KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Juha-Matti Huhtanen siirtyi huippu-urheilijasta yrittäjäksi

Veli-Matti Huhtanen on Huhtanen Capitalin toimistusjotaja. Asuntosijoittami
Juha-Matti Huhtanen, Huhtanen Capitalin toimitusjohtaja.

Huippu-urheilutausta antaa erinomaiset eväät myös yritystoimintaan.

Juha-Matti Huhtanen on yrittäjä, jolla on kilpaurheilutausta.

Huhtasella oli 20 ikävuoteen mennessä saavutettuna peräti kahdeksan suunnistuksen Suomen mestaruutta. Nuorten sarjoissa tuli viestin maailmanmestaruudesta hopeamitali. Isoimpana urheilusaavutuksenaan Juha-Matti Huhtanen pitää kuitenkin Pohjoismaista mestaruuttaan suunnistuksen pikamatkalta.

”Tavoitteellisesta huippu-urheilusta on suora analogia kasvuyrityksen johtamiseen ja sen tavoitteiden täyttymiseen”, Huhtanen kertoo.

Asuntosijoittamiseen keskittyvä yritystoiminta ja suunnistus kuulostaa alkuun kahdelta täysin erilliseltä asialta, mutta ajatus aukeaa, kun sitä pohtii tavoitteiden kautta.

Kukaan ei voi kyseenalaistaa, etteikö kansainvälisellä tasolla menestynyt huippu-urheilija osaisi asettaa korkealle asetettuja tavoitteita, rakentaa itselleen polun näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja saavuttaa nämä tavoitteet kovalla ja systemaattisella työllä.

Suunnistamiseen sisältyvät kaksi eri osa aluetta Huhtanen kiteyttää seuraavasti: ” Ei riitä, että pitää jaksaa juosta vaativalla alustalla. Tämän lisäksi tulee myös väsyneenä pystyä tekemään oikeat ratkaisut”.

Yrittämisen analogia

Huhtanen Capialissa toimistusjohtajana toimiva Juha-Matti huhtanen kertoo, että myös kasvuyrittäjän tulee olla määrätietoinen ja tavoitteellinen.

”Kilpaurheilutausta antaa mielettömän kilpailuedun. Tavoitteellista urheilua ja yritystoimintaa yhdistää se, että tavoitteet pitää asettaa. Sitten pitää olla rakennettuna polku, josta on nähtävissä, miten se iso tavoite tullaan saavuttamaan. Matkan varrella tulee haasteita ja epäonnistumisia. Tällöin virhe pitää korjata ja nousta ylös entistä vahvempana.”

Huhtanen Capitalin polku kohti sijoittajan exittiä

Huhtanen Capitalin strategiasta puhuttaessa on tavoitteet ja polku tavoitteisiin pääsemiseksi selvästi nähtävissä. Tavoitteena on listautuminen Helsingin pörssiin tai yritysmyynti vuonna 2020.

Vuonna 2018 strategian pääpainona on yrityksen kasvu niin kiinteistöjen kuin omistajienkin määrää kasvattamalla. Toimitusjohtaja Huhtanen muistuttaa, että yksi listautumisen vaatimuksista on tarpeeksi laaja omistajapohja.

Vuoden 2018 toiseksi tärkein tavoite on yhtiön kehittäminen sisältäen taloudellisen raportoinnin nostamisen listautumisen vaatimalle tasolle. Huhtanen muistuttaa, että listautuminen edellyttää myös nykyistä korkeampaa tasoa sijoitusviestinnässä.

Strategiasta

Aikamme yksi kuuluisimmista strategian professoreista on Harvardin yliopiston Michael Porter. Porterin mukaan on varsin yleistä, että suurella osalla yrityksiä ei todellisuudessa ole strategiaa. Tämä johtuu siitä, että strategia sekoitetaan tavoitteisiin. Professori Porterin näkökanta kiteytyy lainaukseen ”The essence of strategy is choosing what not to do.”

Kääntäen lainaus tarkoittaa sitä, että aidon strategian tunnistaa siitä, että yritys on tehnyt valintoja.

Juha-Matti Huhtasta haastatellessa kuulee, että Huhtanen Capital on tehnyt strategisia valintoja. Ja vieläpä sellaisella tavalla, jossa strategia myös jalkautuu.

Strategian kuulee siitä, miten Huhtanen käyttää termejä kuten ”…tiimin resurssit ovat kuitenkin rajattuja, joten keskitymme nyt…” tai siitä miten Juha-Matti Huhtanen painottaa vuosien 2018 ja 2020 prioriteettien eroavaisuuksia: ”Vuonna 2018 salkun tuottavuus on prioriteeteissä vasta sijalla neljä. Vuonna 2020 se on ykkösprioriteetti.”

Strategian käytännön jalkauttaminen nousee esille Huhtasen esiin nostamista käytännön esimerkeistä: ”Tällä hetkellä ykkösprioriteettimme on kasvaa. Asuntoja voidaan tarpeen vaatiessa myydä, mutta siihen on kynnys, koska myynti on kasvusta pois. Vuonna 2020 toimitaan toisella tavalla.”

Rahoituskierros on auki 21.6.2018 asti

Huhtanen Capital on yritys, jonka strategiaan kannattaa tutustua ja jota on mielenkiintoista seurata. Seuraaminen tapahtuu luontevimmin sijoittamalla yritykseen ja Huhtanen Capital hakee juuri nyt uusia sijoittajia.

Yhtiö on julkistanut osakeannista Finanssivalvonnan hyväksymän strategian, mahdollisuudet ja riskit kuvaavan esitteen, joka on saatavilla osoitteesta http://www.invesdor.com/huhtanencapital, ja johon yhtiö kehottaa kaikkia yhtiöön sijoittamista harkitsevia tutustumaan.

Tutustu Huhtanen Capitaliin

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös