Markkinakommentit

Osakestrategi: Osakemarkkinoiden tuottoisin nousu saattaa olla jo takanapäin

Kolme tekijää määrittää osakemarkkinoiden tulevaa kehitystä.

Kolme tekijää määrittää osakemarkkinoiden tulevaa kehitystä.

Helsingin pörssin nousu finanssikriisin jälkeen on ollut hurjaa. Vajaasta 4400 pisteestä on hintaindeksi noussut nykyiseen lähes 10 000 pisteeseen. Nousu ei ole ollut yhtäjaksoista, mutta viime vuosina kehitys on ollut vakuuttavaa.

Yhdysvalloissa ollaan jo lähellä nousumarkkinan ennätystä. Mikäli jenkkimarkkinoiden nousu jatkuu vielä muutaman kuukauden, tulee siitä toisen maailmansodan jälkeisen ajan pisin härkämarkkina, kertoo VisualCapitalist -sivusto.

Osakesijoittajan parhaat kissan päivät saattavat kuitenkin olla jo ohi.

Osakemarkkinoiden suurin nousupotentiaali saattaa jo olla takana, eikä kaikkia pelimerkkejä kannata enää laittaa osakkeisiin, toteaa OPn osakestrategi Antti Saari.

”Maalaisin loppuvuodelle ja ensi vuoden alulle vielä positiivisia tuottonäkymiä osakemarkkinoille. Tuskin ihan niin positiivisia kuin alkuvuodelle, mutta selvästi positiivisia”, Saari toteaa.

Saaren mukaan kolme tekijää ovat keskeisessä asemassa tulevassa kurssikehityksessä.

Kaikkein tärkein tekijä on USA:n talouskehitys. Saaren mukaan se on globaalien markkinoiden ajuri. USA:ssa kasvun odotetaan kuitenkin jatkuvan hyvänä vielä veronkevennysten takia. Taantuma saattaisi ajoittua maassa vuoden 2019 lopulle tai vuoden 2020 alkuun, Saari arvioi.

Myös iso osa ekonomisteista uskoo Yhdysvaltojen taantumaan viimeistään vuonna 2020. The National Association for Business Economics -järjestö kertoo uusimmassa katsauksessaan, että kaksi kolmasosaa järjestön ekonomisteista uskovat taantumaan vuonna 2020 ja 18 prosenttia uskoo taantuman iskevän jo ensi vuonna. Ekonomistien huolena ovat erityisesti tuontitullit ja paheneva kauppasota.

OPn osakestrategin mukaan myös Yhdysvaltojen keskuspankin arvopapereiden osto-ohjelman päättyminen on merkittävä tekijä tulevien osaketuottojen kannalta.

”USA:ssa keskuspankki supistaa tasetta, eli se ottaa likviditeettiä pois markkinoilta. Finanssikriisistä asti keskuspankit ovat pumpanneet markkinoille rahaa. Se on luonut automaation, joka on ajanut kursseja ylöspäin. Nyt markkinat alkavat olla pitkälti omillaan ilman keskuspankkien tukea.”

Saaren mielestä elvytyksen alasajo on markkinoille negatiivinen seikka, mutta ei kuitenkaan ratkaiseva asia.

Kolmas tärkeä tekijä on politiikka ja sen käänteet.

Kauppasodan uhka ja Italian tilanteella on edellytykset aiheuttaa iso kriisi, jos tilanne menee erittäin pahaksi. Saaren mukaan kuitenkin tällaisesta mahdollisuudesta ollaan kuitenkin vielä kaukana.

Syklin käänne ei tarkoita aina finanssikriisiä, osakestrategi muistuttaa. Hänen mukaan tavallisesti kyse on puolen vuoden tai vuoden mittaisesta taantumasta, jossa osakkeet tekevät korjausliikkeen ja sen jälkeen palataan nousulinjalle.

Kommentoi
Ylös
>