Sijoittaminen

5 eroa sijoittajan ja uhkapelaajan välillä

Sijoittaminen on pitkäjänteistä ja tavoitteellista säästämistä. Voimakas ja lyhytjänteinen spekulaatio voi kuitenkin saada uhkapelimäisiä piirteitä.  

Sijoittamisen ja uhkapelaamisen välillä on yhtäläisyyksiä. Kummassakin pyrkimyksenä on kasvattaa rahan määrää. Kummassakin riskin määrä korreloi tuoton kanssa.

Jos laitat ruletissa panoksen mustalle ja veikkaat oikein, niin voitat vähemmän. Jos veikkaat onnistuneesti yhtä numeroa, voitat enemmän.

Yhtäläisyyksistä johtuen ihminen saattaa hämmentyä ja sekoittaa uhkapelin ja sijoittamisen toisiinsa. Pitkäpiimäinen, tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja hyvin hajautettu osakesäästäminen on ehdottomasti sijoittamista.

Kun halutaan nopealla tempolla ja maksimaalisella velkavivulla siivitettyjä maksimaalisia tuottoja per nyt ja heti, voi kyse olla jostain muusta. Siksi voi olla hyvä tarkistaa onko oma toiminta pääosin luonteeltaan pitkäpiimäistä vai spekulatiivista.

Tässä viisi sijoittamisen ja uhkapelin välistä eroa.

1) Riskiaversio

Sijoittajien välillä on eroja. Toiset pystyvät ja haluavat ottaa enemmän riskiä kuin toiset. Sijoittaja ei kuitenkaan ota turhaa riskiä. Sijoittaja on riskiaversiivinen ja pyrkii ottamaan ainoastaan sellaista riskiä, josta saa korvauksen. Esimerkiksi osakkeista saa oletusarvoisesti muita omaisuusluokkia korkeampaa tuottoa korvauksena osakkeiden arvonvaihteluun liittyvästä riskistä.

Uhkapeluri puolestaan rakastaa riskiä. Oletusarvoisesti ruletissa talo voittaa ja pelaaja häviää. Silti rulettia pelataan, koska pelaaja nauttii pelin tuomasta jännityksestä.

2) Aikasidonnaisuus

Uhkapelaaja pelaa pelin ja voittaa, tai sitten häviää. Kun peli on pelattu, voi toki pelata toisen pelin, mutta se ensimmäisen pelin tulos ratkeaa kertalaakista.

Sijoittajan aikaikkuna lasketaan vuosissa. Vaikka ostetut osakkeet olisivat viikon tai kuukausien päästä tappiolla, ei peli ole vielä pelattu. Hyvän sijoituksen realisoituminen kestää vuosia ja sijoittajan aikajänne on pitkä.

3) Nollasummapeli

Uhkapelien kohdalla yksi voittaa ja toinen häviää. Se on nollasummapeliä, josta siitäkin vielä vähennetään pelaamisen kustannukset.

Matalakuluisten indeksirahastojen aikakautena, voi syntyä mielikuva sijoittamisesta nollasummapelinä. Toiset voittavat indeksin ja toiset häviävät indeksille. Indeksisijoittajakin häviää indeksille siinä mielessä, että indeksirahastosijoittajakin joutuu maksamaan kuluja.

Indeksille hävinnytkin osakesijoittaja kuitenkin voittaa, koska osakkeet ovat kautta aikain olleet se kaikista tuottavin omaisuusluokka. Pitkällä aikavälillä osakesijoittaja pärjää pankkitilillään rahojaan makuuttavaa paremmin siinäkin tapauksessa, ettei onnistu tekemään täysin optimaalisia osakepoimintoja.

Summaten: sijoittaminen ei oletusarvoisesti ole nollasummapeliä.

4) Riskin määrä ja luonne

Uhkapelaaja ottaa isosti riskiä ja saattaa helpostikin hävitä peliin laittamansa pääoman kokonaan.

Sijoittamisessa riskin määrä on pienempi. Sijoittamisessa myös riskin luonne on erilainen ja kyse on lähinnä lyhyen aikavälin arvonvaihtelun heilunnan määrästä. Osakesalkun arvo heilahtelee riskitason mukaisesti enemmän tai vähemmän, muttei ole kovinkaan todennäköistä, että hajautettu osakesalkku painuisi nollaan asti.

5) Yhteiskunta

Sijoittaminen on yhteiskunnan kannalta hyvä asia. Yritykset tarvitsevat investointeihin pääomaa. Investoinnit tuottavat uusia työpaikkoja, tavaroita ja palveluita. Nämä kaikki ovat yhteiskunnan kannalta toivottuja lopputulemia. Myös sijoittaja itse saa suoran hyödyn tekemiensä sijoitusten tuotoista.

Uhkapelaaminen voi puolestaan johtaa riippuvuuteen. Uhkapeliriippuvuudesta voi seurata vakavia taloudellisia ongelmia, sekä psyykkisiä ja sosiaalisia oireita. Peliriippuvuus satuttaa myös omaisia ja näyttäytyy läheisille mielialojen vaihteluna.

Peliriippuvaisille löytyy Suomesta toistakymmentä eri tukiryhmää sisältäen myös peliriippuvaisten omaisille tarjottavan vertaistuen.

Sijoittajalle riippuvuus ei ole ongelma ja aiheen koluaminen tuottaa tulokseksi lähinnä taloudelliseen riippumattomuuteen liittyviä kirjoituksia.

Sijoittamisen ja uhkapelin välinen ero kannattaa hahmottaa.

1 kommentti
  • Japi sanoo:

    Itsekin olen sortunut uhkapelaamiseen niin pörssissä kuin kasinollakin. Ei voi varsinaisesti suositella kummassakaan, vaikka nuorempana olikin enemmän riskinottoon kykyä ja halua.

  • Ylös
    >