Indikaattorit

Palkansaajien ostovoima kasvaa vuonna 2018 selvästi

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportin mukaan palkansaajien ostovoima nousee tänä vuonna selvästi.

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan julkaisemassa palkanmuodostuksen seurantaraportissa selvitetään ansioiden, hintojen ja ostovoiman sekä kilpailukyvyn kehitystä ja kehitysnäkymiä. Toimikunta hyödyntää arvioissaan valtiovarainministeriön suhdanne-ennustetta, joka on julkaistu VM:n kansantalousosaston Taloudellisessa katsauksessa 18.6.2018.

Koko talouden palkkasumman ennakoidaan kasvavan 4,0 prosenttia vuonna 2018 ja 3,5 prosenttia vuosina 2019 ja 2020. Palkkasumman kasvun myötä palkansaajien ostovoiman ennustetaan nousevan 2,4 prosenttia vuonna 2018 ja 1,9 prosenttia vuonna 2019.

Vuonna 2018 ostovoiman kasvu johtuu ennen kaikkea keskituntiansioiden ja tehtyjen työpanosten määrän muutoksilla. Lisäksi hinnat nousevat maltillisesti.

Ostovoiman kasvu hidastuu kuitenkin 1,3 prosenttiin vuonna 2020 palkansaajien sosiaaliturvamaksujen korotusten myötä.

Kuva: Palkansaajien yhteenlasketun ostovoiman muutos (%) ja osatekijöiden vaikutus (%-yks.)

kotitaloudet ostovoima kehitys ennuste osatekijät talous

Vuoden 2018 ja 2019 palkankorotuksista neuvoteltiin toimialoittain. Neuvotteluissa päädyttiin suurin piirtein teknologiateollisuuden viitoittamiin sopimuspalkkojen korotuksiin sopimuskauden pituus huomioiden.

Suomen yksikkötyökustannukset laskivat vuonna 2017 kilpailukykysopimuksen seurauksena 2,5 prosenttia.

Euroopan komission ennusteen mukaan Suomen yksikkötyökustannusten kasvu jää myös vuosina 2018–2019 selvästi euroaluetta hitaammaksi. Kaiken kaikkiaan Suomen yksikkötyökustannusten ennustetaan laskevan noin 5,5 prosenttia suhteessa euroalueeseen vuosina 2017–2019. Näin ollen Suomen kustannuskilpailukyky paranee merkittävästi suhteessa muuhun euroalueeseen.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös