Kasvuosakkeet

9 hyvää syytä sijoittaa työnvuokrausmarkkinan murrokseen

Henkilöstöpalveluiden massiivisen kokoinen markkina on murroksessa. Digitaaliset alustat toimivat tämän murroksen keskiössä.

Työnvuokraus, murros. Peter Sazonov. Työnvuokrausmakkinan disruptio ja murros.

Peter Sazonov, Treamerin toimitusjohtaja

-KAUPALLINEN YHTEISTYÖ-

Henkilöstöpalveluiden massiivisen kokoinen markkina on murroksessa. Digitaaliset alustat toimivat tämän murroksen keskiössä.

Pienelle toimijalla tulee iso tilaus, joka pitäisi saada liikkeelle muutaman päivän sisällä. Teknistä ongelmaa ei ole, mutta tavarat pitäisi saada pakattua laatikoihin ja siinä on enemmän työtä kuin tekijöitä.

Mikä siis eteen? Suorittavaan työhön pitäisi saada tekijä ja erittäin nopealla aikataululla. Selvästikään mikään lappujen jättäminen kauppojen ilmoitustauluille ei ole tarpeeksi nopea ratkaisu.

”Tällaisissa tilanteissa voittaa se, joka toimittaa tekijän nopeimmin ja tehokkaimmin. Kyseessä ei ole mikään hintapeli”, kiteyttää Treamerin toimitusjohtaja Peter Sazonov.

Treamer on digitaalinen alusta, joka toimittaa suorittavaan työhön työntekijöitä. Tässä 9 syytä miksi Treamer on merkittävän potentiaalin omaava sijoituskohde.

1) Treamerin liiketoimintamalli on syntynyt kysyntä edellä.

”Alun perin kohderyhmämme olivat lisäapua tarvitsevat kotitaloudet. Halusimme yhdistää työn tarpeen ja työuransa alkuvaiheessa olevat nuoret. Huomasimme kuitenkin varsin nopeasti, että kysyntä on yrityspuolella”, Sazonov kertoo.

Noin 25 prosenttia kaikesta työstä on luonteeltaan suorittavaa. Se vaatii asenteen, mutta ei koulutusta. ”Markkinat eivät pystyneet vastaamaan pikaiseen tarpeeseen suorittavasta työvoimasta, joten meidän tuote ratkaisi heidän ongelmansa. Yritys varmistuu työntekijän asenteesta pisteytysjärjestelmämme avulla”, Peter Sazonov kiteyttää.

2) Treamerin alustan käyttäjämäärä on kasvussa.

 Peter Sazonov kertoo työnvuokrauksen markkinasta. Perinteiset toimijat lähtevät liikkeelle siitä, että hakija täyttää parin sivun mittaisen CV:n joka pohjautuu hyvin perinteiseen formaattiin. ”Itse CV ei ole suorittavaa työtä tarvitsevalle yritykselle kovinkaan olennainen tieto. Se ei ole myöskään mikään paras lähtökohta 16-vuotiaalle kesätyötä vaille olevalle hakijalle, jolla on oikea asenne, muttei työkokemusta.”

Helppo ja nopeakäyttöinen alusta kuulostaa hyvältä ajatukselta. Sijoittajan kannalta olennainen kysymys on kuitenkin se, että onko kysyntää konkreettisesti vai pelkästään yritysten kalvoilla. Treamerin alustan käyttäjämäärät ovat todistetusti voimakkaassa kasvussa.

Työnvuokraus, markkinamurros ja digitaalisuus ovat Treamerin pelikenttää. Työnvuokrausmakkinan disruptio ja murros.

3) Maksavien asiakkaiden lukumäärä on kasvussa.

Digitaalisessa maailmassa syntyy paljon palveluita, joihin houkutellaan sijoittajia perustaen kasvavaan käyttäjämäärään. Käyttäjät eivät kuitenkaan yksinään riitä. Myös ansaintamallin tulee olla kunnossa.

Peter Sazonov kertoo, että Treamerin tapauksessa yritykset ovat niitä maksavia asiakkaita. ”Teknisesti työntekijät ovat Treamerin palkkaamia. Me veloitamme yritystä,  hoidamme palkkauksen sivukulut ja veloitamme oman osuutemme”.

Treamerin siivu on keskimäärin noin 20 prosenttia, mutta Sazonov laskee liiketoimintamallin skaalautuvuuden ja hinnantarkistusten nostavan marginaalin pitkällä aikavälillä noin 30 prosenttiin. Myös Treamerin maksavien asiakkaiden lukumäärä on kasvussa.

Työnvuokrausmarkkinan disruptio ja murros, Treamer on tämän kehityksen keskiössä.

4) Treamerin liikevaihto on kasvussa.

Asiakkaiden lukumäärä on tärkeä mittari, mutta niin on asiakkailta tuleva liikevaihtokin. Treamerin liikevaihto on voimakkaassa kasvussa. Vuoden 2018 aikana keskimääräinen kuukausittainen kasvu on ollut +43% ja toukokuussa bruttomyynti on jo 54 880,18€.

Sijoittaminen työvuokrausmarkkinan disruptio, Treamer on yritys, jonka liikevaihto kasvaa. Työnvuokrausmakkinan disruptio ja murros.

5) Treamerilla on selkeä strategia.

Harvardin yliopiston professori Michael Porter tunnetaan parhaiten ”Porterin viisi voimaa”-nimisestä ajatuskehikosta. Porterin mukaan monilta yrityksiltä sekoittuvat tavoitteet ja strategia. Pohjimmiltaan strategia liittyy yrityksen selkeään positioitumiseen kilpailijoihinsa nähden.

Toimitusjohtaja Sazonovista kuulee, että näitä asioita on mietitty: ”Isoilla henkilöstöpalveluyrityksillä on vakiintuneet toimintatavat eivätkä he kehitä digitalisaatiota kovinkaan voimakkaasti. Treamer on puolestaan digitaalinen toimija. ”

Sazonov viittaa henkilöstöpalvelualan tekemään tutkimukseen, jonka mukaan isojen henkilöstöpalveluyritysten digikehitysinvestoinnit olivat keskimäärin ainoastaan 0,17 prosenttia liikevaihdosta.

Pienet toimijat satsaavat Sazonovin mukaan digitalisaatioon. Treamerin rooli tarjoaa nimenomaan suorittavaa työtä, joka ei vaadi koulutusta. Muut pienemmät toimijat keskittyvät valittuun segmenttiin, kuten rakentamiseen tai ravintoloihin.

6) Tiimin track-record on hyvä.

Alkuvaiheen yritykseen sijoittavan yksi keskeisistä kysymyksistä tulisi olla se, että pystyykö yrityksen johto viemään yrityksen exittiin asti. ”Exit” tarkoittaa käytännössä yritysmyyntiä tai listautumista pörssiin.

Nyhtökaurasta tunnettu Maija Itkonen kuuluu Peter Sazonovin ja Matias Mäkitalon ohella Treamerin perustajiin. Sazonov ja Itkonen ovat tehneet yhteistyötä lähes vuosikymmenen ajan – siitä lähtien kun Maija houkutteli Peterin mukaan rakentamaan Powerkiss –teknologiayritystä. Kasvuyritykselle tuli nopeasti ostaja ja liiketoiminta myytiin 2013.Isojen henkilöstöpalveluyritysten valinta olla itse kehittämättä digitaalisia ratkaisuja tekee Treamerista, ainakin periaatteessa, houkuttelevan ostokohteen.

7) Henkilöstöpalvelumarkkinan massiivinen koko

Moni innovatiivinen pienyritys kehittää hyvän ja uuden tuotteen, jolla ei ole valmista markkinaa olemassa. Kun ratkaisu on täysin uusi, nousee haasteeksi rakentaa markkina. Treamer on yritys, jolla ei ole tätä ongelmaa. Globaalisti henkilöstöpalvelumarkkinan koko on 417 miljardia euroa.

”On arvioitu, että suorittavan työn osuus kaikesta tehdystä on jopa 25 prosenttia”, Sazonov painottaa.

8) Henkilöstöpalvelumarkkinan disruptio

Henkilöstöpalvelumarkkina ei ole vain iso, vaan myös kasvava. Kasvu on noin viisi prosenttia vuodessa.

Treamerin kannalta kuitenkin mielenkiintoisempaa on se, miten markkina muuttuu. Niin sanottu ”gig economy” muuttaa yritysten ja kuluttajien tapaa toimia.

Ennen internetin aikakautta liiketoiminta perustui pitkiin sopimuksiin ja selkeästi ennustettavaan liiketoimintaan.Digitaalisten työkalujen kautta tämä kuva on muuttunut.

”Asiakkaat tilaavat juuri sen mitä tarvitsevat ja yritykset etsivät työkaluja vastata tähän joustavuuden tarpeeseen. Palvelujen ulkoistamisesta on tullut megatrendi ja bisneksen syklisyys kasvaa”, Peter Sazonow kuvaa.

9) Asiakkaisiin perustuvat mittarit

Treamerin ”customer retention rate” eli palaavien asiakkaiden määrä on 91 prosenttia. Korkea lukema kertoo siitä, että yrityksen tuote todella ratkaisee asiakkaan ongelman.

Vieläkin mielenkiintoisempi yksityiskohta on tämä: Treamerin yksittäisen asiakkaan hankintaan menevä keskimääräinen kulu €1 099. Yksittäisen asiakkaan keskimääräinen arvo Treamerille on puolestaan €7 727.

Työnvuokrausmakkinan disruptio ja murros. Treamer toimii murroksen keskiössä ja sillä on hyvä insentiivi investoida.

Luontainen kysymys on, tuleeko asiakkaan hankintakulu kasvamaan. ”Kyseessä on olemassa olevaan dataan perustuva konservatiivinen estimaatti, joka tulee todennäköisesti skaalautuvuuden kautta alenemaan.”, Peter Sazonov arvioi.

Jos reilun 1000 euron investoinnille on odotettavissa yli 7000 euron tuotto, niin silloinhan kaikki paukut kannattaisi laittaa tähän investointiin. ”Se on juuri se mitä teemme, nyt haettava rahoitus tullaan kokonaisuudessaan käyttämään myyntiin ja markkinointiin”, Sazonov kiteyttää. 

Rahoituskierros sulkeutuu pian 

Treamerin 19.6. sulkeutuva rahoituskampanja löytyy Invesdorin alustalta. Alkuvaiheen yritykset ovat aina riskialttiita kohteita, joten myös kasvupotentiaali on hyvä olla olemassa. Treamerin kohdalla on selvää, että tämä kasvupotentiaali on olemassa.

Tarkemmat kuvaukset niin Treameriin liittyvistä riskeistä kuin potentiaalistakin löytyvät Invesdorin alustalta.

Tutustu Treameriin

Kommentoi
Ylös
>