syyksi verotuksen keventämiselle kyselyssä nousi kotimaisen kysynnän ja kansalaisten ostovoiman lisääminen. Eri vastaajaryhmien tarkastelu osoitti, että virkamiehet painottavat erityisesti työllisyyden lisäämistä ja talouden dynamiikan vahvistamista sekä kilpailukyvyn parantamista.

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää päättäjien asenteita lupaavina tulevan vaalikauden veropolitiikan näkymien kannalta.

”Kokonaisveroasteen laskemisesta tai korkeintaan ennallaan pitämisestä tuntuu nyt vallitsevan orastava yhteiskunnallinen konsensus. Sen varaan on hyvä rakentaa seuraavan hallituksen veropolitiikka.”

Lehtisen mukaan viime vaalikausi osoitti, ettei verojen jatkuva kiristäminen ole hyvä keino julkisen talouden tasapainottamisessa. Tällä vaalikaudella on puolestaan nähty, että verotuksen keventäminen voi olla toimiva osa hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa turvaavaa talouspolitiikkaa.

”Toivottavasti mahdollisimman laaja yhteisymmärrys saavutetaan siitä, että ensi vaalikaudellakaan verotuksen kokonaistasoa ei ainakaan nosteta ja ansiotulojen verotusta kevennetään”, Lehtinen toteaa.

Lähes puolet kyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että ansiotuloverotuksen progressiota eli kiristymistä tulojen kasvaessa tulisi Suomessa vähentää. Kolmannes vastaajista koki, että nykyinen progression taso on sopiva. Vastaajaryhmittäin tarkasteltuna ansiotuloverotuksen progression vähentämistä kannattivat etenkin virkamiehet sekä järjestöjen ja liittojen asiantuntijat.

Vastaajat ottivat kantaa myös yhteisöveron tasoon Suomessa. Valtaosa kannatti yhteisöveron säilyttämistä nykytasolla seuraavalla vaalikaudella. Vastaajista reilu kuudennes laskisi yhteisöveron tasoa. Vain kuusi prosenttia vastaajista kokee, että yhteisöveroa tulisi korottaa nykyisestä.

Veroaste eli kokonaisveroaste on yleisimmin käytetty verotuksen tason mittari eri maissa. Veroasteella tarkoitetaan julkisen sektorin keräämien pakollisten verojen ja veronluonteisten maksujen vuosikertymää suhteessa saman ajanjakson bruttokansantuotteeseen.

Kokonaisveroaste on Suomessa OECD-maiden neljänneksi korkein. Vain Tanskassa, Ranskassa ja Belgiassa on korkeampi veroaste. Suomen veroaste on selkeästi OECD-maiden keskiarvoa korkeampi.

Kuva: Veronmaksajain Keskusliitto.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös