Oma talous

Tällainen on aktiivimalli 2 – omatoiminen työnhaku työttömyysetuuden edellytykseksi

Hallitus valmistelee työttömyysturvan seuraamusjärjestelmään eli niin sanottuihin karensseihin muutoksia. Työttömyysetuuden saaminen edellyttäisi omatoimista työnhakua.

Työministeri Jari Lindström (sin) esitteli torstaina omatoimisen työnhaun mallin, jota on julkisuudessa kutsuttu ”aktiivimalli kakkoseksi”. Uudessa mallissa työttömälle laaditaan työllistymissuunnitelma, jonka puitteissa työttömän on haettava töitä säännöllisesti.

Samalla muut työnhakijan velvoitteet vähenisivät.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan uudistus varmistaisi työttömyysetuuden saamisen edellytysten yhdenvertaisen toteutumisen maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksen toteutuessa. Lisäksi se edistäisi työnantajien ja työntekijöiden kohtaamista työmarkkinoilla.

Tavoitteena on, että työnhakijat löytäisivät työtä ja työnantajat entistä helpommin osaavaa työvoimaa.

”Työnhakija keskittyisi olennaiseen eli hakemaan työtä. Työnhakija myös päättäisi itse, mitä itselleen sopivaa työtä hakee”, työministeri Jari Lindström kertoo.

Haettavien työmahdollisuuksien määrä määriteltäisiin työllistymissuunnitelmassa. Työnhakijalta edellytettäisiin enintään neljän työmahdollisuuden hakemista kuukaudessa.

Työnhaku-velvoitteessa huomioitaisiin työnhakijan valmiudet, mahdollinen ammattitaitosuoja ja alueen työmarkkinatilanne. Tarvittaessa työnhakija ohjattaisiin hänen palvelutarpeensa mukaisiin palveluihin.

”Lähtökohtana ovat luottamus ja oikeudenmukaisuus: Tukea tarjottaisiin heille, jotka sitä tarvitsevat. Seuranta perustuisi työnhakijan ilmoittamiin tietoihin. Karenssit olisivat kohtuullisempia”, työministeri Lindström tiivistää.

Työnhakija ilmoittaisi työnhaustaan verkkopalvelussa tai muulla sovitulla tavalla kuukauden välein. Jos työnhakija ei hakisi työtä työllistymissuunnitelmassa edellytetyllä tavalla, häntä muistutettaisiin työttömyysetuuden vastikkeellisuudesta. Jos hakijan menettely toistuisi, hänelle asetettaisiin kestoltaan porrastetusti karenssi tai työssäolovelvoite.

Uudessa mallissa yritetään estää turha ”hakemustehtailu” siten, että työttömän tulisi hakea paikkoja, joita hänen on realistista saada. Työttömän ”hakemustehtailu” voisi johtaa siihen, että työtön menettäisi toistaiseksi mahdollisuutensa valita, mitä työpaikkoja hän hakee. Maakunta voisi tällöin määrätä työllistymissuunnitelmassa, mitä paikkoja työttömän on haettava.

Pois käytöstä jäisivät nykyiset karenssit, jotka liittyvät tarjotun työn hakematta jättämiseen, työllistymissuunnitelman laatimisesta kieltäytymiseen, työllistymissuunnitelman toteuttamatta jättämiseen, työllistymistä edistävästä palvelusta kieltäytymiseen ja työllistymistä edistävän palvelun keskeyttämiseen.

Hallitus lähettää asiaa koskevan hallituksen esityksen lausuntokierrokselle viikolla 26. Tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle syysistuntokaudella 2018. Esitettävästä voimaantuloajankohdasta päätetään myöhemmin.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös