Kasvuosakkeet

Kurssinoususta huolimatta Kone yhä houkutteleva osake

Hissiyhtiön osake on noussut reippaasti viime vuosina. Silti Nordealta löytyy yhä uskoa yhtiön tuottomahdollisuuksiin.

Hissiyhtiön osake on noussut reippaasti viime vuosina. Silti Nordealta löytyy yhä uskoa yhtiön tuottomahdollisuuksiin.

Koneen osake on viimeisen vuoden aikana laskenut lähes viisi prosenttia, mutta tällä vuosikymmenellä osakekurssi on kivunnut alle kahdeksasta eurosta nykyiseen yli 44 euron markkinanoteeraukseen.

Koneen hinnoittelustrategiassa on edelleen keskeisintä ylläpitää nykyisiä hintoja eikä kasvattaa markkinaosuuttaan hintoja alentamalla, yhtiö kertoi analyytikoille tarkoitetussa tilaisuudessa. Hissiyhtiön tilauskanta on tästä huolimatta ollut kasvussa viimeisimpien kvartaalien aikana, toteaa Nordea aamukatsauksessaan.

”Kokonaiskysynnän kasvu on muodostunut lähiaikoina Kiinan ulkopuolelta, jossa kysyntänäkymät pysyvät vahvoina etenkin palveluliiketoiminnassa”, pankki toteaa.

Johdon mukaan kustannusten nousu luo kuitenkin haasteita kannattavuudelle myös vuonna 2019 nykyisistä raaka‐aine hinnoista johtuen.

Nordean mukaan hissiyhtiö on kuitenkin pystynyt kiihdyttämään kustannussäästöohjelmaansa, joka pehmittää epäsuotuisia muutoksia raaka‐aineiden hinnoissa sekä valuuttakursseissa.

”Kiinan liiketoiminnan katteissa ja hinnoissa on nähty vakaantumisen merkkejä.”

Vaikka Koneella on ollut viime aikoina haasteita, on yhtiön osake houkutteleva pidemmän aikavälin tarkastelussa, Nordea uskoo. Syynä ovat megatrendit ja yhtiön vahva talous.

”Kone hyötyy maalmanlaajuisista megatrendeistä, kuten väestönkasvusta ja kehittyvien maiden kaupungistumisesta. Lisäksi yhtiöllä on vahva kassavirta ja tase sekä vakaat tulosnäkymät. Paisuva kassa mahdollistaa myös yritysostot tai ylimääräiseen voitonjaon.”

Koneen osake kuuluu Nordean suomalaiseen mallisalkkuun.

Kommentoi
Ylös
>