Sijoitusuutiset

Tässäkö mahdolliset seuraavat pörssiin listautujat? Pääomasijoittajat ry laati listan

Viime vuosina Helsingin pörssiin listautuneista yhtiöistä selkeällä enemmistöllä on ollut pääomasijoittaja kasvun tukena.

Suomalaisiin kasvuyrityksiin sijoitettiin vuosina 2015 – 2017 yhteensä yli kaksi miljardia euroa, kertoo Pääomasijoittajat ry tiedotteessaan.

Näistä lähes puolet on ulkomaisilta buyout-sijoittajilta. Kohdeyritykset ovat sijoittajien aktiivisessa omistuksessa sijoitushetkestä keskimäärin 3-7 vuotta eteenpäin, jonka jälkeen pääomasijoittaja irtautuu yrityksestä.

Pääomasijoittamisella viitataan yleensä varsin laajaan omanpääomanehtoiseen sijoitustoimintaan, jossa sijoituskohteina ovat yksityiset yhtiöt, eivät listatut pörssiyhtiöt. Pääomasijoittamiseen liitetään yleensä myös aktiivinen omistajuus, jossa pääomistaja tekee tiiviisti yhteistyötä yhtiön johdon kanssa.

Pääomasijoittaminen voidaan jakaa kahteen pääryhmään, venture capital- ja buyout-tomintaan. Venture capital-sijoittaminen tarkoittaa hyvin varhaisessa vaiheessa olevien yhtiöiden rahoittamista. Nämä yhtiöt vaativat huomattavia pääomapanostuksia toiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Buyout-sijoittamisen lähtökohtana puolestaan on kannattavien ja kassavirtaa tuottavien yhtiöiden jalostaminen, kasvattaminen ja kehittäminen. Tyypillisesti buyout-sijoituksissa toteutetaan joko toimivan tai ulkopuolisen johdon kanssa enemmistösijoituksia, joissa hankitaan määräävä asema yhtiössä.

Pääomasijoittajat ry:n mukaan tehtyjen sijoitusten euromäärällä mitattuna suomalaisten pääomasijoittajien suosituin irtautumistapa on pörssilistaus tai noteerattujen osakkeiden myynti.

Viime vuosina Helsingin pörssiin listautuvista yhtiöistä selkeä valtaosa onkin ollut pääomasijoittajataustaisia – vuoden 2017 kaikista pörssilistautujista 62 prosentilla on ollut kasvunsa tukena pääomasijoittaja, joko listautumishetkellä tai aiemmin yrityksen kasvupolulla.

”Pääomasijoittajien salkuissa on kasvanut viime vuosina useita pörssisijoittajan kannalta mielenkiintoisia yhtiöitä irtautumisvaiheeseen ja pörssi onkin tarjonnut hyvän väylän irtautumisille. Listautumismarkkina on ollut aktiivinen ja kurssikehitykset suotuisia. Pörssilistautumisen kautta pääomasijoittajien kohdeyhtiöt ovat saaneet lisää eväitä kasvunsa jatkamiseen ja omistuspohjan laajentamiset ovat tukeneet yhtiöiden kehitystä,” kuvailee kehitystä Juha Tukiainen, Pääomasijoittajien hallituksen puheenjohtaja ja MB Rahastojen toimitusjohtaja.

Pääomasijoittajien julkaisemalla vuosittaiselta Potentiaaliset pörssilistautujat -listalta löytyy jälleen kasvupolkunsa eri vaiheissa olevia kotimaisia yrityksiä, jotka saatetaan nähdä Helsingin pörssissä tulevina vuosina.

Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman näkee jo muutaman vuoden jatkuneen listautumisten suotuisan kehityksen jatkuvan Helsingin pörssissä tänäkin vuonna.

”Pääomasijoittajataustaisten yritysten osuus uusista listayhtiöistä on ollut viime vuosina hyvin merkittävä, ja se on jopa kasvanut viime vuonna edellisvuoteen verrattuna. On hienoa, että pääomamarkkinoiden ekosysteemi toimii Suomessa tällä saralla varsin tehokkaasti.”

Lista on kerätty pääomasijoittajille lähetetyllä kyselyllä ja se on sitoumukseton. Yritykset ovat mahdollisia pörssilistautujia seuraavan viiden vuoden aikajaksolla, joskin lopullinen päätös riippuu monista tekijöistä.

Listan yritykset ovat seuraavat:

Aava Mobile

Kämp Collection Hotels

Primex Pharmaceuticals

Accountor Group

Lightneer

Protacon

BCB Medical

Makia

Puuilo

Bioretec

M-Brain

QMG

Blueprint Genetics

Mekitec

Renta

DEN Group

Mevea

Roima

Emtele

Miradore

Rototec

Forenom

MultiTaction

Sensire

Gigglebug Entertainment

Musti ja Mirri

Sitowise

Ginolis

Myllyn Paras

Staffpoint Group

Havator

Naava

Stella

HopLop

N-Clean

Swap.com

Hydroline

Oceanvolt

Touhula

iLOQ

OptiWatti

Transfluent

Indoor Group

Optomed

Transval

KNL Networks

Orthex Group

Viria

KotiSun

Parmaco

ZenRobotics

Kotkamills

Pilke Päiväkodit

9Solutions

Kreate

Kommentoi
Ylös
>