Talouden trendit

Kohuttu Nuorisosäätiö rikkoo ARA:n mukaan lakia

Nuorten asumista tukevan Nuorisosäätiön toimintaan liittyy useita epämääräisiä seikkoja. ARAn mukaan säätiön toiminta on ollut lainvastaista.

Valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta vastaava Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kertoo peruuttaneensa Nuorisosäätiön yleishyödyllisyysaseman. Nuorisosäätiön toiminta ei ARAn mukaan täytä lain yleishyödyllisyydelle asettamia vaatimuksia.

ARAn mukaan Nuorisosäätiö ei ole noudattanut aravalain ja korkotukilain yleishyödyllisyyssäännöksiä eikä ARAn antamia ohjeita. Nuorisosäätiöllä on muun muassa laajamittaisesti sellaista toimintaa, joka on aravalain ja korkotukilain vastaista.

Lisäksi tähän toimintaan on kohdistunut korkea taloudellinen riski, ja yleishyödyllisten osien ulkopuolelle on annettu merkittäviä lainoja ja vakuuksia, vaikka se ei ole aravalain ja korkotukilain mukaan sallittua.

Korkotuki lakkautetaan

ARAn lukuisista huomautuksista huolimatta Nuorisosäätiö ei ole tehnyt riittävästi toimenpiteitä asian korjaamiseksi. Nuorisosäätiö ei enää täytä aravalaissa ja korkotukilaissa kerrottuja edellytyksiä yleishyödyllisyydelle.

ARA myös irtisanoo Nuorisosäätiön aravalainat ja lakkauttaa Nuorisosäätiölle maksettavan korkotuen, jos syy yleishyödyllisyysaseman peruuttamiseen ei poistu lain vaatiman puolen vuoden kuluessa eli 4.12.2018 mennessä.

”Nimeämisen peruuttamisella ei ole välitöntä vaikutusta Nuorisosäätiön asukkaiden asemaan tai ARAn rahoittamien asuntojen vuokriin. Tilanne on kuitenkin vakava ja poikkeuksellinen”, ARAn ylijohtaja Hannu Rossilahti sanoo.

ARAn mukaan tarkastuksen johdosta tehdyt toimenpiteet ovat välttämättömiä, sillä Nuorisosäätiön toiminta ei täytä laissa asetettuja vaatimuksia. ARAn tavoitteena on, että toimenpiteistä olisi mahdollisimman vähän kielteisiä vaikutuksia asukkaille.

Epämääräisiä investointeja Viroon ja johtajien lahjusepäily

Nuorisosäätiö on viime aikoina ollut usein mediassa esillä säätiön kahden edellisen johtajan toimintoihin liittyvien epäilyjen vuoksi.

Säätiö on myös laajentanut toimintaansa Viroon ja tehnyt sinne merkittäviä investointeja. Tallinnaan piti rakentaa kohtuuhintaisia asuntoja nuorille, kertoo Ilta-Sanomat. Tallinnaan rakennetun talon vuokrat ovat niin korkeita, ettei virolaisilla nuorilla ole varaa maksaa niitä.

Ylen MOT-ohjelman mukaan Nuorisosäätiön taustalla on myös lahjusvyyhti, jota poliisi selvittää parhaillaan. Poliisi epäilee, että Nuorisosäätiön johtajille olisi maksettu lahjuksia. Nuorisosäätiö ei ole rikosepäilyiden kohteena.

Säätiön väitetään myös ajautuneen rahoitusongelmiin.

MOT:n mukaan Nuorisosäätiö on hakenut ratkaisua rahoitusongelmiinsa laskemalle liikkeelle joukkovelkakirjalainan. Sen avulla säätiö on pyrkinyt keräämään sijoittajilta kolmen miljoonan euron pääomaa – sijoittajille on luvattu yhdeksän prosentin vuosituotto.

Ylen tiedossa ei ole, onko operaatio onnistunut eli olivatko sijoittajat halukkaita rahoittamaan Nuorisosäätiön toimintaa.

Säätiö kertoo korjaustoimista

Säätiöstä kerrotaan, että se on tehty kevään mittaan sisäisiä selvityksiä. Selvityksissä on käynyt ilmi asioita, joista säätiön hallitus tai henkilöstö eivät ole olleet tietoisia. Lisäselvitysten ja jatkotoimenpiteiden osalta Nuorisosäätiö tulee turvautumaan viranomaisten apuun.

Säätiö kertoo jatkavansa aloittamiaan korjaustoimia, jotta säätiö täyttäisi arava- ja korkotukilain yleishyödyllisyyssäännökset.

Nuorisosäätiö tukee nuoria aikuisia itsenäiseen asumiseen ja elämään rakennuttamalla ja ylläpitämällä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Nuorisosäätiö tarjoaa asukkaille myös itsenäiseen asumiseen liittyvää neuvontaa, ohjausta ja tukea elämänhallintaan sekä vapaa-ajan toimintaa.

Säätiöllä on valmiina 66 asuinkiinteistöä ja 4 043 asuntoa. Säätiön asunnoissa asuu lähemmäs 5 500 nuorta. Asukkaiden keski-ikä on 25 vuotta.

Nuorisosäätiö on ollut vuodesta 2016 ARAn tarkastuksen alaisena.

Kommentoi
Ylös
>